Természetes növénytakaró - Zólyomi Bálint (1989) - GIS

Magyarország potenciális vegetációtérképét Prof. Dr. Zólyomi Bálint akadémikus készítette el. Hivatkozása: Zólyomi B. (1989) Természetes növénytakaró, 1:1.500.000. In: Pécsi, (szerk.) Magyarország nemzeti atlasza. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 89. old.

Ezt a térképet még a MÉTA program keretében Révész András digitalizálta, Molnár Zsolt, Kun András és Aszalós Réka útmutatása alapján. Szakmai szempontból az igazi kihívást az jelentette, hogyan illesszük minél jobban a generalizált és viszonylag durva felbontású (másfél milliós léptékű) szakmai tartalmat egy sokkal finomabb felbontásra képes térinformatikai rendszerhez. Az országhatáron és a nagy folyók, tavak jellegzetes részletein kívül olyan belső "viszonyítási pontjaink" voltak, mint például a Szanda-vár, a Fonyódi hegy, az Egerbaktai láp vagy a Tokaji Nagykopasz elkülönülő növényzeti foltjai. Az illesztés az Alföld térségében volt különösen nehéz. A digitalizált térképet tehát csakis a maga léptékében, a maga érvényességi körében célszerű használni.

A digitalizált állomány, EOV koordinátarendszer szerint, ESRI ArcView shape formátumban (shp, shx, dbf) készült el. Az összecsomagolt ESRI shape file >> innen tölthető le (1,3 Mb, ZIP formátum), amely tartalmaz egy "ArcView legend" fájlt (zb_potveg.avl) is, valamint egy rövid leírást (_olvass_el.txt).

A leíró tábla mezői:
OBJECTID - technikai rekord-azonosító
ID - az eredeti térképen is használt vegetációtípus kódok
VEGETACIOT - a vegetációtípus elnevezése (ékezetek nélküli karakterekkel)

Az állomány szabadon felhasználható, kérjük hivatkozza a MÉTA Program honlapját.

Bakó Gábor (Interspect) elkészítette a térképi állomány képi (JPG-es) változatait is, valamint egy KMZ-t (csak elmaszkoltam TXT-re), ezek csatoltan találhatók és persze szabadon felhasználhatók, Gábor szíves hozzájárulásával.

Köszönjük!