Mire jó, mire való?

Miben és kit segíthet a jövőben a MÉTA adatbázis?

A MÉTA adatbázis országos fedése a korábbi élőhelyi tudásnál egyenletesebb és sokszorosan pontosabb. Ennek révén országos és térségi léptékben is részletgazdag és megbízható térképek, elemzések, szcenáriós modellezések elkészítését teszi lehetővé, a természetes biodiverzitás hatékonyabb megőrzését segítheti elő. Az elemzések nem csak tudományos célra, hanem országos stratégiai tervezésekhez, pl. ár- és belvízgazdálkodással, erdőgazdálkodással, felhagyott szántók regenerációjával, agrár-környezetgazdálkodással, táj- és területhasználattal kapcsolatos munkákhoz, valamint oktatási-tudatformálási célra is használhatók, hiszen az egész ország ökológiai állapotáról tartalmaznak sokrétű adatokat.

Nézzünk erre néhány példát!

Alapkutatás:

 • Magyarország Természetes Növényzeti Örökség Atlaszának elkészítése
 • élőhelyek (pl. cseres-tölgyes) országos elemzése
 • egyes régiók, tájegységek (pl. Nyírség) növényzeti és ökológiai elemzése
 • országos léptékű botanikai kutatások tervezése, reprezentatív mintaterületek kiválasztása
 • tájökológiai modellezés vegetációs háttereként
 • a növényzet egyes jellemzőinek együttes elemzésére országos és régió szinten (pl. természetesség és regenerációs képesség)
 • más szakmák tematikus térképeivel összekapcsolt elemzésekre (pl. fontos madár-élőhelyek növényzete, klíma és a növényzet kapcsolata)

Alkalmazott kutatás és stratégiai tervezés:

 • összehasonlító természetvédelmi célú értékelésre (pl. ökológiai hálózatok hatékonyságának becslése, idegenhonos, agresszíven terjedő növényfajok vislekedésének és károsító hatásának országos elemzése)
 • természetvédelmi intézkedések várható hatásainak elemzése (pl. a hazai növényzet jövőjének becslése a különböző jogi oltalom alatt álló területek természetvédelmi hatékonyságának figyelembevételével)
 • az ár- és belvízgazdálkodás növényzetre gyakorolt hatásainak értékelése a Tisza, a Duna és kisebb folyóink vízgyűjtőjén
 • a több százezer hektár szántóföldi művelésből kivonandó parlag sorsának elemzése növényzeti szempontból
 • a klímaváltozás országos hatásának modellezésekor vegetációs fedvényként használható
 • urbanizációs, úthálózat-fejlesztési stratégiák növényzetre gyakorolt hatásának országos értékelése
 • agrár-támogatások lehetséges célobjektumainak meghatározása, a várható következmények előrevetítése

Oktatás, tudatformálás:

 • az ország jelenlegi növényzeti örökségének és állapotának megismertetése (mi?, hol?, mennyi?, milyen?)
 • helyi és térségi speciális tananyagok készítése iskoláknak, erdei iskoláknak: az ország növényzete, benne a térséged növényzete, benne a lakóhelyed növényzete (pl. füzetben, könyvben, CD-n, honlapon)
 • közép- és általános iskolai tankönyvfejezetek, atlaszok, szakköranyagok, felsőoktatási jegyzetbe fejezetek, térképek, elemzések, statisztikák készítése
 • tudományos ismeretterjesztő anyagok elkészítése (könyv, CD, Web)


 

 

Kapcsolódó oldalak