Á-NÉR 2003 LI/MA - a természetközeli élőhelylista röviden, magyarul

A MÉTA térképezés során használt élőhely-kategóriák (Á-NÉR 2003, korábban mmÁ-NÉR)

Csak a természetközeli (térképezendő) élőhely-kategóriákat tartalmazza!

Készült a - Bölöni J., Kun A. & Molnár Zs. (2003): Élőhely-ismereti Útmutató 2.0. Kézirat. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót. p. 186. - alapján.

Hínárnövényzet
A1 - Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár
A23 - Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár
A3a - Áramlóvízi, (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas hínár
A4 - Békaliliomos és más lápi hínár
A5 - Szikes, víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos hínár

Nádasok és mocsarak
B1a - Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
B1b - Nádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok
B2 - Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet
B3 - Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak
B4 - Zsombékosok
B5 - Nem zsombékoló magassásrétek
B6 - Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak
BA - Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok

Forrásgyepek és tőzegmohás lápok
C1 - Forrásgyepek
C23 - Tőzegmohás átmeneti lápok és tőzegmohalápok

Nedves gyepek és magaskórósok
D1 - Láprétek (Caricion davallianae)
D2 - Kékperjés rétek
D34 - Mocsárrétek
D5 - Patakparti és lápi magaskórósok
D6 - Ártéri és mocsári magaskórósok

Domb- és hegyvidéki gyepek
E1 - Franciaperjés rétek
E2 - Veres csenkeszes hegyi rétek
E34 - Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek
E5 - Csarabosok

Szikesek
F1a - Ürmöspuszták
F1b - Cickórós puszták
F2 - Szikes rétek
F3 - Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyepek
F4 - Üde mézpázsitos szikfokok
F5 - Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik növényzete

Nyílt szárazgyepek
G1 - Nyílt homokpusztagyepek
G2 - Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
G3 - Nyílt szilikát sziklagyepek

Zárt száraz, félszáraz gyepek
H1 - Zárt sziklagyepek, fajgazdag Bromus pannonicus gyepek
H2 - Felnyíló mészkedvelő lejtő és törmelékgyepek
H3a - Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten
H4 - Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek
H5a - Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák)
H5b - Homoki sztyeprétek

Nem ruderális pionír növényzet
I1 - Üde természetes pionír növényzet
I2 - Löszfalak és szakadópartok növényzete
I4 - Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet

Egyéb fátlan élőhelyek
OA - Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek
OB - Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok
OC - Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok
O15 - Lágyszárú magaskórós özönfajok (inváziós növények) állományai

Cserjések és szegélyek
J1a - Fűzlápok, lápcserjések
J3 - Folyómenti bokorfüzesek
P2a - Üde cserjések
P2b - Galagonyás-kökényes-borókás cserjések
M6 - Sztyepcserjések
M7 - Sziklai cserjések
M8 - Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek

Láp- és ligeterdők
J1b - Nyírlápok, nyíres tőzegmohalápok
J2 - Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők
J4 - Fűz-nyár ártéri erdők
J5 - Égerligetek
J6 - Keményfás ártéri erdők

Üde lomboserdők
K1a - Gyertyános-kocsányos tölgyesek
K2 - Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
K5 - Bükkösök
K7a - Mészkerülő bükkösök
K7b - Mészkerülő gyertyános-tölgyesek

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok
L1 - Mész- és melegkedvelő tölgyesek
M1 - Molyhos tölgyes bokorerdők
L2a - Cseres-kocsánytalan tölgyesek
L2b - Cseres-kocsányos tölgyesek
L2x - Hegylábi és dombvidéki elegyes tölgyesek
L4a - Zárt mészkerülő tölgyesek
L4b - Nyílt mészkerülő tölgyesek
L5 - Alföldi zárt kocsányos tölgyesek
M2 - Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek
M3 - Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki tölgyesek
M4 - Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyesek
M5 - Homoki borókás-nyárasok

Sziklás erdők
LY1 - Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők)
LY2 - Törmeléklejtő-erdők (hársakban gazdag, törmelékes talajú, üde erdők)
LY3 - Bükkös sziklaerdők
LY4 - Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők

Fenyőelegyes erdők
N13 - Mészkerülő lombelegyes fenyvesek
N2 - Mészkedvelő erdeifenyvesek

Egyéb erdők és fás élőhelyek
RA - Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem záródott "fasorok"
RB - Puhafás pionír és jellegtelen erdők
RC - Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők
RD - Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények
P45 - Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek
P7 - Ősi fajtájú, gyepes és / vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök

Kapcsolódó oldalak