VII. MÉTA-TÚRA (2006. október 18–22.)

Egyre fontosabb feladattá válik a védett területek állapotának megőrzése vagy éppen valamilyen irányban való befolyásolása. E témában eléggé kicsi és ráadásul szétszórt a tudásunk. A változó világban változó feltételek mellett kell az elméleti és tapasztalati tudást, régi és új tudásokat harmonizálni. Ismernünk kell elődeink tájhasználatát, annak miértjeit és hogyanjait, hiszen sok természeti értékünket ez alakította ki, ez tartotta fenn, de ismernünk kell a modern mezőgazdaság lehetőségeit is, hiszen egyre kevesebb emberrel és egyre több géppel folyik a gazdálkodás. Ismernünk kell az ökológia és más táji tudományok régi és új eredményeit, a növények finom léptékű együttélésének szabályaitól a tájak degradálódásának és regenerálódásainak folyamataiig. És közben nem szabad megfeledkeznünk a tájban élőkről, hiszen a táj éltető elemünk, közösségeink kultúráját alapvetően meghatározza.

A VII. MÉTA-TÚRA PROGRAMJA (2006. október 18–22.)

Október 18. Visonta, meddőhányók rekultivációja és spontán növényesedése; a kerecsendi tatárjuharos lösztölgyes erdő; Borsodi-mezőség: gyepkezelési módok a Borsodi-mezőség Tájvédelmi Körzetben (Széklápa, Kelemenes, Két-gát köze).

Október 19. Keleméri Mohos tavak és gyepkezelési módok a Putnoki-dombság üde rétjein; Jósvafő, a lólegelés hatásai; Szögliget, erdőfelújítás szálaló vágással.

Október 20. A vámospércsi Jónás-rész; Haláp, Álló-hegy: erdősztyepp-tölgyes; Martinkai-legelő.

Október 21. Hortobágy: Angyalháza-puszta: tájrehabilitáció a Hortobágyi Nemzeti Parkban; egyek–pusztakócsi élőhely-rehabilitáció; Rainer-juhászat (útközben talajszelvények).

Október 22. Karcag: Iskolamúzeum, szélmalom, kunhalmok, Zádor-híd; a Kecskeri-puszta és végül egy lovasbemutató.

A túravezető füzetben összegyűjtött térképek és tanulmányok célja, hogy segítsék mélyebben megismerni az egyes terepi helyszíneket és azok történelmi-történeti és néprajzi vonatkozásait, valamint botanikus társaink kellemesen sokféle szemléletét. A tanulmányok közül néhány a diákoldalon található „Írásaink” című rovatban olvasható.

Kapcsolódó oldalak