Publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF version
2008

Molnár Cs., Molnár Zs., Barina Z., Bauer N., Biró M., Bodonczi L., Csathó A. I., Csiky J., Deák J. Á., Fekete G., Harmos K., Horváth A., Isépy I., Juhász M., Kállayné Szerényi J., Király G., Magos G., Máté A., Mesterházy A., Molnár A., Nagy J., Óvári M., Purger D., Schmidt D., Sramkó G., Szénási V., Szmorad F., Szollát Gy., Tóth T., Vidra T. and Virók V. (2008): Vegetation-based landscape-regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 47-58.

Acta Botanica Hungarica(PDF 0.3 MB)

Tovább

Molnár Zs., Váradyné Bagi K., Béresné Papp Sz., Major K.-né Terike (szerk.) (2008): MÉTA-TÚRA 2008.május 17-23.; Túrafüzet, Vácrátót, 2008

X. MÉTA-TÚRA PDF icon Raffai Judit, Szabados Klára (szerk): Palics Természeti Park , PDF icon Szabados Klára és mtsai.: A Bácskai-löszhátság völgyei, PDF icon Biljana Panjković: «Gornje Podunavlje» Special Nature Reserve , PDF icon Biljana Panjković: National Park “Djerdap” (Vaskapu Nemzeti Park), PDF icon Stanisic J., Szabados K. (szerk.): A Titeli-fennsík Speciális Természeti Rezervátum
Tovább

Molnár Zs., Biró M., Bölöni J., Horváth F. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 59-105.

Acta Botanica Hungarica (PDF 5,4 MB)

Tovább

Molnár Zs., Biró M., Bölöni J. (eds., 2008): APPENDIX (English names of the Á-NÉR habitat types; Natura 2000 habitats and their Á-NÉR habitats equivalents) Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 249-255.

Acta Botanica Hungarica(PDF 0.2 MB)

Tovább

Molnár Zs., Bölöni J., Horváth F. (2008): Threatening factors encountered: Actual endangerment of the Hungarian (semi-) natural habitats. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 199-217.

Acta Botanica Hungarica (PDF 0.2 MB)

Tovább

Öllerer K., Negrean G. (szerk.) (2008): XII. MÉTA-TÚRA 2008. május 9-16.; Túranapló, Vácrátót, 2008

XII. MÉTA-TÚRA
Tovább

Salamon-Albert É., Horváth F. (2008): Vegetation of Külső-Somogy in Hungary I. Regional diversity and pattern of woody habitats at landscape scale. Natura Somogyiensis 12: 5-15.

PDF icon Vegetation of Külső-Somogy in Hungary (PDF 0.5 MB)
Tovább

Salamon-Albert É., Horváth F. (2008): Vegetation of Külső-Somogy in Hungary II. Regional diversity and pattern of non-woody habitats at landscape scale. Natura Somogyiensis 12: 17-29.

PDF icon Vegetation of Külső-Somogy in Hungary II. (PDF 0.5 MB)
Tovább

Seregélyes T., Molnár Zs., Bartha S., Csomós Á. (2008): Regeneration potential of the Hungarian (semi-) natural habitats. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 229-248.

Acta Botanica Hungarica (PDF 0.3 MB)

Tovább

Seregélyes T., Molnár Zs., Bartha S., Csomós Á., Bölöni J. (2008): A hazai növényzet regenerációs képessége a MÉTA adatbázis adatai alapján. IV. Magyar Földrajzi Konferencia előadáskötete, Debrecen, pp. 219-229.

PDF icon A hazai növényzet regenerációs képessége a MÉTA adatbázis... (PDF 5.6 MB)
Tovább

Szili I. (2008): MÉTA-túra, avagy elkötelezett természetvizsgálók önképzése Természet Világa. 139/2: 59-61.

>

PDF icon MÉTA-túra, avagy elkötelezett természetvizsgálók önképzése (PDF 4.95 MB)
Tovább

Biró M. (2008): Ártéri füzesek és magaskórósok. Magyarország élőhelyei 4. TermészetBÚVÁR 63(6): 16-17.

Tovább

Bölöni J. (2008): Bükkösök, sziklaerdők. Magyarország élőhelyei 1. TermészetBÚVÁR 63(3): 26-27.

