Habitat Guide for everybody

Now we are working on the Hungarian version (field testing is going on).

After finishing it, we plan to translate this page into English.

MINDENKI ÉLŐHELYHATÁROZÓJA

Ezt a határozót most teszteljük, és Te is bátran segíthetsz nekünk!

Sokan madarásznak, kirándulnak, járják a természetet, mint ahogyan biztos Te is!

Szeretnéd tudni a körülötted lévő tájat alkotó erdők, cserjések, gyepek, mocsarak nevét, ismerni típusait?

Ezen a lapon egy olyan határozót találsz, melyet akkor is tudsz használni, ha a növényeket még nem ismered nagyon jól.

A határozás lépései:

1. Először ki kell választanod: hol vagy? Síkvidéken, dombságban vagy hegyek között jársz, esetleg teljesen agrár vagy mesterséges táj, amiben vagy.

2. Ezután válaszd ki a tájnak azt a részét, melynek szeretnéd megtudni a élőhelytípusát.

3. Döntsd el, hová tartozik, erdő, cserjés, üde vagy száraz gyep, mocsár esetleg valamilyen vizes élőhely.

4. Ha kiválasztottad, kezdheted olvasni a határozót. Ha az élőhely nem olyan, mint amit olvasol róla, mindig menj tovább a következő sorra.

5. A határozóban szereplő kódokra rákattintva meg is nézheted az élőhely fényképét (rövid leírással), mely a MÉTA Fotótár oldaláról nyílik meg.

A felismerésben segíthet a botanikusok által használt igen részletes, botanikai szaknyelven írt határozókönyv megfelelő oldala is, melyet mindig a Fotótár éppen megnyitott oldaláról érhetsz el
(Élőhely-ismereti útmutató).

A határozáshoz 40 olyan gyakori növényt kell felismerned, mint pl. a nád, a tölgyfa, a bodza, a csipkerózsa vagy az akác.
Használhatsz határozókönyveket is, mint pl. Simon-Seregélyes: Növényismeret című könyvét (Nemzeti Tankönyvkiadó).

A határozáshoz szükséges növények képeit a közeljövőben tesszük fel a MÉTA Fotótárba, így nemsokára azokat is használhatod. A teljes növény képén kívül a levél, a virág, a termés és a kéreg képét is megtalálod majd.

Egy másik oldalunkon az élőhelyek természetességét is megbecsülheted.

Az élőhelyhatározót most teszteljük (télen tervezzük a véglegesítését).

Próbáld ki Te is!

Az oldal alján várjuk, hogy leírd, milyen sikerrel jártál! ("Új hozzászólás")

Itt várjuk kérdéseidet is, melyek határozás közben felmerültek.

Hozzászólásaid fontosak lesznek nekünk a végleges határozókulcs kialakításában.

És most kezdődhet a határozás!

NAGY- és KISALFÖLD ||| HEGY- és DOMBVIDÉK ||| AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Vizek és hínarasok (ALFÖLD)

 • 10 cm-nél nagyobb átmérőjű, úszó, kereklevelű növények alkotta hínár (tavirózsa, vízitök) A23 (ritka: a kisebb, de hasonló levelű tündéfátylas hínár A3a)
 • 5 cm-nél kisebb átmérőjű, apró levelű, úszó hínárnövényzet, leggyakrabban békalencsével, rucaörömmel A1
 • levélrózsás hínár rombusz alakú levelekkel (sulymos) A1 vagy élesen fűrészes szélű levelekkel (kolokános) A23
 • víz alatti hínár, érdes levelekkel (tócsagaz) A1
 • víz alatti hínár széles vagy szálas levelű fajokkal (békaszőlő) A3a
 • égerlápok (J2), fűzlápok (J1a), zsombéklápok (B4) körüli hínárnövényzet A4 (ritka)
 • szikes tavak hínárja A5 (ritka)
 • kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA
 • növényzetben szegény folyók U8
 • növényzetben szegény tavak U9 (a növényesek a megfelelő hínár- vagy mocsárkategóriába sorolandók)
 •  

 •  
 •  


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Mocsarak (ALFÖLD)

 

