Élőhelyhatározó

MINDENKI ÉLŐHELYHATÁROZÓJA

Sokan madarásznak, kirándulnak, járják a természetet, mint ahogyan biztos Te is!

Szeretnéd tudni a körülötted lévő tájat alkotó erdők, cserjések, gyepek, mocsarak nevét, ismerni típusait?
Ezen a lapon egy olyan határozót találsz, melyet akkor is tudsz használni, ha a növényeket még nem ismered nagyon jól.

A határozás lépései:

1. Először ki kell választanod, hol vagy. Síkvidéken, dombságban vagy hegyek között jársz, esetleg teljesen agrár vagy mesterséges táj, amiben vagy.

2. Ezután válaszd ki a tájnak azt a részét, melynek szeretnéd megtudni az élőhelytípusát.

3. Döntsd el, hová tartozik, erdő, cserjés, üde vagy száraz gyep, mocsár esetleg valamilyen vizes élőhely.

4. Ha kiválasztottad, kezdheted olvasni a határozót. Ha az élőhely nem olyan, mint amit olvasol róla, mindig menj tovább a következő sorra.

5. A határozóban szereplő kódokra rákattintva meg is nézheted az élőhely fényképét (rövid leírással), mely a MÉTA Fotótár oldaláról nyílik meg.
A felismerésben segíthet a botanikusok által használt igen részletes, botanikai szaknyelven írt határozókönyv megfelelő oldala is, melyet mindig a Fotótár éppen megnyitott oldaláról érhetsz el (Élőhely-ismereti útmutató).

A határozáshoz 40 olyan gyakori növényt kell felismerned, mint pl. a nád, a tölgyfa, a csipkerózsa vagy az akác.
Használhatsz határozókönyveket is, mint pl. Simon-Seregélyes: Növényismeret című könyvét (Nemzeti Tankönyvkiadó).
A határozáshoz szükséges növények képeit itt találod. A teljes növény képén kívül a levél, a virág, a termés és a kéreg képét is feltettük erre az oldalra.

Egy másik oldalunkon az élőhelyek természetességét is megbecsülheted.

Az élőhelyhatározót a nyáron fogjuk tesztelni (és télen tervezzük a véglegesítését).

Próbáld ki Te is!

Az oldal alján várjuk, hogy leírd, milyen sikerrel jártál! ("Új hozzászólás")
Itt várjuk kérdéseidet is, melyek határozás közben felmerültek.
Hozzászólásaid fontosak lesznek nekünk a végleges határozókulcs kialakításában.

Nyomtatható terepi adatlapot alul, a csatolt állományban találsz.

És most kezdődhet a határozás!NAGY- és KISALFÖLD ||| HEGY- és DOMBVIDÉK ||| AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Vizek és hínarasok (ALFÖLD)

 • 10 cm-nél nagyobb átmérőjű, úszó, kereklevelű növények alkotta hínár (tavirózsa, vízitök) A23 (ritka: a kisebb, de hasonló levelű tündéfátylas hínár A3a)
 • 5 cm-nél kisebb átmérőjű, apró levelű, úszó hínárnövényzet, leggyakrabban békalencsével, rucaörömmel A1
 • levélrózsás hínár rombusz alakú levelekkel (sulymos) A1 vagy élesen fűrészes szélű levelekkel (kolokános) A23
 • víz alatti hínár, érdes levelekkel (tócsagaz) A1
 • víz alatti hínár széles vagy szálas levelű fajokkal (békaszőlő) A3a
 • égerlápok (J2), fűzlápok (J1a), zsombéklápok (B4) körüli hínárnövényzet A4 (ritka)
 • szikes tavak hínárja A5 (ritka)
 • kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA
 • növényzetben szegény folyók U8
 • növényzetben szegény tavak U9 (a növényesek a megfelelő hínár- vagy mocsárkategóriába sorolandók)


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Mocsarak (ALFÖLD)

