Országos adatok

Printer-friendly versionPDF version


ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS

Magyarországon a MÉTA Program felmérése és becslése alapján az összes természetes, természetközeli és degradált növényzet 1.800.000 hektár, 19,4%. Ezen belül a természetes és természetközeli növényzet 1.200.000 hektár, 12,9%.

A 35 hektáros felmérési egységek (MÉTA hatszögek) 62%-a tartalmaz, legalább töredéknyi növényzetet, míg 38%-a csak agrár, ültetvény, ipari és települési kultúrtáj, ahol az eredeti ökoszisztémákból hírmondó sem maradt (HORVÁTH et al. 2008).

Magyarország aktuális növényzeti örökségének (1.800.000 ha) 17,3%-a súlyosan, 46,8%-a közepesen degradált, 32,6%-a természetközeli és csak 3,3%-a természetes (BÖLÖNI et al. 2008).

Mindezek következtében az ország növényzet-alapú természeti tőke indexe 9,9%, ami azt mutatja, hogy a természetes ökoszisztéma szolgáltatások 90%-át már elveszítettük (ill. másra használjuk). Ugyanakkor az élővilág-gazdagság szempontú természeti tőke index ennél is kisebb: csak 3,2% (CZÚCZ et al. 2008).

Az aktuális növényzeti örökség további romlását és elvesztését ma is több veszélyeztető tényező okozhatja. Legsúlyosabbak:
- az özönfajok inváziós fenyegetése: 21%,
- a túlságosan nagylétszámú nagyvad-állomány degradáló hatása: 9%,
- a nem fenntarható erdőművelés kedvezőtlen gyakorlata: 9%,
- a vizes és nagy vízigényű élőhelyek kiszárítása, vízelvezetése: 7%.

Ezzel szemben áll a természet öngyógyító képessége, amely Magyarországon a leromlott élőhelyek mintegy 40%-ánál még ma is jelentős mértékű. Sajnos 60%-a nem vagy csak nagyon korlátozott mértékben képes regenerálódni (MOLNÁR et al. 2008).

Magyarország növényzeti öröksége szempontjából 86 élőhelytipust különböztetünk meg (BÖLÖNI és mtsai 2003, BÖLÖNI et al. 2007), az országot 95 növényzeti tájegységre tagoljuk (MOLNÁR, CS. et al. 2008). További országos összesítéseket e két fő szempont szerinti csoportosításban készítettünk.