 • nádasok, gyékényesek, tavikákások, ahol a talaj felső része nem tőzeges B1a (az avas nád nem tőzeg!) (ha szikes tóban vannak B6)
 • tőzeges talajú nádasok, gyékényesek B1b (ritka, lápszaga van, gyakran vannak benne zsombékok)
 • 1.5 m-nél alacsonyabb, fűszerű mocsári növények állománya (harmatkása, békabuzogány, pántlikafű) B2 (a sásoknak keskenyebb, élesebb szélű levele van B5)
 • 1.5 m-nél általában alacsonyabb, nem fűszerű mocsári növények ritkás állománya, iszapfoltokkal (hídőr, virágkáka, csetkáka) B3
 • zsombékoló sások állománya B4 (ha magaskórós D5 )
 • nem zsombékoló sások állománya B5 (ha több a fű, mint a sás, valószínű D34, F2 vagy D2)
 • kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA
 • a fentiekbe be nem sorolható, láthatóan zavart, szennyezett mocsarak OA
 •  

 •  
 •  


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Üde rétek, vizes gyepek (ALFÖLD)

 

 

 • patak- és folyóárterek kaszálható, tavasszal vízborította rétje és más hasonló nedves-vizes rét D34 (ha sásosabb B5, ha feketébb talajú D2, ha szikesebb F2 is lehet)
 • halott csigaházakban gazdag, fekete vagy sötétszürke talajú, tavasszal vizes kaszálható rétek homokon vagy homokos talajon (kékperjével) D2
 • szíkes puszta ecsetpázsitos, kaszálható rétje, gyakran iszapzsombékos F2 (igen ritkán F3) (a homoktalajok szíkes rétje nehezen felismerhető)
 • iszapos, tavasszal vizes, ritkás növényzetű, nyáron száraz foltok szíkes pusztán: gyepesek (mézpázsit) F4, iszapos erecskék F5, ritkás, kétszikűs, pozsgás vakszíkek F5
 • magaskórós növényzet folyók ártérén őshonos fajokkal D6, ha özönfajok alkotják OD, ha nagyon gyomos OG
 • vetett üde gyepek T5 (a regenerálódók inkább OB, a regenerálódottak feltehetően már D34 vagy F2)
 • fiatal parlagok, ugarok üde gyepjei T10 (az idősebb parlag OB vagy ha még jobb: D34, F2)
 • gyomos, elavarosodott, csalános, siskanádas, gyalogbodzás, szedres, zavart növényzetű rétek OB
 • töltésoldalak üde rétjei OB (a nem gyomos fajgazdagabb rétek már D34)
 • útmezsgyék üde gyepjei OB (a nem gyomos fajgazdagabb rétek már D34)
 • aranyvessző állományai OD
 •  

 •  
 •  


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Száraz gyepek (ALFÖLD)

 

 

 • lösz-jellegű kőzeten lévő zárt szárazgyepek H5a (ritkás löszgyepek kunhalmokon, löszfalakon I2), szikespuszták hátjain is
 • barna színű homoktalajok zárt szárazgyepjei H5b
 • sárga színű homoktalajok nyílt gyepjei G1
 • rövidfüvű gyepek, szikes pusztán sok csenkesszel és ürömmel F1a (igen sok az átmenet F1b-vel), cserjék nincsenek, talaj gyakran mélyen repedezett
 • rövidfüvű gyepek, szíkes pusztán sok csenkesszel és cickafarkkal F1b (igen sok az átmenet F1a-val), cserjék igen ritkán vannak, a felette lévő zóna gyakran löszgyep
 • ritkás növényzetű, megszáradt iszap felszínű foltok szíkes pusztán: gyepesek (mézpázsit) F4, erecskék F5, ritkás, kétszikűs, pozsgás vakszíkek F5
 • száraz töltésoldalak OC (a fajgazdagabb H5a)
 • útmezsgyék száraz gyepjei OC (a fajgazdagabb, löszön lévő mezsgyék H5a)
 • fiatal parlagok és ugarok száraz gyepjei T10 (az idősebb parlag OC vagy ha még jobb: löszön H5a, homokon H5b vagy G1, szíken F1a vagy F1b)
 • selyemkóró állományai OD
 •  

 •  
 •  


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Cserjések (ALFÖLD)

 

 