 • nádasok, gyékényesek, tavikákások, ahol a talaj felső része nem tőzeges B1a (az avas nád nem tőzeg!) (ha szikes tóban vannak B6)
 • tőzeges talajú nádasok, gyékényesek B1b (ritka, lápszaga van, gyakran vannak benne zsombékok)
 • 1.5 m-nél alacsonyabb, fűszerű mocsári növények állománya (harmatkása, békabuzogány, pántlikafű) B2 (a sásoknak keskenyebb, élesebb szélű levele van B5)
 • 1.5 m-nél általában alacsonyabb, nem fűszerű mocsári növények ritkás állománya, iszapfoltokkal (hídőr, virágkáka, csetkáka) B3
 • zsombékoló sások állománya B4 (ha magaskórós D5 )
 • nem zsombékoló sások állománya B5 (ha több a fű, mint a sás, valószínű D34, F2 vagy D2)
 • kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA
 • a fentiekbe be nem sorolható, láthatóan zavart, szennyezett mocsarak OA


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Üde rétek, vizes gyepek (ALFÖLD)

 • patak- és folyóárterek kaszálható, tavasszal vízborította rétje és más hasonló nedves-vizes rét D34 (ha sásosabb B5, ha feketébb talajú D2, ha szikesebb F2 is lehet)
 • halott csigaházakban gazdag, fekete vagy sötétszürke talajú, tavasszal vizes kaszálható rétek homokon vagy homokos talajon (kékperjével) D2
 • szíkes puszta ecsetpázsitos, kaszálható rétje, gyakran iszapzsombékos F2 (igen ritkán F3) (a homoktalajok szíkes rétje nehezen felismerhető)
 • iszapos, tavasszal vizes, ritkás növényzetű, nyáron száraz foltok szíkes pusztán: gyepesek (mézpázsit) F4, iszapos erecskék F5, ritkás, kétszikűs, pozsgás vakszíkek F5
 • magaskórós növényzet folyók ártérén őshonos fajokkal D6, ha özönfajok alkotják OD, ha nagyon gyomos OG
 • vetett üde gyepek T5 (a regenerálódók inkább OB, a regenerálódottak feltehetően már D34 vagy F2)
 • fiatal parlagok, ugarok üde gyepjei T10 (az idősebb parlag OB vagy ha még jobb: D34, F2)
 • gyomos, elavarosodott, csalános, siskanádas, gyalogbodzás, szedres, zavart növényzetű rétek OB
 • töltésoldalak üde rétjei OB (a nem gyomos fajgazdagabb rétek már D34)
 • útmezsgyék üde gyepjei OB (a nem gyomos fajgazdagabb rétek már D34)
 • aranyvessző állományai OD


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Száraz gyepek (ALFÖLD)

 • lösz-jellegű kőzeten lévő zárt szárazgyepek H5a (ritkás löszgyepek kunhalmokon, löszfalakon I2), szikespuszták hátjain is
 • barna színű homoktalajok zárt szárazgyepjei H5b
 • sárga színű homoktalajok nyílt gyepjei G1
 • rövidfüvű gyepek, szikes pusztán sok csenkesszel és ürömmel F1a (igen sok az átmenet F1b-vel), cserjék nincsenek, talaj gyakran mélyen repedezett
 • rövidfüvű gyepek, szíkes pusztán sok csenkesszel és cickafarkkal F1b (igen sok az átmenet F1a-val), cserjék igen ritkán vannak, a felette lévő zóna gyakran löszgyep
 • ritkás növényzetű, megszáradt iszap felszínű foltok szíkes pusztán: gyepesek (mézpázsit) F4, erecskék F5, ritkás, kétszikűs, pozsgás vakszíkek F5
 • száraz töltésoldalak OC (a fajgazdagabb H5a)
 • útmezsgyék száraz gyepjei OC (a fajgazdagabb, löszön lévő mezsgyék H5a)
 • fiatal parlagok és ugarok száraz gyepjei T10 (az idősebb parlag OC vagy ha még jobb: löszön H5a, homokon H5b vagy G1, szíken F1a vagy F1b)
 • selyemkóró állományai OD


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Cserjések (ALFÖLD)

 • galagonya, kökény, vadrózsa cserjései P2b, bodzások P2a (ha csak néhány bokor van, az még nem cserjés)
 • rekettyefűz olyan cserjése, amelynek alján gyepes réti-magaskórós növényzet van, illetve más üde cserjések P2a (a gyalogakácos S6)
 • rekettyefűz olyan cserjése, amely vízben áll, tőzeges, mohás, lápszagú J1a
 • folyópartok fűzbokrosai J3
 • borókások, galagonyások kisebb nyárfákkal sárga homokon M5 akkor is, ha már inkább erdőképű (a nem homoki borókások P2b)
 • törpemandula, jaj- és parlagi rózsa, csepleszmeggy cserjése M6 (igen ritka típus)