ÉLŐHELYEK SZERINTI ÁTTEKINTÉS

ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS |
ÉLŐHELYENKÉNT |
VEGETÁCIÓTÁJANKÉNT |
HIVATKOZÁSOK

Élőhelyek Ter* Term.ség (%) Term. tőke (ha) V** Özöngyom Reg***
Á-NÉR 2003 ha
2 3 4 5
lin exp
%
% 3 leg
h/sz/x
A1 Állóvízi sulymos, békalencsés … 6920 6 29 29 37 4266 2752 34 1 --- 99/67/29
A23 Tündérrózsás, vízitökös … 984 0 14 45 41 659 454 19 1 --- 96/65/29
A3a Áramlóvízi, békaszőlős … 1078 0 27 63 10 635 289 51 0 --- 99/76/36
A4 Békaliliomos és más lápi hínár 5 0 3 35 62 3 3 39 0 --- 92/29/4
A5 Szikes, vízibog- lárkás, tófonalas … 739 1 45 12 42 451 299 42 0 --- 100/66/36
B1a Nem tőzeg- képző nádasok … 69720 7 43 41 8 37274 15102 65 29 Sol, Amo, Ech 95/69/44
B1b Nádas úszólápok, lápos … 4955 1 30 48 21 2990 1610 41 22 Sol, Ech 72/32/10
B2 Harmatkásás, békabuzogányos … 4535 2 24 54 21 2767 1495 59 32 Sol, Amo 96/70/29
B3 Vízparti virág- kákás, csetkákás … 1678 2 26 48 24 1030 582 47 8 Amo, Sol 97/63/25
B4 Zsombékosok 798 8 41 36 15 436 203 67 37 Sol, Ech 77/20/2
B5 Nem zsombékoló magassásrétek 13722 6 34 48 12 7680 3466 68 37 Sol, Amo, Ech 89/49/17
B6 Zsiókás és sziki kákás szikes … 8882 1 12 45 42 5965 4137 56 6 --- 96/70/44
BA Csatornák, sza- bályozott patakok … 12879 24 58 18 1 5606 1425 80 30 Sol, Amo, Ech - / - / -
C1 Forrásgyepek 5 0 16 67 16 3 2 35 19 --- 88/35/0
C23 Tőzegmohás átmeneti lápok … 9 0 0 56 44 6 5 95 18 Sol 85/31/0
D1 Láprétek (Ca- ricion davallianae) 551 3 35 51 11 313 140 79 41 Sol 82/14/0
D2 Kékperjés rétek 9149 12 29 54 5 4918 1971 90 25 Sol, Asc, Fra 76/39/12
D34 Mocsárrétek 87428 10 51 32 7 44339 16337 82 33 Sol, Amo, Fra 89/58/25
D5 Patakparti és lápi magaskórósok 835 12 56 30 2 404 125 85 56 Sol, Ech, Rey 88/33/5
D6 Ártéri és mocsári magaskórósok 2712 13 51 35 1 1326 413 87 65 Sol, Amo, Fra 87/65/34
E1 Franciaperjés rétek 24627 9 64 26 1 11735 3300 78 34 Sol, Rob, Asc 94/47/30
E2 Veres csenke- szes hegyi rétek 3062 11 47 39 3 1542 524 85 28 Sol, Rob 96/39/25
E34 Hegy-domb- vidéki sovány … 1624 6 68 26 1 783 220 87 42 Rob, Sol 92/15/8
E5 Csarabosok 22 0 28 66 6 13 5 76 26 --- 90/15/10
F1a Ürmöspuszták 36978 2 29 49 20 22129 11721 61 4 Elae 99/78/64
F1b Cickórós puszták 49063 11 54 34 1 24042 7409 77 12 Elae, Rob 100/93/78
F2 Szikes rétek 104659 5 35 49 11 58764 26388 77 16 Elae 99/78/62
F3 Kocsordos-őszirózsás sziki … 948 22 40 33 5 457 161 73 18 Rob,Elae, Amo 76/59/44
F4 Üde mézpázsitos szikfokok 7206 1 11 50 38 4809 3239 77 2 --- 100/75/32
F5 Padkás szikesek és szikes … 3204 1 22 35 43 2103 1454 51 2 --- 95/58/12
G1 Nyílt homokpusztagyepek 10840 18 37 34 10 5515 2281 93 69 Asc, Rob, Ail 76/45/34
G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek 861 2 31 48 19 511 266 75 13 Rob, Ail 84/50/15
G3 Nyílt szilikát sziklagyepek 267 8 39 47 7 144 58 73 5 Rob 93/36/9
H1 Zárt szikla- gyepek, fajgazdag … 134 17 22 52 9 73 32 55 1 --- 94/3/0
H2 Felnyíló mész- kedvelő lejtő és … 6105 2 54 42 2 3186 1070 84 18 Ail, Rob 89/19/5
H3a Lejtőgyepek egyéb kemény … 11025 8 59 32 1 5429 1655 81 16 Rob,Elae, Ail 92/23/14
H4 Félszáraz irtásrétek, száraz … 17576 5 61 32 2 8733 2693 89 31 Rob, Sol, Ail 84/47/28
H5a Kötött talajú sztyeprétek … 28698 23 59 16 1 12474 3142 81 31 Rob,Elae, Sol 67/37/27
H5b Homoki sztyeprétek 32282 17 54 26 2 15132 4578 89 47 Rob, Asc, Elae 84/30/20
I1 Üde természetes pionír növényzet 213 36 31 22 11 97 39 80 25 --- 93/18/35
I2 Löszfalak és szakadópartok … 70 42 32 24 2 29 8 90 59 Rob, Ail, Elae 63/19/18
I4 Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet 95 0 29 51 20 57 30 44 4 --- 95/29/9
J1a Fűzlápok, lápcserjések 1760 3 38 47 12 991 445 65 29 Sol, Ech, Rob 85/58/8
