Magyarország földrajzi kistájbeosztása (MTA FKI) - GIS

Magyarország 1:1.000.000 léptékű földrajzi tájbeosztásának térinformatikai alapállománya, EOV koordinátarendszer szerint, ArcView shape formátumban (shp, shx, dbf). Az összecsomagolt, csatolt ESRI shape fájl >> innen tölthető le (0,1 MB, ZIP formátum).

A földrajzi kistáj rekordok tartalma:

NAGYTAJ - Mo. nagytájainak kódja (1 - Alföld, 2 - Kisalföld, 3 - Ny-moi-peremvidék, 4 - Dti-dombság, 5 - Dti-középhegység, 6 - É-moi-középhegység)
KOZEPTAJ - középtájak kódja (nagytájankénti számozás)
SORREND - a földrajzi kistájakat rendszertani felosztásuk szerint rendező sorszám
KISTAJ_KOD - a földrajzi kistájak egyedi azonosító kódja (pl. "6.7.11" - Központi-Zemplén)
KISTAJ_NEV - a foldrajzi kistájak megnevezése

A földrajzi tájbeosztás - pontosabban: "Magyarország tájainak rendszertani felosztása" a Magyarország kistájainak katasztere I-II. zöld könyv (MAROSI és SOMOGYI 1990) mellékleteként jelent meg, amelynek térinformatikai feldolgozását az MTA ATK TAKI Környezetinformatikai Osztály (GIS Labor) munkatársai készítették el (megj.: ettől a térképtől az egyes fejezeteknél megrajzolt kistájtérkép vázlatok részletesebbek és kis mértékben eltérőek).

Az állomány szabad felhasználásához az MTA ATK TAKI GIS Labor vezetője hozzájárult.

Hivatkozás:
MAROSI S. és SOMOGYI S. (szerk., 1990): Magyarország kistájainak katasztere I-II. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 1023 old.