 • galagonya, kökény, vadrózsa cserjései P2b, bodzások P2a (ha csak néhány bokor van, az még nem cserjés)
 • rekettyefűz olyan cserjése, amelynek alján gyepes réti-magaskórós növényzet van, illetve más üde cserjések P2a (a gyalogakácos S6)
 • rekettyefűz olyan cserjése, amely vízben áll, tőzeges, mohás, lápszagú J1a
 • folyópartok fűzbokrosai J3
 • borókások, galagonyások kisebb nyárfákkal sárga homokon M5 akkor is, ha már inkább erdőképű (a nem homoki borókások P2b)
 • törpemandula, jaj- és parlagi rózsa, csepleszmeggy cserjése M6 (igen ritka típus)
 •  

 •  
 •  


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Erdők (ALFÖLD)

 

 

 • fűz- és nyárerdő hullámtéren J4 (a nemesnyáras S2)
 • őshonos nyáras (gyakran borókával, galagonyával) sárga vagy barnás homokon M5 (ha sok az akác S1)
 • őshonos nyáras nem hullámtéren és nem száraz homokon (hanem mentett ártéren, barna-szürke homokon, löszös területeken) RB (a nemesnyáras S2)
 • nem sorokba rendeződő, 15 m-nél magasabb, zárt üde tölgyerdők: ha tavasszal vizes, inkább J6, ha egész évben száraz, inkább L5 (ha gyertyánnal K1a)
 • 15m-nél nem magasabb, ligetes, gyepekkel mozaikos tölgyesek: homokon M4, mentett ártéren M3 (ritka típus!) (ha telepített, sorokba rendezett RC)
 • telepített, fajszegény tölgyesek, kőrisesek RC
 • éger és/vagy kőris erdők vízben állva, tőzeges talajon, lápszag J2
 • fáslegelők, fáskaszálók őshonos fákkal P45 (ha nem őshonosak a fák S7)
 • őshonos lombos fafajok (tölgyek, nyárak) fenyőkkel és akáccal elegyes állományai RD
 • magányos őshonos fák, keskeny fasorok RA (ha nem őshonosak a fák S7)
 • parkok, régi temetők P6, ősi gyümölcsös P7, vágásterület P8
 • akácos S1, nemes nyáras S2, fenyvesek S45, gyalogakácos S6, nem őshonos fajok fasora S7
 •  

 •  
 •  

NAGY- és KISALFÖLD ||| HEGY- és DOMBVIDÉK ||| AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Vizek és hínarasok (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 

 

 • 10 cm-nél nagyobb átmérőjű, úszó, kereklevelű növények alkotta hínár (tavirózsa, vízitök) A23 (ritka: a kisebb, de hasonló levelű tündéfátylas hínár A3a)
 • 5 cm-nél kisebb átmérőjű, apró levelű, úszó hínárnövényzet, leggyakrabban békalencsével, rucaörömmel A1
 • levélrózsás hínár rombusz alakú levelekkel (sulymos) A1 vagy élesen fűrészes szélű levelekkel (kolokános) A23
 • víz alatti hínár, érdes levelekkel (tócsagaz) A1
 • víz alatti hínár széles vagy szálas levelű fajokkal (békaszőlő) A3a
 • égerlápok (J2), fűzlápok (J1a), zsombéklápok (B4) körüli hínárnövényzet A4 (ritka)
 • kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA
 • növényzetben szegény folyók U8
 • növényzetben szegény tavak U9 (a növényesek a megfelelő hínár- vagy mocsárkategóriába sorolandók)
 •  

 •  
 •  


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Mocsarak (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 

 

 • források körüli süppedékes helyek növényzete C1 (ritka élőhelyek: tőzegmohás foltok <C23, mohás, vasbaktériumfoltos, tőzeges rétek D1)
 • nádasok, gyékényesek, tavikákások, ahol a talaj felső része nem tőzeges B1a (az avas nád nem tőzeg!) (ha szikes tóban vannak B6)
 • tőzeges talajú nádasok, gyékényesek B1b (ritka, lápszaga van, gyakran vannak benne zsombékok)
 • 1.5 m-nél alacsonyabb, fűszerű mocsári növények állománya (harmatkása, békabuzogány, pántlikafű) B2 (a sásoknak keskenyebb, élesebb szélű levele van B5)
 • 1.5 m-nél általában alacsonyabb, nem fűszerű mocsári növények ritkás állománya, iszapfoltokkal (hídőr, virágkáka, csetkáka) B3
 • zsombékoló sások állománya B4 (ha magaskórós D5)
 • nem zsombékoló sások állománya B5 (ha több a fű, mint a sás, valószínű D34, F2 vagy D2)
 • kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA
 • a fentiekbe be nem sorolható, láthatóan zavart, szennyezett mocsarak OA
 •  