J1b Nyírlápok, nyíres tőzegmoha- … 22 2 6 25 67 16 14 44 18 Sol 82/27/0
J2 Éger- és kőrislápok, égeres … 4130 6 45 44 4 2173 798 76 55 Sol, Rob, Ace 89/44/4
J3 Folyómenti bokorfüzesek 1464 7 37 42 14 813 377 51 41 Amo, Sol, Ech 94/64/19
J4 Fűz-nyár ártéri erdők 25185 6 46 43 5 13252 4897 94 84 Amo, Ech, Fra 93/66/31
J5 Égerligetek 17577 3 57 39 1 8970 2837 83 63 Sol, Rob, Ech 91/44/2
J6 Keményfás ártéri erdők 19309 4 45 45 6 10336 3953 88 48 Rob, Fra, Sol 73/27/3
K1a Gyertyános-kocsányos tölgyesek 41270 6 51 41 2 21245 7177 86 45 Rob, Sol, Phy 86/14/5
K2 Gyertyános- k.talan tölgyesek 187930 4 47 47 1 98623 33450 80 26 Rob, Sol, Ail 89/26/5
K5 Bükkösök 112927 1 23 73 2 65481 26474 83 14 Rob, Sol 93/19/3
K7a Mészkerülő bükkösök 2268 0 51 48 1 1206 405 83 6 Rob 91/13/0
K7b Mészkerülő gy.nos-tölgyesek 2340 5 47 42 6 1246 479 84 9 Rob, Sol 88/51/5
L1 Mész- és melegkedvelő ... 23043 3 32 62 3 12944 5101 78 18 Rob 85/11/1
L2a Cseres- ko- csánytalan tölgyesek 143763 5 57 38 1 72596 22647 84 30 Rob, Ail, Sol 84/23/4
L2b Cseres- ko- csányos tölgyesek 16254 8 52 39 1 8164 2590 94 47 Rob, Phy, Sol 72/12/4
L2x Hegylábi és dombvidéki … 7499 9 52 39 1 3750 1184 80 50 Rob, Ail, Sol 54/25/6
L4a Zárt mész- kerülő tölgyesek 3506 6 41 51 2 1870 675 71 20 Rob 92/10/0
L4b Nyílt mész-kerülő tölgyesek 504 9 38 44 10 273 116 77 9 Rob 77/10/0
L5 Alföldi zárt kocsányos tölgyesek 10123 15 52 29 4 4909 1632 93 67 Rob, Fra, Cel 35/11/3
LY1 Szurdokerdők (hegyi juharban … 1233 2 22 63 13 739 361 47 10 Rob 91/1/0
LY2 Törmeléklejtő-erdők (hársakban … 2861 4 17 71 8 1696 778 56 7 Rob 91/3/1
LY3 Bükkös sziklaerdők 1376 0 11 80 9 850 405 27 0 Rob 71/5/0
LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők … 3131 0 23 69 7 1853 821 58 7 Rob 92/13/0
M1 Molyhos tölgyes bokorerdők 3141 2 30 56 12 1833 855 75 20 Rob, Ail 92/51/1
M2 Nyílt, gyepekkel mozaikos lösz- … 203 8 59 31 1 99 30 80 42 Rob, Fra, Elae 53/30/2
M3 Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki … 240 14 52 33 1 116 35 80 45 Elae,Fra, Rob 46/44/0
M4 Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki … 431 9 35 40 17 241 117 89 75 Rob, Asc, Cel 23/13/0
M5 Homoki borókás-nyárasok 2032 4 30 39 28 1228 715 83 49 Rob, Asc, Ail 96/90/65
M6 Sztyepcserjések 129 0 36 38 27 78 45 62 12 Rob 69/59/7
M7 Sziklai cserjések 162 4 16 69 12 97 48 45 0 Rob 89/13/0
M8 Száraz-félszáraz erdő- és … 552 26 25 20 29 297 174 57 22 Rob, Asc, Sol 94/63/17
N13 Mészkerülő lombelegyes feny... 1254 1 48 46 4 677 252 89 3 Rob, Sol 71/53/56
N2 Mészkedvelő erdeifenyvesek 68 0 59 36 5 36 13 98 77 Rob, Sol, Ail 80/17/0
OA Jellegtelen fátlan vizes élő-... 6947 55 44 1 0 2421 394 85 49 Sol, Amo, Rob - / - / -
OB Jellegtelen üde gyepek és … 78228 48 51 1 0 28198 4726 85 46 Sol, Rob, Amo - / - / -
OC Jellegtelen száraz- vagy fél- … 180061 61 39 1 0 60827 9456 87 50 Rob, Sol, Asc - / - / -
P2a Üde cserjések 18909 18 63 14 5 8598 2578 76 58 Sol, Rob, Amo 98/80/34
P2b Galagonyás-kökényes-… 47226 16 69 15 0 20992 5095 65 46 Rob, Sol, Elae 99/88/65
P45 Fáslegelők, fáskaszálók … 5999 3 52 38 7 3194 1241 88 44 Rob, Sol, Amo - / - / -
P7 Ősi fajtájú, gyepes és / vagy … 3645 13 62 24 0 1696 461 89 57 Rob, Sol, Fra - / - / -
RA Őshonos fajú, elszórva álló fák … 7525 30 65 5 0 3004 592 69 53 Rob, Sol, Elae - / - / -
RB Puhafás pionír és jellegtelen erdők 52110 34 59 6 0 20601 4160 86 72 Sol, Rob, Fra - / - / -
RC Keményfás jellegtelen vagy … 95721 42 55 3 0 35814 6472 87 55 Rob, Fra, Sol - / - / -
RD Tájidegen fafajokkal elegyes … 98796 61 37 2 0 33493 5368 83 56 Rob, Sol, Fra - / - / -

