VIII. MÉTA-TÚRA - PARCIUM (2007. április 25–29.)

Mivel ez a túra hasonló tájakat jár be a határ innenső és túlsó oldalán (tiszántúli szikes, löszös és ártéri tájakat), lehetőségünk nyílt összehasonlítani az immáron 85 éve eltérő közigazgatás, eltérő tájhasználat okozta növényzeti különbségeket. A romániai oldalon az erdőket máshogy használják, a gyepeket jobban legeltetik, a legtöbb faluban még sokszínű állattartás folyik. Sajnos nem ismerünk olyan botanikai kutatást, amelyik a határ két oldalának növényzeti, tájökológiai összehasonlítását tűzte ki céljául. Talán ez a túra hozzájárult, hogy induljanak ilyen kutatások.


A VIII. (PARCIUMI) MÉTA-TÚRA PROGRAMJA (2007. április 25–29.)

Április 25. A csongrádi Kónyaszék: növényföldrajzi Tiszántúl a földrajzi Duna–Tisza közén; Tőkei-gyepek: gyalogtúra az Írisz-tótól Zalotáig, ősmedrek, maradványfelszínek, övzátonyok, szikesek és sztyepprétek; Ludas-halom: pionír löszfalnövényzet, naplemente a Ludas-ér felett.

Április 26. A Békés–Csanádi-hát: csorvási erdélyihérics-lelőhely; Kunágota, a Dombegyházi út mezsgyéje; a battonyai „Basarági-mezsgye” és a Tompapusztai-löszgyep; a kardoskúti Fehér-tó.

Április 27. Arad környéke: Ópécska, Sánc-domb és ártéri ligeterdő a Maros mentén; az aradi Szabadság-emlékmű; az Öt-halom; Világosi-vár; Zerind.

Április 28. A Körösök síksága: A Tőz medre Micskénél és a törökdombok; Simonyifalváról az Ágyai-erdőbe (irtásterületek vegetációja); az Ágyai-erdő; a tamásdai csonkatorony és a Fekete-Körös medrének vegetációja.

Április 29. Nagyvárad: tündérrózsás tó és a Somló-hegy tölgyesei.

A túrát szervezték:Deák József Áron, Tóth Tamás, Csathó András István, Horváth Dénes, Szabó-Szöllősi Tünde, Molnár Zsolt 
Helyi vezetőink voltak: a szervezőkön kívül Bede Ádám, Nagy Edina, Sallainé Kapocsi Judit

A túravezető füzetben összegyűjtött térképek és tanulmányok célja, hogy segítsék mélyebben megismerni az egyes terepi helyszíneket és azok történelmi-történeti és néprajzi vonatkozásait, valamint botanikus társaink kellemesen sokféle szemléletét. A tanulmányok közül néhány a diákoldalon található „Írásaink” című rovatban olvasható.

 
 

Kapcsolódó oldalak