Á-NÉR 2011 - Á-NÉR KÖNYV ONLINE (élőhelyek, térképek és leírások)

Hínárnövényzet - Euhydrophyte vegetation

Nádasok és mocsarak - Marshes

Forrásgyepek és tőzegmohás lápok - Springs, transition mires and raised bogs

Nedves gyepek és magaskórósok - Rich fens, wet grasslands and tall-herb vegetation

Domb- és hegyvidéki üde gyepek - Mesic hay meadows, pastures and dry heaths

Szikesek - Halophytic habitats

Nyílt szárazgyepek - Open dry grasslands

Zárt szárazgyepek - Dry and semi-dry closed grasslangs

Nem ruderális pionír növényzet - Non-ruderal pioneer habitats

Cserjések és szegélyek - Scrub

Láp- és ligeterdők - Riverine and swamp woodlands

Üde lomboserdők - Mesic deciduous woodlands

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok - Dry deciduous woodlands

Sziklás erdők - Rocky forests

Fenyvesek - Coniferous forests

Egyéb fátlan élőhelyek - Other treeless vegetation

Egyéb erdők és fás élőhelyek - Other tree-dominated habitats

Idegenhonos fafajok uralta erdők és faültetvények - Forests and plantations dominated by non-native tree species

Agrár élőhelyek - Agricultural habitats

Egyéb élőhelyek - Other habitats

Vizek - Water bodies