Vizek és hínarasok | Mocsarak | Üde rétek, vizes gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Erdők (ALFÖLD)

 • fűz- és nyárerdő hullámtéren J4 (a nemesnyáras S2)
 • őshonos nyáras (gyakran borókával, galagonyával) sárga vagy barnás homokon M5 (ha sok az akác S1)
 • őshonos nyáras nem hullámtéren és nem száraz homokon (hanem mentett ártéren, barna-szürke homokon, löszös területeken) RB (a nemesnyáras S2)
 • nem sorokba rendeződő, 15 m-nél magasabb, zárt üde tölgyerdők: ha tavasszal vizes, inkább J6, ha egész évben száraz, inkább L5 (ha gyertyánnal K1a)
 • 15m-nél nem magasabb, ligetes, gyepekkel mozaikos tölgyesek: homokon M4, mentett ártéren M3 (ritka típus!) (ha telepített, sorokba rendezett RC)
 • telepített, fajszegény tölgyesek, kőrisesek RC
 • éger és/vagy kőris erdők vízben állva, tőzeges talajon, lápszag J2
 • fáslegelők, fáskaszálók őshonos fákkal P45 (ha nem őshonosak a fák S7)
 • őshonos lombos fafajok (tölgyek, nyárak) fenyőkkel és akáccal elegyes állományai RD
 • magányos őshonos fák, keskeny fasorok RA (ha nem őshonosak a fák S7)
 • parkok, régi temetők P6, ősi gyümölcsös P7, vágásterület P8
 • akácos S1, nemes nyáras S2, fenyvesek S45, gyalogakácos S6, nem őshonos fajok fasora S7NAGY- és KISALFÖLD ||| HEGY- és DOMBVIDÉK ||| AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Vizek és hínarasok (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 • 10 cm-nél nagyobb átmérőjű, úszó, kereklevelű növények alkotta hínár (tavirózsa, vízitök) A23 (ritka: a kisebb, de hasonló levelű tündéfátylas hínár A3a)
 • 5 cm-nél kisebb átmérőjű, apró levelű, úszó hínárnövényzet, leggyakrabban békalencsével, rucaörömmel A1
 • levélrózsás hínár rombusz alakú levelekkel (sulymos) A1 vagy élesen fűrészes szélű levelekkel (kolokános) A23
 • víz alatti hínár, érdes levelekkel (tócsagaz) A1
 • víz alatti hínár széles vagy szálas levelű fajokkal (békaszőlő) A3a
 • égerlápok (J2), fűzlápok (J1a), zsombéklápok (B4) körüli hínárnövényzet A4 (ritka)
 • kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA
 • növényzetben szegény folyók U8
 • növényzetben szegény tavak U9 (a növényesek a megfelelő hínár- vagy mocsárkategóriába sorolandók)


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Mocsarak (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 • források körüli süppedékes helyek növényzete C1 (ritka élőhelyek: tőzegmohás foltok C23, mohás, vasbaktériumfoltos, tőzeges rétek D1)
 • nádasok, gyékényesek, tavikákások, ahol a talaj felső része nem tőzeges B1a (az avas nád nem tőzeg!) (ha szikes tóban vannak B6)
 • tőzeges talajú nádasok, gyékényesek B1b (ritka, lápszaga van, gyakran vannak benne zsombékok)
 • 1.5 m-nél alacsonyabb, fűszerű mocsári növények állománya (harmatkása, békabuzogány, pántlikafű) B2 (a sásoknak keskenyebb, élesebb szélű levele van B5)
 • 1.5 m-nél általában alacsonyabb, nem fűszerű mocsári növények ritkás állománya, iszapfoltokkal (hídőr, virágkáka, csetkáka) B3
 • zsombékoló sások állománya B4 (ha magaskórós D5)
 • nem zsombékoló sások állománya B5 (ha több a fű, mint a sás, valószínű D34, F2 vagy D2)
 • kubikgödrök, csatornák mozaikos hínár- és mocsárnövényzete BA
 • a fentiekbe be nem sorolható, láthatóan zavart, szennyezett mocsarak OA