Ter* - az élőhely országosan becsült összes területe
V** - az egy vagy több tényező által veszélyeztetett állományok részaránya
Reg*** - a jó/közepes regenerációs potenciállal rendelkező állományok részaránya
h/sz/x - (regenerációs potenciál) helyben / szomszédságban / felhagyott szántón
lin - az NCI(lin)-nel számított "ökoszisztéma-fenntartó" természeti tőke
exp - az NCI(exp)-pel számított "élővilág-gazdagság" szempontú természeti tőke
3 leg - a három legveszélyesebb özöngyom, veszélyességük sorrendjében:
Ace Acer negundo - zöldjuhar,
Ail Ailanthus altissima - bálványfa,
Amo Amorpha fruticosa - gyalogakác,
Asc Asclepias syriaca - szíriai selyemkóró,
Cel Celtis occidentalis - keleti ostorménfa,
Ech Echinocystis lobata - süntök,
Elae Elaeagnus angustifolia - ezüstfa,
Fra Fraxinus pennsylvanica - amerikai kőris,
Rey Reynoutria spp. - japánkeserűfű fajok,
Rob Robinia pseudoacacia - akác,
Phy Phytolacca spp. - alkörmös fajok,
Sol Solidago spp. - aranyvessző fajok


VEGETÁCIÓS TÁJAK SZERINTI ÁTTEKINTÉS

ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS |
ÉLŐHELYENKÉNT |
VEGETÁCIÓTÁJANKÉNT |
HIVATKOZÁSOK

Vegetációs Táj ter. ÉH* ter. Term.ség (%) Term. tőke (ha) V** Özöngyom Reg***
tájak [>>] ha ha
2 3 4 5
lin exp
%
% 3 leg
h/sz/x
1 Fertőmelléki-dombsor 7097 1365 2 43 55 0 866 299 20 6 Ail, Amo, Sol 27/19/6
2-4 Alpokaljai hegyek 13413 4932 3 40 56 0 3224 1134 72 5 Sol, Rob, Rey 81/34/0
5 Répce- és Ikva-sík 85737 11271 43 44 12 0 5292 1177 94 44 Sol, Rob, Fra 21/5/4
6 Gyöngyös- és Pinka-sík 117736 14205 15 60 24 1 8072 2231 91 44 Sol, Rob, Aneg 26/6/1
7 Rába-völgy 35383 5848 10 51 38 1 3490 1112 82 50 Sol, Rob, Aneg 21/6/1
8 Vendvidék 9364 4591 3 60 34 3 2727 900 98 21 Sol, Rob, Rey 70/7/1
9 Őrség 43203 11820 6 52 41 1 8272 2691 73 28 Sol, Rob 29/11/1
10 Göcsej és Hetés 70892 19028 20 58 21 1 10340 2775 97 50 Sol, Rob, Fra 25/9/2
11 Vasi- és Zalai-hegyhát … 97090 19922 20 60 19 0 10558 2698 82 60 Sol, Rob, Aneg 13/1/0
12 Zalai-dombság 228910 54821 11 49 37 2 34036 11014 96 59 Sol, Rob, Rey 28/2/0
13 Balaton-vidék 132825 21570 33 39 27 1 11635 3296 81 68 Sol, Rob, Ech 32/16/4
14 Marcali-hát 22750 3198 17 38 44 1 1833 610 92 43 Sol, Rob, Aneg 10/6/3
15 Belső-Somogy 231839 44416 19 50 29 1 27141 7982 86 63 Sol, Phy, Rob 23/3/1
16 Külső-Somogy 295365 41119 39 47 14 0 19909 4509 87 61 Sol, Rob, Aneg 19/4/1
17 Zselic 90965 20936 15 22 62 1 12908 4817 75 32 Sol, Rob, Phy 73/12/3
18 Mecsek, Völgység … 180005 49253 17 43 39 1 27584 8800 84 35 Sol, Rob, Asc 50/16/4
19 Tolnai-dombság 64680 8270 28 45 27 1 4266 1193 71 43 Rob, Sol, Aneg 49/36/3
20 Baranyai-dombság 115780 7941 33 55 12 0 3774 841 89 60 Sol, Rob, Ail 38/8/3
21 Villányi-hegység 12495 1716 24 28 40 9 1017 420 73 61 Rob, Sol, Ail 59/4/0
22 Keszthelyi-hegység 12180 3973 22 29 45 4 2388 873 89 31 Sol, Ail, Rob 45/0/0
