Natura 2000 élőhelyek

NATURA 2000 élőhelyek elterjedési térképei - Distribution maps of NATURA 2000 habitat types

Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének Natura 2000 munkacsoportja - együttműködve a KvVM munkatársaival, a Nemzeti Parkok botanikusaival és Natura 2000 koordinátoraival - elkészítette Magyarország Natura 2000 élőhelyeinek 2000-2006 időszakra vonatkozó "országjelentését" (MOLNÁR CS. és mtsai 2007-2008, FODOR 2008). Az alábbiakban bemutatjuk annak a 40 db Natura 2000 élőhelynek az elterjedési térképét, amelyek összeállításához a MÉTA Program meghatározó adatokkal szolgált. További 6 élőhely (8150, 8160, 8210, 8220, 8230, 8310) esetében a térkép összeállítását a KvVM Természetmegőrzési főosztálya végezte, ezért ezeket nem közöljük. Az elterjedési térképek a MÉTA Program aktuális felmérési eredményei, valamint egyéb aktuális és korábbi terepi adatok (IBOA, EVITA, D-T Map) alapján készültek el.

Tengerparti és sótűrő növényzettel borított élőhelyek
1530
Tengerparti homokdűnék és szárazföldi dűnék
2340
Édesvizi élőhelyek
3130
3150
3160
3260
3270
Mérsékeltövi fenyérek és cserjések
4030
40A0
Szklerofil cserjések
5130
Természetes és féltermészetes gyepek
6110
6190
6210
6230
6240
6250
6260
6410
6430
6440
6510
6520
Dagadólápok, átmeneti lápok és rétlápok
7110
7140
7210
7220
7230
Erdők
9110
9130
9150
9180
91E0
91F0
91G0
91H0
91I0
91K0
91L0
91M0
91N0

Hivatkozások

Fodor L. (szerk.) (2008): Az Élőhelyvédelmi Irányelv mellékletein szereplő 46 élőhely 2000-2006 időszakra vonatkozó jelentésének összefoglaló háttéradatai és magyarázatok. Beszámoló, kézirat. KvVM - ÖBKI, Budapest - Vácrátót

Molnár Cs., Biró M., Bölöni J., Molnár Zs. és Horváth F. (2007-2008): Szakmai alapadatok az Európai Közösség Élőhelyvédelmi Irányelvének függelékes élőhelyeinek országjelentéséhez, az irányelv 17. cikke alapján (N2000 élőhelyek Magyarországon). Kutatási jelentés - kézirat, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

Molnár Zs., Biró M., Bölöni J. (Eds., 2008): APPENDIX (English names of the Á-NÉR habitat types; Natura 2000 habitats and their Á-NÉR habitats equivalents) Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 249-255.