Kapcsolódó projektek

Natura 2000 élőhelyek trendanalízise, svájci-magyar együttműködési projekt 2012-2016
Natura 2000 élőhelyek országos trendjei kiterjedésének országos változását a 18. századtól napjainkig napjainkig vizsgáltuk. A kutatást az SH/4/8 svájci-magyar együttműködési projekt keretén belül végeztük.


Tájökológiai - Tájhasználati Információs és Szakértői Rendszer

A rendszer on-line értékeli kiválasztott alföldi területre a tervezett földhasználati mód (váltás) tájökológiai és természetvédelmi kockázatát, a parcella elhelyezkedése, jelenlegi használata és növényzete, termőhelyi adottságai, valamint táji környezete ismeretében.

Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre, 2005-2008
A természeti értékek állapotát, stabilitását és védelmét jelentősen befolyásolják a nagyarányú tájhasználat-változások, ezért a biodiverzitás-megőrzési stratégiáknak a természetvédelem és az emberi szükségletek szempontjait egyaránt figyelembe kell venniük.

„Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség” elemzés a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia számára, 2007-2008
Az éghajlatváltozás biológiai sokféleségre gyakorolt hatásainak regionális szintű sérülékenységi elemzésében felhasználtuk a MÉTA tudásbázisát.


A természeti tőke index (MÉTA NCI) kifejlesztése, 2007-2008

A MÉTA NCI, mint általános biodiverzitás indikátor nagyobb területek „természet-közeliségének” jellemzésére és összehasonlító értékelésére szolgál.


SUPPORT - Együttműködés és részvétel a fenntartható holnapért

A SUPPORT hálózat segíteni kívánja a fenntarthatóság és a környezeti nevelés oktatását az iskolákban, európai dimenziójúvá fejlesztve a Norvég Környezeti Nevelési Hálózat koncepcióját.

Magyarország Flóratérképezési Programja, 2002-2005, 2006- ...
A Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézete által vezetett munka a Közép-Európai Flóratérképezési programhoz illeszkedik (Niklfeld 1971). A program eredményeit a Flóra Pannonica publikálja.

TERMERD - Magyarországi Erdők Természetességi Felmérése
A projekt célja a magyarországi erdők természetességének becslése (1) egy folytonos skálán, (2) országosan reprezentatív mintavétel alapján, (3) több (faállományra, cserjeszintre, gyepszintre, újulatra, vadhatásra, termőhelyre vonatkozó) indikátor kvantitatív felhasználásával.


NBmR - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozási Rendszer

A Rio de Janeiró-i Egyezmény aláírásával az élővilág sokféleségének megőrzése mellett köteleztük el magunkat. Ehhez az élővilág állapotának és a változásainak ismerete, monitorozása szükséges.


Erdőrezervátum Program

A program fő célja az erdők természetes életének, változatos szerkezetének, hosszú távú ökológiai folyamatainak, és gazdag élővilágának megőrzése és megismerése.