Országos adatok

 

 

ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS

Magyarországon a MÉTA Program felmérése és becslése alapján az összes természetes, természetközeli és degradált növényzet 1.800.000 hektár, 19,4%. Ezen belül a természetes és természetközeli növényzet 1.200.000 hektár, 12,9%.

A 35 hektáros felmérési egységek (MÉTA hatszögek) 62%-a tartalmaz, legalább töredéknyi növényzetet, míg 38%-a csak agrár, ültetvény, ipari és települési kultúrtáj, ahol az eredeti ökoszisztémákból hírmondó sem maradt (HORVÁTH et al. 2008).

Magyarország aktuális növényzeti örökségének (1.800.000 ha) 17,3%-a súlyosan, 46,8%-a közepesen degradált, 32,6%-a természetközeli és csak 3,3%-a természetes (BÖLÖNI et al. 2008).

Mindezek következtében az ország növényzet-alapú természeti tőke indexe 9,9%, ami azt mutatja, hogy a természetes ökoszisztéma szolgáltatások 90%-át már elveszítettük (ill. másra használjuk). Ugyanakkor az élővilág-gazdagság szempontú természeti tőke index ennél is kisebb: csak 3,2% (CZÚCZ et al. 2008).

Az aktuális növényzeti örökség további romlását és elvesztését ma is több veszélyeztető tényező okozhatja. Legsúlyosabbak:   
- az özönfajok inváziós fenyegetése: 21%,   
- a túlságosan nagylétszámú nagyvad-állomány degradáló hatása: 9%,  
- a nem fenntarható erdőművelés kedvezőtlen gyakorlata: 9%,   
- a vizes és nagy vízigényű élőhelyek kiszárítása, vízelvezetése: 7%.

Ezzel szemben áll a természet öngyógyító képessége, amely Magyarországon a leromlott élőhelyek mintegy 40%-ánál még ma is jelentős mértékű. Sajnos 60%-a nem vagy csak nagyon korlátozott mértékben képes regenerálódni (MOLNÁR et al. 2008).

Magyarország növényzeti öröksége szempontjából 86 élőhelytipust különböztetünk meg (BÖLÖNI és mtsai 2003, BÖLÖNI et al. 2007), az országot 95 növényzeti tájegységre tagoljuk (MOLNÁR, CS. et al. 2008). További országos összesítéseket e két fő szempont szerinti csoportosításban készítettünk.

 


ÉLŐHELYEK SZERINTI ÁTTEKINTÉS

ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS |   
ÉLŐHELYENKÉNT |   
VEGETÁCIÓTÁJANKÉNT |   
HIVATKOZÁSOK

 

ÉlőhelyekTer*Term.ség (%)Term. tőke (ha)V**ÖzöngyomReg***
Á-NÉR 2003ha
2345
linexp
%
%3 leg
h/sz/x

 