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Üde rétek, vizes gyepek (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 • magaskórós, acsalapus patakpartok D5
 • nem vizes, magasfüvű, kaszálható rétek franciaperjével E1
 • vörös csenkeszes, alacsonyfüvű üde rétek E2 (ritka típus: hegyi rétek E34, csarabosok E5)
 • patak- és folyóárterek kaszálható, tavasszal vízborította rétje és más hasonló nedves-vizes rét D34 (ha sásosabb B5, ha feketébb talajú D2, ha szikesebb F2 is lehet)
 • halott csigaházakban gazdag, fekete vagy sötétszürke talajú, tavasszal vizes kaszálható rétek kékperjével D2
 • magaskórós növényzet folyók ártérén őshonos fajokkal D6, ha özönfajok alkotják OD, ha nagyon gyomos OG
 • vetett üde gyepek T5 (a regenerálódók inkább OB, a regenerálódottak feltehetően már D34 vagy F2)
 • fiatal parlagok, ugarok üde gyepjei T10 (az idősebb parlag OB vagy még jobb: D34, F2)
 • gyomos, elavarosodott, csalános, siskanádas, gyalogbodzás, szedres, zavart növényzetű rétek OB
 • töltésoldalak üde rétjei OB (a nem gyomos fajgazdagabb rétek már D34)
 • útmezsgyék üde gyepjei OB (a nem gyomos fajgazdagabb rétek már D34)
 • aranyvessző állományai OD


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Sziklás gyepek (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 • köves, sziklás gyepek, fehér, szürkés sziklákkal (mészkő, dolomit), az alacsony, nyíltabb gyepek, sok kővel G2, a magasabb, zártabb gyepek kevesebb kővel H2
 • kőtörmelékes, nem teljesen zárt gyepek szürkés sziklákkal (mészkő, dolomit): magasabb, zártabb gyepek füvekkel, sásokkal, kevesebb kőtörmelékkel, gyakori lehet a csenkesz H2
 • sziklagyepek barnás-sötétszürkés sziklákkal (andezit, tufa) G3
 • köves talajú, de többnyire nem kőtörmelékes talajú záródó szárazgyepek, keskenylevelű füvekkel H3a
 • északi kitettségű és/vagy üde völgyekben lévő árnyas sziklák lágyszárú növényzettel I4


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Száraz gyepek (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 • lösz-jellegű kőzeten lévő zárt szárazgyepek H5a (ritkás löszgyepek löszfalakon I2)
 • lösz-jellegű kőzeten, ritkábban köves talajon lévő zárt szárazgyepek széleslevelű füvekkel, gyakran ritkásan álló magaskórókkal H4
 • homoktalajok zárt szárazgyepjei H5b
 • homoktalajok nyílt gyepjei G1
 • száraz töltésoldalak OC (a fajgazdagabb H5a)
 • útmezsgyék száraz gyepjei OC (a fajgazdagabb, löszön lévő mezsgyék H5a)
 • fiatal parlagok és ugarok száraz gyepjei T10 (az idősebb parlag OC vagy ha még jobb: löszön H5a, homokon H5b vagy G1, szíken F1a vagy F1b)
 • selyemkóró állományai OD


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Cserjések (HEGY- és DOMBVIDÉK)


 • galagonya, kökény, vadrózsa, boróka cserjései P2b, bodzások P2a
 • cserjések sziklákon, madárbirssel, fanyarkával és/vagy gyöngyvesszővel M7 (ritka típus)
 • rekettyefűz olyan cserjése, amelynek alján gyepes réti-magaskórós növényzet van, illetve más üde cserjések P2a (a gyalogakácos S6)
 • rekettyefűz olyan cserjése, amely vízben áll, tőzeges, mohás, lápszagú J1a
 • folyópartok fűzbokrosai J3
 • törpemandula, jaj- és parlagi rózsa, csepleszmeggy cserjése M6 (ritka típus)


Vizek és ... | Mocsarak | Rétek, vizes ... | Sziklás gyepek | Száraz gyepek | Cserjések | Erdők

Erdők (HEGY- és DOMBVIDÉK)