23-26 Balaton-felvidék 54600 17013 19 48 33 1 9457 2813 90 29 Rob, Sol, Ail 36/9/1
27 Nyugati-Bakonyalja 81060 18640 20 61 18 1 10321 2655 91 59 Sol, Rob, Ail 16/6/1
28 Déli-Bakony 51310 25923 7 54 38 1 15211 4781 96 30 Sol, Rob, Ail 16/0/0
29 Belső-Bakony 55685 26635 6 35 59 0 17280 6170 94 23 Sol, Rob, Rey 58/1/1
30 Keleti-Bakony 56840 25803 6 51 42 1 17928 5866 81 8 Sol, Rob, Ail 55/2/0
31 Központi-Bakonyalja 50330 7854 26 57 17 0 4624 1113 96 41 Sol, Rob, Rey 44/1/0
32 Pannonhalmi-dombság 22050 3283 21 66 12 0 1639 374 75 44 Sol, Rob, Ail 2/1/1
33 Velencei-hegység 8925 2206 25 69 6 0 1061 220 96 48 Rob, Ail, Sol 18/2/1
34 Bársonyos 20720 3588 18 57 25 1 1902 524 99 37 Sol, Rob, Ail 12/2/1
35 Dél-Vértes 18340 9262 5 47 45 3 6420 2279 68 17 Rob, Sol, Amo 34/4/4
36-7 Vértes és Gerecse 32480 17038 8 60 30 2 10007 3121 85 52 Rob, Sol, Aneg 51/2/1
38 Keleti-Gerecse 47144 7286 32 52 15 1 4285 1034 74 46 Rob, Sol, Ail 25/5/8
39 Északi-Vértes (nyugati) 10360 3709 6 42 50 3 2542 918 78 24 Sol, Rob, Ail 28/1/1
40 Pilis, Budai-hegység 42805 13550 21 31 43 5 8674 3233 87 14 Sol, Rob, Ail 35/5/4
41 Zsámbéki-medence és … 34545 3045 30 56 13 0 1751 398 75 43 Sol, Rob, Ail 27/3/2
42 Fertő-medence 14419 6456 10 46 43 1 3872 1255 72 14 Sol, Elae, Rob 82/59/47
43 Győr - Tatai-teraszvidék … 126420 3342 35 45 19 1 1619 414 81 45 Sol, Rob, Aneg 34/4/3
44 Mosoni-sík 36432 1423 58 39 4 0 579 99 72 63 Sol, Rob, Aneg 1/0/0
45 Hanság 33558 6730 29 43 25 2 3525 1051 65 56 Sol, Rob, Aneg 33/16/1
46 Kisalföldi Duna-völgy 183764 18010 24 56 17 3 9623 2676 74 54 Sol, Rob, Aneg 24/10/4
47 Marcal-medence 151550 13203 32 57 11 0 6567 1442 70 51 Sol, Rob, Aneg 18/7/4
48 Dráva-sík 167842 25583 13 56 29 2 14450 4383 85 39 Sol, Rob, Ech 50/23/11
49 Sárvíz és Sió-völgy 67655 15884 22 57 20 1 8473 2274 85 45 Sol, Elae, Rob 48/18/12
50 Nyugat-Mezőföld 102795 4057 49 42 9 0 2092 418 92 47 Rob, Sol, Elae 19/15/5
51 Észak-Mezőföld 92785 11865 31 59 9 0 5707 1220 79 52 Sol, Rob, Elae 23/10/3
52 Dél-Mezőföld 54845 3790 27 55 16 2 1901 513 82 51 Sol, Rob, Asc 34/25/21
53 Velencei-tó 6650 1597 7 37 51 4 1007 388 47 19 Sol, Rob, Elae 71/52/21
54 Kelet-Mezőföld 138775 6929 40 48 11 1 3286 725 86 52 Sol, Rob, Ail 28/14/4
55 Közép-Duna-völgy 78925 6372 36 42 18 4 3453 1029 85 66 Rob, Sol, Aneg 36/14/2
56 Alsó-Duna-völgy 117432 15446 15 46 33 7 9164 3410 85 51 Sol, Ast, Rob 55/20/7
57 Őrjeg 116865 25676 14 43 34 9 19291 7631 73 33 Sol, Rob, Asc 44/29/10
58 Duna-sík 172095 26380 9 29 37 25 20403 11460 68 25 Rob, Sol, Elae 74/54/22
59 Homokhátság 251230 27612 32 38 25 6 17506 6015 82 44 Rob, Elae, Ail 38/26/9
60 Öreg-Homok 288155 22475 41 38 14 6 12246 3870 87 57 Rob, Sol, Asc 29/13/9
61 Dorozsma - Majsai-hát 182722 41256 42 34 22 2 20240 5785 94 51 Rob, Elae, Asc 42/33/20
62 Felső-Bácska 117995 4204 60 24 16 1 2116 491 92 70 Rob, Sol, Asc 23/13/17
