Potenciális elterjedési térképek

Nádasok és mocsarak

B1a - Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
B1b - Úszólápok, tőzeges nádasok és télisásosok
B4 - Lápi zsombékosok, zsombék-semlyék komplexek
B6 - Zsiókás, kötő kákás és nádas szikes vizű mocsarak

Szikesek

F1a - Ürmöspuszták
F2 - Szikes rétek
F4 - Üde mézpázsitos szikfokok
F5 - Padkás szikesek, szikes tavak iszap- és vakszik növényzete

Nyílt szárazgyepek

G1 - Nyílt homokpusztagyepek
G2 - Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
G3 - Nyílt szilikátsziklagyepek és törmeléklejtők

Zárt szárazgyepek

H1 - Zárt sziklagyepek
H2 - Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek
H3a - Köves talajú lejtősztyepek
H4 - Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok
H5a - Löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek
H5b - Homoki sztyeprétek

Láp- és ligeterdők

J1a - Fűzlápok
J2 - Láp- és mocsárerdők
J3_J4 - Folyómenti bokorfüzesek és fűz-nyár ártéri erdők
J5 - Égerligetek
J6 - Keményfás ártéri erdők

Üde lomboserdők

K1a_K2_K7b - Gyertyános-tölgyesek
K5_K7a - Bükkösök

Fényben gazdag tölgyesek

L1_M1 - Molyhos tölgyesek
L2a_L2b - Cseres-tölgyesek
L2x_M2 - Hegylábi zárt erdőssztyep tölgyesek és nyílt lösztölgyesek
L4a_L4b - Mészkerülő tölgyesek
L5 - Alföldi zárt kocsányos tölgyesek

Sziklás erdők

LY1 - Szurdokerdők
LY2 - Törmeléklejtő-erdők
LY3 - Bükkös sziklaerdők
LY4 - Tölgyes jellegű sziklaerdők és tetőerdők

Száraz sztyepperdők és -cserjések

M3 - Nyílt sziki tölgyesek
M4 - Nyílt homoki tölgyesek
M5 - Homoki borókás-nyárasok
M6 - Sztyepcserjések
M7 - Sziklai cserjések

Fenyvesek

N13 - Mészkerülő lombelegyes fenyvesek