Tovább

Bölöni J., Botta-Dukát Z., Horváth F., Illyés E. (2008): Készíthető-e vegetáció táj beosztás a MÉTA hatszögek élőhelyadatainak osztályozásával? Kitaibelia 13: 151.

Tovább

Botta-Dukát Z. (2008): Mocsárrétek, kaszálórétek, magassásosok. Magyarország élőhelyei 3. TermészetBÚVÁR 63(5): 26-27.

Tovább

Fodor L. (szerk.) (2008): Az Élőhelyvédelmi Irányelv mellékletein szereplő 46 élőhely 2000-2006 időszakra vonatkozó jelentésének összefoglaló háttéradatai és magyarázatok. Beszámoló, kézirat. KvVM - ÖBKI, Budapest - Vácrátót

Tovább

Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A. (szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót, 248 pp.

Tovább

Molnár Zs. (2008): Szikes pusztáink. Magyarország élőhelyei 2. TermészetBÚVÁR 63(4): 26-27.

Tovább

Molnár Zs., Bölöni J., Horváth F. (2008): Magyarország természetes növényzeti öröksége. Előszó a Természetbúvár „Magyarország élőhelyei” című új sorozatához. TermészetBÚVÁR 63(2):10-12.

Tovább
2007

Bölöni J., Molnár Zs., Illyés E., Kun A. (2007): A new habitat classification and manual for standardized habitat mapping. Annali di Botanica nouva series 7: 105-126.

PDF icon A new habitat classification and manual for standardized... (PDF 15.5 MB)
Tovább

Bölöni J., Molnár Zs., Kun A., Biró M. (2007): Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR 2007). Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót, 184 pp.

PDF icon Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR 2007) (PDF 2.6 MB)
Tovább

Czúcz B., Kröel-Dulay Gy., Rédei T., Botta-Dukát Z. és Molnár Zs. (2007): Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség – elemzések az adaptációs stratégia tudományos megalapozásához. Kutatási jelentés, kézirat. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 278 pp.

Kézirat (PDF 13.7 MB)

PDF icon NES_angol_osszef_2007.pdf, PDF icon NES_magyar_osszef_2007.pdf
Tovább

Deák J.Á., Csathó A.I., Greznerné R., Horváth D., Pándi I., Szabó-Szöllősi T. (szerk) (2007): VIII. MÉTA-TÚRA 2007. április 25-29.; Túrafüzet, Vácrátót, 2007

VIII. MÉTA-TÚRA PDF icon Sümegi Pál: Magyarország növényzetének története, PDF icon Tóth Tamás: Cserebökény (részletek) , PDF icon Szabó-Szöllősi Tünde: Nagyvárad régen és ma , PDF icon Sinka István: Fekete Bojtár vallomásai (részletek) , PDF icon Csathó András István: A mezsgyék természetvédelmi jelentősége a Csanádi-háton , PDF icon Deák József Áron: A Kiskunsági-löszöshát és a Kónyaszék növényzeti, tájföldrajzi adottságai , PDF icon Exner Tamás: Környezetvédelmi hírek 2020-ból
Tovább

Horváth F., Molnár Zs., Révész A., Pataki Zs., Polgár L. (2007): Magyarország élőhely-térképezési programja. Térinformatika 5: 21-23.

PDF icon Magyarország élőhely-térképezési programja (PDF 2.6 MB)
Tovább

Molnár Zs., Pándi I., Greznerné R. (szerk.) (2007): IX. MÉTA-TÚRA 2007. augusztus 20-28. Túrafüzet, Vácrátót, 2007

IX. MÉTA-TÚRA PDF icon Agócs Gergely: A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége, PDF icon Andrásfalvy Bertalan: A néphagyomány értékei napjaink kultúrájában?, PDF icon Kun András, Ruprecht Eszter, Bartha Sándor, Szabó Anna és Virágh Klára: Az Erdélyi Mezőség kincse: a gyepvegetáció egyedülálló.., PDF icon Szabó Anna: Mezőségi és széki erdők , PDF icon Varga Anna: A székelyföldi falurendtartásokról , PDF icon Ruprecht Eszter: Szukcessziókutatás és táji léptékű dinamikai vizsgálatok az Erdélyi Mezőségen (Magyarszovát), PDF icon Molnár Zsolt, Babai Dániel, Varga Anna és Biró Marianna: Hagyományos ökológiai tudás a Gyimesekben
Tovább

Oldalak