63-65 Duna - Tisza közi … 145053 19738 18 28 38 16 12759 6154 85 26 Elae, Rob, Asc 65/51/32
66,69 Észak-Bánság és … 500761 30612 18 43 36 2 18443 6020 74 15 Rob, Fra, Elae 55/33/26
67-68 Maros-ártér és a … 350456 60076 25 35 28 12 36190 15195 79 47 Amo, Fra, Rob 48/35/22
70 Nagykunság 194705 11218 26 39 27 9 7037 2714 79 24 Elae, Rob, Fra 45/22/16
71 Berettyó - Körös-vidék 405796 66542 19 52 25 5 36967 12093 79 30 Amo, Fra, Rob 48/31/25
72 Bihari-sík 127784 17362 14 38 35 12 11251 4938 54 14 Rob, Amo, Elae 72/35/27
73 Hortobágy 117320 58992 12 37 43 8 38802 15862 61 6 Rob, Amo, Elae 80/61/47
74 Érmellék 15021 288 5 50 40 6 181 68 59 37 Rob, Sol, Asc 61/0/0
75 Hajdúság 199010 7407 34 48 16 2 3617 924 74 19 Rob, Elae, Amo 43/22/10
76 Észak-Nyírség 238385 14213 23 55 22 1 7648 2036 85 41 Sol, Rob, Ech 38/13/4
77 Dél-Nyírség 190656 14833 15 53 27 5 8391 2831 80 51 Rob, Sol, Asc 43/3/1
78 Taktaköz és Alsó-Bodrog… 139519 31305 17 48 27 7 18333 6699 81 56 Amo, Sol, Rob 51/12/14
79 Bereg - Szatmári-sík 172302 31381 22 50 26 2 16917 4955 77 18 Amo, Rob, Fra 44/19/12
80 Sajó és Hernád völgye 46705 6935 30 64 7 0 3263 666 89 38 Rob, Sol, Ech 23/8/3
81 Tápió - Sajó hordalékkúp-… 358680 42024 26 31 27 15 27304 12595 86 27 Rob, Elae, Amo 57/33/11
82 Visegrádi-hegység 25550 15277 8 23 63 5 10065 4201 83 7 Rob, Sol, Ast 76/8/2
83 Dél-Börzsöny és Naszály 21313 10141 11 39 48 1 7313 2520 94 21 Rob, Sol, Ast 75/11/2
84 Észak-Börzsöny 28713 17494 11 35 53 1 12088 4182 91 14 Rob, Ast 79/4/1
85 Ipoly-völgy 17158 4765 22 52 22 3 2604 790 77 34 Rob, Sol, Vit 43/21/13
86 Kosdi- és Csővári-dombság 33425 7822 13 67 19 0 4473 1142 70 30 Rob, Sol, Elae 17/5/4
87 Észak-Cserhát 84337 17848 41 45 14 1 10050 2414 79 50 Rob, Sol, Asc 19/14/13
88 Központi-Cserhát 34090 10081 29 57 15 0 7537 1756 82 45 Rob, Sol 34/9/9
89 Dél-Cserhát 54145 7896 35 52 14 0 3829 864 87 42 Rob, Sol, Aneg 38/7/3
90 Karancs és Medves 20648 6062 37 49 14 0 6360 1465 67 48 Rob, Sol 16/1/0
91-93 Hegyalják 83580 1967 26 67 6 0 983 209 73 35 Rob, Amo, Sol 21/11/5
94 Gödöllői-dombvidék 75670 6985 30 42 26 2 3639 1052 90 65 Rob, Sol, Ail 26/14/6
95 Déli-Mátra 56140 19178 11 47 41 1 11739 3781 91 26 Rob, Aneg, Sol 57/17/7
96 Heves - Borsodi-dombság … 156965 73425 18 57 24 1 41963 11476 78 37 Rob, Sol, Rey 41/11/5
97-100 Hegytetők 28983 22734 3 30 64 3 14807 5821 64 6 Rob, Sol 81/2/0
101 Déli-Bükk 102235 45562 13 44 42 1 26406 8680 79 25 Rob, Sol, Amo 56/11/8
102 Putnoki-dombság 40426 18217 25 46 29 0 11378 3167 60 19 Rob, Sol, Ech 27/9/8
103 Gömör - Tornai-karszt 32980 13564 16 49 34 1 10033 3082 67 9 Rob, Sol, Ail 44/10/8
104 Cserehát 87577 28526 32 66 2 0 13148 2430 83 19 Rob, Sol, Ech 43/16/5
105-106 Harangod és Dél-… 52430 3971 8 86 6 0 2039 441 92 35 Rob, Sol, Ech 36/22/2
107-109 Hegyalja, Abaúji … 104780 43010 9 42 48 1 29698 10030 68 21 Rob, Sol, Amo 57/13/11

