MÉTA Tours

Ez a MÉTA-túra az első, amelyik átlépte országunk határait. Ártereket, kunhalmokat, alföldi erdőket, szikes pusztákat, hévvízi tündérrózsát és sok más érdekességet néztünk meg; Arany, Sinka, Ady és az aradi vértanúk nyomdokain jártunk… Részletek »
Első tematikus MÉTA túra, melyben a természetvédelmi kezelések lehetőségeivel és korlátaival ismerkedtünk. A téma aktualitását adta, hogy ebben az évben különösen sok volt a természetvédelmi kezelésekkel kapcsolatos összejövetel és pályázat (Egerben természetvédelmi-biológiai, majd nemzetközi konzervációbiológiai konferencia, Túrkevén egy kezelésekkel foglalkozó szimpózium, egy Jedlik- és egy LIFE pályázat)... Részletek »
Immáron a hatodik MÉTA-túra indult útjának, hogy bejárjuk a Dunántúli-középhegység és környékének néhány izgalmas táját. Ismerkedtünk a vegetációval, de sokat foglalkoztunk a táj- és vegetációtörténettel is... Részletek »
Immáron ötödször kerekedtünk fel, hogy a MÉTA túrával együtt járjunk végig izgalmas helyszíneket. Ez a túra a Dél-Dunántúl különleges növényzetű vagy tájhasználatú helyszíneit kereste fel, Tolnába, a Mecsekbe, a Zselicbe és a Dráva-síkra vezetett … Részletek »
Negyedik túránk az ország középső részeire vezetett, a Budaörsi-hegyek, Tétény és Érd különlegességei után a Kiskunság homokvidékét keresttük fel. Folytattuk a MÉTA túrák során kialakult terepi beszélgetések gyakorlatát, így több szempontot is figyelembe véve, társaink szemléletét is megismerve volt alkalmunk újra elgondolkodni a látottakon. Részletek »
Harmadik alkalommal indultunk el a MÉTA-túrával, hogy érdekes terepi helyszíneken gyarapítsuk tapasztalatainkat, közös élménytárunkat. Nagykőrös, Cegléd és Gödöllői környéke után a Gerecse, majd Vas és Zala változatos tájain próbáltuk felidézni nyári terepélményeinket, hogy utána közös beszélgetéseken osszuk meg egymással problémáinkat, kapjunk választ kérdéseinkre. Részletek »
Az Északi-középhegység és az Észak-Alföld különlegesen szép tájaira vezetett ez a túra. Célunk, hogy bemutassuk e tájak ismert és kevésbé ismert, de botanikailag mindenképpen nagyon izgalmas területeit, kedvet csinálva a növényzet térképezéséhez... Részletek »
Első túránk útvonalának kialakításakor arra törekedtünk, hogy jellegzetes, hírneves, de sokak által eddig még nem látott tájakat járjunk végig Tokajtól a Dráva-mentéig. Minden helyszínen, annak alaposabb szemügyrevétle után, közösen vitattuk meg tapasztalatainkat... Részletek »