V. MÉTA-TÚRA (2005. október 5–9.)

Az V. MÉTA-TÚRA PROGRAMJA (2005. október 5–9.)

Október 5. Adony: borzas macskamenta (Nepeta parviflora); a Velencei-hegység; utazás Simonfára.

Október 6. Simonfa; Tolnai-dombság; Aparhant: löszgyep és jellegzetes völgységi táj; Mecsekalja, Ófalu: bükkös és gyertyános-tölgyes erdők, másodlagos löszgyepek, hagyományos falukép; Baranyai-dombság, Máriakéménd; Karasica-menti rétek, másodlagos löszgyepek, kisparcellás szőlők gyomnövényzete; Mecsek, Pécs, Tubes (karsztbokorerdő, mészkedvelő tölgyes, gyertyános-tölgyes és bükkös).

Október 7. Simonfa-Szentegát: keresztül a Zselicen; Szentegáti-bükkös (bükkelegyes síkvidéki gyertyános-tölgyes; sellyei Kis-rét; Dráva-part; ormánsági fás legelők, falvak, tájhasználat; Majláthpusztai-holtág; Kórósi festett kazettás mennyezetű templom.
 

Október 8. Bőszénfa, szarvasfarm; Dennai-erdő: ezüsthársas-bükkös; a Szentai-erdő, Somogyszob: homoki bükkös és gyertyános-tölgyes; Baláta-tó: egykori genyőtés cseres-tölgyes és a vizes élőhelyek; Má-homok: mészkerülő homoki gyep.

Október 9. Brézai-erdő, külső-somogyi gyertyános-kocsánytalan tölgyes; Kupavár-hegy: bencés apátság romjai, Koppány-emlékhely; Velencei-tó.

A túravezető füzetben összegyűjtött térképek és tanulmányok célja, hogy segítsék mélyebben megismerni az egyes terepi helyszíneket és azok történelmi-történeti és néprajzi vonatkozásait, valamint botanikus társaink kellemesen sokféle szemléletét. A tanulmányok közül néhány a diákoldalon található „Írásaink” című rovatban olvasható.

Kapcsolódó oldalak