MÉTA kvadrátok térinformatikai állománya (MTA ÖK ÖBI) - GIS

MÉTA-kvadrátok térinformatikai alapállománya (megegyezik a KEF-rendszer negyed-kvadrátjaival), EOV koordinátarendszer szerint, ArcView shape formátumban (shp, shx, dbf). Az összecsomagolt ESRI shape fájl >> innen tölthető le (0,2 MB, ZIP formátum)

Összesen 2827 rekord (ennyi fedi le Magyarország közigazgatási területét). Csak azokat a kvadrátokat tartalmazza, amelyekhez MÉTA-hatszög is tartozik (az élőhelyrekordok a hatszögek rekordjaihoz kapcsolódnak).

A MÉTA-kvadrát rekordok tartalma:
KVADRAT - azonosító (a KEF - Közép-európai Flóratérképezés negyed-kvadrátjainak kódja)
TELEPULES - a kvadráthoz rendelhető "főtelepülés" neve
EOV_X - a kvadrát középponjának az Egységes Országos Vetület szerinti X koordinátája
EOV_Y - a kvadrát középponjának az Egységes Országos Vetület szerinti y koordinátája
WGS_FI - a kvadrát középpontjának WGS84 szerinti "fi" koordinátája
WGS_LA - a kvadrát középpontjának WGS84 szerinti "lambda" koordinátája
UTM_X - a kvadrát középpontjának UTM szerinti x koordinátája
UTM_Y - a kvadrát középpontjának UTM szerinti y koordinátája
TERULET - a kvadrát (Magyarországgal átfedő) területe négyzetméterben megadva
HSZ_SZAM - a kvadráthoz tartozó MÉTA hatszögek száma; azok a hatszögek tartoznak egy kvadráthoz, amelyeknek a középpontja a kvadrátba esik
TIPUS - a kvadrát tipusa; FEQ - "full extent quadrate" (teljes területe Magyarországra esik), EFQ - "effective quadrate" (részben határon kívülre esik, de még a terület nagyobb 120 hektárnál), FRQ - "fractional quadrate" (a kvadrát területe kisebb 120 hektárnál).

Ezt az állományt az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének munkatársai: Révész András, Horváth Ferenc és Oláh Krisztina készítette a MÉTA program keretében.

Az állomány szabadon felhasználható.

További megjegyzés:
A Horváth et al. (2008) 5. táblázatában hibásan jelentek meg egyes értékek, helyesen:
Number of MÉTA quadrates ... 2,827
Number and percentage of full extent quadrates (FEQ) ... 2,475
No. and % of partial, but effective quadrates (EFQ) ... 319
No. and % of fractional quadrates (FRQ 120 ha) ... 33

2009. április 28., Horváth Ferenc