 • bükkös: zárt, bükk uralta erdők K5
 • bükkös ritka típus: zárt vagy ligetes, alacsony növésű bükkösök ritka fajokkal sziklás (többnyire dolomit, mészkő) talajon LY3
 • bükkös ritka típus: zárt, bükk uralta erdők ritkás aljnövényzettel, sok mohával K7a
 • gyertyános-tölgyes: zárt, elegyes, üde erdők tölggyel, gyertyánnal, kevesebb juharral, hárssal, kőrissel, ha kocsánytalan tölgy K2, ha kocsányos tölgy K1a
 • gyertyános-tölgyes ritka típus: mohás talajú elegyes erdők tölggyel, bükkel, hárssal vagy gyertyánnal K7b
 • zárt, száraz tölgyesek hegy-dombvidéken, sűrű cserje- és gyepszinttel L2a, L2b, L1, ritkán L2x, gyertyán nincs vagy alig, a gyepszint nyáron is gazdag
 • zárt, száraz tölgyesek cserjeszint nélkül hegy-dombvidéken, sűrű gyepszinttel L2a vagy L2b vagy ritkás gyepszinttel, sok mohával L4a
 • nyílt, ligetes száraz tölgyesek gyepekkel mozaikolva, köves talajon hegy-dombvidéken, mohák nélkül M1 vagy gazdag mohaszinttel L4b
 • ritka típus: nyílt, gyepekkel mozaikos tölgyesek löszös talajon, dombvidéken, szikla nincs M2
 • meredek hegyoldalak alján, szurdokokban lévő sziklás, kőtörmelékes talajú, üde-nedves erdő sok juharral, magas kőrissel LY1
 • üde sziklás, kőtörmelékes erdők hárssal meredek hegyoldalak többnyire középső vagy felső részén sok magas kőrissel, hárssal LY2 (gyakran gyomosnak ható csalánossal)
 • köves, sziklás talajú száraz-üde, alacsonyabb növésű, elegyes erdők tölgyekkel, hársakkal, kőrisekkel, leggyakrabban hegytetőkön, gerinceken vagy tetők közelében LY4
 • égerállomány patak mentén J5
 • hazai (őshonos) lombos fafajokkal elegyes fenyves az Őrségben N13 (a nem elegyes S4 és S5)
 • fűz- és nyárerdő hullámtéren J4 (a nemesnyáras S2)
 • őshonos nyáras nem hullámtéren (hanem mentett ártéren, barna-szürke homokon, löszös területeken) RB (a nemesnyáras S2)
 • nem sorokba rendeződő, 15 m-nél magasabb, zárt üde tölgyerdők: ha tavasszal vizes, inkább J6, ha egész évben száraz, inkább L5 (ha gyertyánnal K1a)
 • telepített, fajszegény tölgyesek, kőrisesek RC
 • éger és/vagy kőris erdők vízben állva, tőzeges talajon, lápszag J2
 • fáslegelők, fáskaszálók őshonos fákkal P45 (ha nem őshonosak a fák S7)
 • őshonos lombos fafajok (tölgyek, bükk, gyertyán) fenyőkkel elegyes állományai RD
 • magányos őshonos fák, keskeny fasorok RA (ha nem őshonosak a fák S7)
 • parkok, régi temetők P6, ősi gyümölcsös P7, vágásterület P8
 • akácos S1, nemes nyáras S2, fenyvesek S45, gyalogakácos S6, nem őshonos fajok fasora S7


NAGY- és KISALFÖLD ||| HEGY- és DOMBVIDÉK ||| AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK


Agrár élőhelyek | Mesterséges és városi élőhelyek

Agrár élőhelyek (AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK)

 • nem évelő szántóföldi kultúrák T1, évelő szántóföldi kultúrák (lucerna) T2, zöldség T3, rizs T4, kistáblás mozaik T6
 • intenzív gyümölcsös T7, extenzív gyümölcsös T8
 • kiskertek T9, fiatal parlag és ugar T10, csemetekert T11


Agrár élőhelyek | Mesterséges és városi élőhelyek

Mesterséges kialakítású terültek és települések élőhelyei (AGRÁR- és URBÁN ÉLŐHELYEK)

 • belváros U1a, lakótelep U1b, kertváros, lakópark U2
 • falu U3, telephelyek U4
 • meddőhányó, hulladéklerakó U5, nyitott bányafelület U6, anyagnyerő gödrök U7
 • tanya U10, út, vasút U11
 • csatorna U12
Csatolt dokumentum