ÉH* ter. - az élőhelyek becsült összes területe a tájban
V** - az egy vagy több tényező által veszélyeztetett állományok részaránya
Reg*** - a jó/közepes regenerációs potenciállal rendelkező állományok részaránya
h/sz/x - (regenerációs potenciál) helyben / szomszédságban / felhagyott szántón
lin - az NCI(lin)-nel számított "ökoszisztéma-fenntartó" természeti tőke
exp - az NCI(exp)-pel számított "élővilág-gazdagság" szempontú természeti tőke
3 leg - a három legveszélyesebb özöngyom, veszélyességük sorrendjében:
Ace Acer negundo - zöldjuhar,
Ail Ailanthus altissima - bálványfa,
Amo Amorpha fruticosa - gyalogakác,
Asc Asclepias syriaca - szíriai selyemkóró,
Cel Celtis occidentalis - keleti ostorménfa,
Ech Echinocystis lobata - süntök,
Elae Elaeagnus angustifolia - ezüstfa,
Fra Fraxinus pennsylvanica - amerikai kőris,
Rey Reynoutria spp. - japánkeserűfű fajok,
Rob Robinia pseudoacacia - akác,
Phy Phytolacca spp. - alkörmös fajok,
Sol Solidago spp. - aranyvessző fajok


ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS |
ÉLŐHELYENKÉNT |
VEGETÁCIÓTÁJANKÉNT |
HIVATKOZÁSOK