Magyarország földrajzi kistájainak növényzete

A „Magyarország földrajzi kistájainak növényzete” részletgazdag és aktuális ismeretekből merítő lexikon. Milyen a táj mai növényvilága? Milyen történeti, növényföldrajzi és talajtani okok miatt vált ilyenné? Mik a legfontosabb védendő botanikai értékei, és milyen tényezők veszélyeztetik ezeket?

Bemutatjuk a táj növényzetének állapotát, a meghatározó tájökológiai sajátosságokat és a gazdálkodás főbb jellegzetességeit. Felsoroljuk a természetes növényzet jellemző típusait, a domináns, a ritka és a pannon vegetációtípusokat, valamint a fontosabb természetvédelmi problémákat.

Bemutatjuk a táj növényföldrajzi képét, a jellemző fajkompozíciókat, a flóra változásának múltbeli és várható jövőbeli tendenciáit, valamint a helyi flóra egyediségét, országos fontosságát, az endemikus és/vagy az országban csak itt élő fajokat.

Külön értékeljük a legveszélyesebbnek tartott özönfajokat az alábbi kategóriák szerint: (1) a területen jelentéktelen (<<1 ha) a térfoglalása; (2) igen szórványos (kb. 1 ha); (3) szórványos (10 ha-os nagyságrendű) a térfoglalása; (4) gyakori, jelentős (néhány 100 ha-os) a térfoglalása; (5) a területen tömeges, meghatározó (több 100 ha feletti) a térfoglalása.

Irodalom 
Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Vojtkó A. (szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

ALFÖLD | KISALFÖLD | NY-I PEREMVIDÉK |DTÚLI-DSÁG | DTÚLI-KHG |ÉSZAKI-KHG


1 - ALFÖLD1.1. Dunamenti-síkság 
1.2. Duna–Tisza közi síkvidék 
1.3. Bácskai-síkvidék 
1.4. Mezőföld 
1.5. Drávamenti-síkság 
1.6. Felső-Tiszavidék 
1.7. Közép-Tiszavidék 
 

1.8. Alsó-Tiszavidék 
1.9. Észak-alföldi hordalékkúp-síkság 
1.10. Nyírség 
1.11. Hajdúság 
1.12. Berettyó–Körösvidék 
1.13. Körös–Maros köze

2 - KISALFÖLD2.1. Győri-medence 
2.2. Marcal-medence 
2.3. Komárom–Esztergomi-síkság

 

3 - NYUGAT-MAGYARORSZÁGI-PEREMVIDÉK3.1. Alpokalja 
3.2. Sopron–Vasi-síkság 
3.3. Kemeneshát 
3.4. Zalai-dombvidék

 

4 - DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG4.1. Balaton-medence 
4.2. Külső-Somogy 
4.3. Belső-Somogy 
4.4. Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék

 

5 - DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG5.1. Bakonyvidék 
5.2. Vértes–Velencei-hegyvidék 
5.3. Dunazug-hegyvidék 
 

 

6 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI-KÖZÉPHEGYSÉG6.1. Visegrádi-hegység 
6.2. Börzsöny 
6.3. Cserhátvidék 
6.4. Mátravidék 
6.5. Bükkvidék 
6.6. Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék 
 

6.7. Tokaj–Zempléni-hegyvidék 
6.8. Észak-magyarországi medencék