 •  
 •  


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Üde rétek, vizes gyepek (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 

 

 • magaskórós, acsalapus patakpartok D5
 • nem vizes, magasfüvű, kaszálható rétek franciaperjével E1
 • vörös csenkeszes, alacsonyfüvű üde rétek E2 (ritka típus: hegyi rétek E34, csarabosok E5)
 • patak- és folyóárterek kaszálható, tavasszal vízborította rétje és más hasonló nedves-vizes rét D34 (ha sásosabb B5, ha feketébb talajú D2, ha szikesebb F2 is lehet)
 • halott csigaházakban gazdag, fekete vagy sötétszürke talajú, tavasszal vizes kaszálható rétek kékperjével D2
 • magaskórós növényzet folyók ártérén őshonos fajokkal D6, ha özönfajok alkotják OD, ha nagyon gyomos OG
 • vetett üde gyepek T5 (a regenerálódók inkább OB, a regenerálódottak feltehetően már D34 vagy F2)
 • fiatal parlagok, ugarok üde gyepjei T10 (az idősebb parlag OB vagy még jobb: D34, F2)
 • gyomos, elavarosodott, csalános, siskanádas, gyalogbodzás, szedres, zavart növényzetű rétek OB
 • töltésoldalak üde rétjei OB (a nem gyomos fajgazdagabb rétek már D34)
 • útmezsgyék üde gyepjei OB (a nem gyomos fajgazdagabb rétek már D34)
 • aranyvessző állományai OD
 •  

 •  
 •  


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Sziklás gyepek (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 

 

 • köves, sziklás gyepek, fehér, szürkés sziklákkal (mészkő, dolomit), az alacsony, nyíltabb gyepek, sok kővel G2, a magasabb, zártabb gyepek kevesebb kővel H2
 • kőtörmelékes, nem teljesen zárt gyepek szürkés sziklákkal (mészkő, dolomit): magasabb, zártabb gyepek füvekkel, sásokkal, kevesebb kőtörmelékkel, gyakori lehet a csenkesz H2
 • sziklagyepek barnás-sötétszürkés sziklákkal (andezit, tufa) G3
 • köves talajú, de többnyire nem kőtörmelékes talajú záródó szárazgyepek, keskenylevelű füvekkel H3a
 • északi kitettségű és/vagy üde völgyekben lévő árnyas sziklák lágyszárú növényzettel I4
 •  

 •  
 •  


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Száraz gyepek (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 

 

 • lösz-jellegű kőzeten lévő zárt szárazgyepek H5a (ritkás löszgyepek löszfalakon I2)
 • lösz-jellegű kőzeten, ritkábban köves talajon lévő zárt szárazgyepek széleslevelű füvekkel, gyakran ritkásan álló magaskórókkal H4
 • homoktalajok zárt szárazgyepjei H5b
 • homoktalajok nyílt gyepjei G1
 • száraz töltésoldalak OC (a fajgazdagabb H5a)
 • útmezsgyék száraz gyepjei OC (a fajgazdagabb, löszön lévő mezsgyék H5a)
 • fiatal parlagok és ugarok száraz gyepjei T10 (az idősebb parlag OC vagy ha még jobb: löszön H5a, homokon H5b vagy G1, szíken F1a vagy F1b)
 • selyemkóró állományai OD
 •  

 •  
 •  


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Cserjések (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 

 

   

 •  
 •  
 • galagonya, kökény, vadrózsa, boróka cserjései P2b, bodzások P2a
 • cserjések sziklákon, madárbirssel, fanyarkával és/vagy gyöngyvesszővel M7 (ritka típus)
 • rekettyefűz olyan cserjése, amelynek alján gyepes réti-magaskórós növényzet van, illetve más üde cserjések P2a (a gyalogakácos S6)
 • rekettyefűz olyan cserjése, amely vízben áll, tőzeges, mohás, lápszagú J1a
 • folyópartok fűzbokrosai J3
 • törpemandula, jaj- és parlagi rózsa, csepleszmeggy cserjése M6 (ritka típus)
 •  

 •  
 •  


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Erdők (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 

 

