Felhasználási lehetőségek

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

Ökológiai restauráció, természetvédelem 

A modellek által adott térképes becslések jó alapját képezhetik ökológiai restaurációnak és egyéb természetvédelmi beavatkozásoknak, továbbá minden olyan döntés előkészítésében támpontot nyújthatnak, amely természetes élőhelyeket érint. A potenciális vegetáció ismerete ilyen beavatkozások során elengedhetetlen, azonban mindeddig csupán szakértői becslésre támaszkodhattak a szakemberek. Az új modelleredmények segítségével viszont körvonalazható, hogy a természetvédelmi és restaurációs (természetszerű állapotot megcélzó) beavatkozás területén milyen élőhelyek találnak megfelelő környezetre, továbbá ezen élőhelyeket a modell – a megfelelőség szempontjából – sorrendbe is állítja. Így lehetővé válik, hogy a leginkább fenntarthatónak ígérkező vegetációt védjük, illetve állítsuk helyre. Restauráció esetén lehetővé teszi a lehetséges helyszínek vagy létrehozható élőhelyek rangsorolását várható fenntarthatóság szerint.

Tájökológia, területi tervezés

Az eredmények továbbá tájökológiai, területtervezési, tájértékelési tanulmányok és tervek megalapozó munkarészeit erősíthetik. Ezek korábban elsősorban a megfigyelt, aktuális vegetációt vették figyelembe, de abból a legtöbb esetben csak részlegesen vonható le következtetés a potenciális vegetációra nézve. A táj aktuális állapotát és regenerációs lehetőségeit azonban sokkal reálisabb ehhez mérni. Potenciálisan homogénebb tájban kevés növényzeti típus jelenléte is természetes lehet, míg potenciálisan diverz tájban ugyanennyi vegetációtípus jelenléte már elszegényedést jelezhet. A potenciális vegetációt figyelembe vevő tájtervezés pedig az eddig alkalmazottnál átgondoltabb, árnyaltabb és fenntarthatóbb területi tervek készítését segíti elő.KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Magyarország potenciális természetes vegetációja egy olyan nagyméretű adatbázis, amelynek feldolgozása, elemzése, és további kutatásokban való felhasználása igen szerteágazó kutatói kérdésekre adhat választ. Kutatócsoportunk - kis létszáma és véges kapacitása miatt - a lehetséges kutatásoknak csak töredékét tudja elvégezni. Úgy hisszük, az eredmények kutatói célra történő ingyenes közzétételével segíthetjük elő leginkább, hogy azok ne csak számok, pixelek és bitek maradjanak, hanem előremutató következtetésekké formálódhassanak.PÉLDÁK, PROJEKTEK

Magyarország magtranszferzónái 
Nyíregyháza - LEGO-projekt 
Budapest, Gazdagrét 
Bükkösök korábbi elterjedése

Várjuk a természetvédők, kutatók, ökológusok jelentkezését, akik Magyarország potenciális vegetációjára vonatkozó becsléseinket restaurácós, természetvédelmi, kutatási stb. projektjeikben fel tudnák használni. A potenciális vegetáció térképes bemutatásával szeretnénk segíteni a projektek tervezését, a kutatások előzetes átgondolását.TERVEZETT TOVÁBBI KUTATÁSAINK

 
Módszertani kutatások

Kutatócsoportunk számos további elméleti és gyakorlati kutatást tervez a témában. Az elméleti kutatások egy része a potenciális vegetáció modellezésének, illetve a modellek kiértékelésének, értelmezésének módszertanával foglalkozik. Aktuálisan folyó kutatásunk a modellépítéshez szükséges éghajlati háttérváltozók számításának módszerét veszi górcső alá.

Potenciális jövőbeli vegetáció

A felépített modelleknek köszönhetően, regionális éghajlati modellek eredményeire támaszkodva a várható jövőbeli potenciális elterjedések becslésére is mód nyílik a későbbiekben. Így megismerhetjük, azon túl, hogy jelenleg milyen élőhelyek illenek adott területre, azt is, hogy a jövőben (pl. a 21. század végéig) melyik élőhelyek találhatják meg ott a létfeltételeiket. Végső soron tehát hosszú távon gondolkodó, megalapozott, fenntartható természetvédelmi döntések születhetnek.