 • bükkös: zárt, bükk uralta erdők K5
 • bükkös ritka típus: zárt vagy ligetes, alacsony növésű bükkösök ritka fajokkal sziklás (többnyire dolomit, mészkő) talajon LY3
 • bükkös ritka típus: zárt, bükk uralta erdők ritkás aljnövényzettel, sok mohával K7a
 • gyertyános-tölgyes: zárt, elegyes, üde erdők tölggyel, gyertyánnal, kevesebb juharral, hárssal, kőrissel, ha kocsánytalan tölgy K2, ha kocsányos tölgy K1a
 • gyertyános-tölgyes ritka típus: mohás talajú elegyes erdők tölggyel, bükkel, hárssal vagy gyertyánnal K7b
 • zárt, száraz tölgyesek hegy-dombvidéken, sűrű cserje- és gyepszinttel L2a, L2b, L1, ritkán L2x, gyertyán nincs vagy alig, a gyepszint nyáron is gazdag
 • zárt, száraz tölgyesek cserjeszint nélkül hegy-dombvidéken, sűrű gyepszinttel L2a vagy L2b vagy ritkás gyepszinttel, sok mohával L4a
 • nyílt, ligetes száraz tölgyesek gyepekkel mozaikolva, köves talajon hegy-dombvidéken, mohák nélkül M1 vagy gazdag mohaszinttel L4b
 • ritka típus: nyílt, gyepekkel mozaikos tölgyesek löszös talajon, dombvidéken, szikla nincs M2
 • meredek hegyoldalak alján, szurdokokban lévő sziklás, kőtörmelékes talajú, üde-nedves erdő sok juharral, magas kőrissel LY1
 • üde sziklás, kőtörmelékes erdők hárssal meredek hegyoldalak többnyire középső vagy felső részén sok magas kőrissel, hárssal LY2 (gyakran gyomosnak ható csalánossal)
 • köves, sziklás talajú száraz-üde, alacsonyabb növésű, elegyes erdők tölgyekkel, hársakkal, kőrisekkel, leggyakrabban hegytetőkön, gerinceken vagy tetők közelében <LY4
 • égerállomány patak mentén J5
 • hazai (őshonos) lombos fafajokkal elegyes fenyves az Őrségben N13 (a nem elegyes S4 és S5)
 • fűz- és nyárerdő hullámtéren J4 (a nemesnyáras S2)
 • őshonos nyáras nem hullámtéren (hanem mentett ártéren, barna-szürke homokon, löszös területeken) RB (a nemesnyáras S2)
 • nem sorokba rendeződő, 15 m-nél magasabb, zárt üde tölgyerdők: ha tavasszal vizes, inkább J6, ha egész évben száraz, inkább L5 (ha gyertyánnal K1a)
 • telepített, fajszegény tölgyesek, kőrisesek RC
 • éger és/vagy kőris erdők vízben állva, tőzeges talajon, lápszag J2
 • fáslegelők, fáskaszálók őshonos fákkal P45 (ha nem őshonosak a fák S7)
 • őshonos lombos fafajok (tölgyek, bükk, gyertyán) fenyőkkel elegyes állományai RD
 • magányos őshonos fák, keskeny fasorok RA (ha nem őshonosak a fák S7)
 • parkok, régi temetők P6, ősi gyümölcsös P7, vágásterület P8
 • akácos S1, nemes nyáras S2, fenyvesek S45, gyalogakácos S6, nem őshonos fajok fasora S7
 •  

 •  
 •  

 

 


NAGY- és KISALFÖLD ||| HEGY- és DOMBVIDÉK ||| AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK


Agrár élőhelyek | Mesterséges és városi élőhelyek

Agrár élőhelyek (AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK)

 • nem évelő szántóföldi kultúrák T1, évelő szántóföldi kultúrák (lucerna) T2, zöldség T3, rizs T4, kistáblás mozaik T6
 • intenzív gyümölcsös T7, extenzív gyümölcsös T8
 • kiskertek T9, fiatal parlag és ugar T10, csemetekert T11
 •  

 •  
 •  


Agrár élőhelyek | Mesterséges és városi élőhelyek

Mesterséges kialakítású terültek és települések élőhelyei (AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK)

 

 

   

 •  
 •  
 • belváros U1a, lakótelep U1b, kertváros, lakópark U2
 • falu U3, telephelyek U4
 • meddőhányó, hulladéklerakó U5, nyitott bányafelület U6, anyagnyerő gödrök U7
 • tanya U10, út, vasút U11
 • csatorna U12
 •  

 •  
 •  

 

  

 

 

 

 

 

Attachment