A1 Állóvízi sulymos, békalencsés …6920629293742662752341---99/67/29
A23 Tündérrózsás, vízitökös …9840144541659454191---96/65/29
A3a Áramlóvízi, békaszőlős …10780276310635289510---99/76/36
A4 Békaliliomos és más lápi hínár503356233390---92/29/4
A5 Szikes, vízibog- lárkás, tófonalas …7391451242451299420---100/66/36
B1a Nem tőzeg- képző nádasok …6972074341837274151026529Sol, Amo, Ech95/69/44
B1b Nádas úszólápok, lápos …49551304821299016104122Sol, Ech72/32/10
B2 Harmatkásás, békabuzogányos …45352245421276714955932Sol, Amo96/70/29
B3 Vízparti virág- kákás, csetkákás …167822648241030582478Amo, Sol97/63/25
B4 Zsombékosok79884136154362036737Sol, Ech77/20/2
B5 Nem zsombékoló magassásrétek137226344812768034666837Sol, Amo, Ech89/49/17
B6 Zsiókás és sziki kákás szikes …8882112454259654137566---96/70/44
BA Csatornák, sza- bályozott patakok …128792458181560614258030Sol, Amo, Ech- / - / -
C1 Forrásgyepek50166716323519---88/35/0
C23 Tőzegmohás átmeneti lápok …9005644659518Sol85/31/0
D1 Láprétek (Ca- ricion davallianae)55133551113131407941Sol82/14/0
D2 Kékperjés rétek91491229545491819719025Sol, Asc, Fra76/39/12
D34 Mocsárrétek87428105132744339163378233Sol, Amo, Fra89/58/25
D5 Patakparti és lápi magaskórósok83512563024041258556Sol, Ech, Rey88/33/5
D6 Ártéri és mocsári magaskórósok2712135135113264138765Sol, Amo, Fra87/65/34
E1 Franciaperjés rétek246279642611173533007834Sol, Rob, Asc94/47/30
E2 Veres csenke- szes hegyi rétek3062114739315425248528Sol, Rob96/39/25
E34 Hegy-domb- vidéki sovány …16246682617832208742Rob, Sol92/15/8
E5 Csarabosok220286661357626---90/15/10
F1a Ürmöspuszták3697822949202212911721614Elae99/78/64
F1b Cickórós puszták4906311543412404274097712Elae, Rob100/93/78
F2 Szikes rétek104659535491158764263887716Elae99/78/62
F3 Kocsordos-őszirózsás sziki …94822403354571617318Rob,Elae, Amo76/59/44
F4 Üde mézpázsitos szikfokok7206111503848093239772---100/75/32
F5 Padkás szikesek és szikes …3204122354321031454512---95/58/12
G1 Nyílt homokpusztagyepek1084018373410551522819369Asc, Rob, Ail76/45/34
G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek86123148195112667513Rob, Ail84/50/15
G3 Nyílt szilikát sziklagyepek26783947714458735Rob93/36/9
H1 Zárt szikla- gyepek, fajgazdag …13417225297332551---94/3/0
H2 Felnyíló mész- kedvelő lejtő és …6105254422318610708418Ail, Rob89/19/5
H3a Lejtőgyepek egyéb kemény …11025859321542916558116Rob,Elae, Ail92/23/14
H4 Félszáraz irtásrétek, száraz …17576561322873326938931Rob, Sol, Ail84/47/28
H5a Kötött talajú sztyeprétek …2869823591611247431428131Rob,Elae, Sol67/37/27
H5b Homoki sztyeprétek3228217542621513245788947Rob, Asc, Elae84/30/20
I1 Üde természetes pionír növényzet2133631221197398025---93/18/35
I2 Löszfalak és szakadópartok …7042322422989059Rob, Ail, Elae63/19/18
I4 Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet9502951205730444---95/29/9
J1a Fűzlápok, lápcserjések176033847129914456529Sol, Ech, Rob85/58/8
J1b Nyírlápok, nyíres tőzegmoha- …2226256716144418Sol82/27/0
J2 Éger- és kőrislápok, égeres …413064544421737987655Sol, Rob, Ace89/44/4
J3 Folyómenti bokorfüzesek146473742148133775141Amo, Sol, Ech94/64/19
J4 Fűz-nyár ártéri erdők251856464351325248979484Amo, Ech, Fra93/66/31
J5 Égerligetek17577357391897028378363Sol, Rob, Ech91/44/2
J6 Keményfás ártéri erdők193094454561033639538848Rob, Fra, Sol73/27/3
K1a Gyertyános-kocsányos tölgyesek412706514122124571778645Rob, Sol, Phy86/14/5
K2 Gyertyános- k.talan tölgyesek18793044747198623334508026Rob, Sol, Ail89/26/5
K5 Bükkösök11292712373265481264748314Rob, Sol93/19/3
K7a Mészkerülő bükkösök22680514811206405836Rob91/13/0
K7b Mészkerülő gy.nos-tölgyesek23405474261246479849Rob, Sol88/51/5
L1 Mész- és melegkedvelő ...230433326231294451017818Rob85/11/1
L2a Cseres- ko- csánytalan tölgyesek14376355738172596226478430Rob, Ail, Sol84/23/4
L2b Cseres- ko- csányos tölgyesek16254852391816425909447Rob, Phy, Sol72/12/4
L2x Hegylábi és dombvidéki …7499952391375011848050Rob, Ail, Sol54/25/6
L4a Zárt mész- kerülő tölgyesek350664151218706757120Rob92/10/0
L4b Nyílt mész-kerülő tölgyesek5049384410273116779Rob77/10/0
L5 Alföldi zárt kocsányos tölgyesek101231552294490916329367Rob, Fra, Cel35/11/3
LY1 Szurdokerdők (hegyi juharban …123322263137393614710Rob91/1/0
LY2 Törmeléklejtő-erdők (hársakban …28614177181696778567Rob91/3/1
LY3 Bükkös sziklaerdők1376011809850405270Rob71/5/0
LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők …31310236971853821587Rob92/13/0
M1 Molyhos tölgyes bokorerdők3141230561218338557520Rob, Ail92/51/1
M2 Nyílt, gyepekkel mozaikos lösz- …20385931199308042Rob, Fra, Elae53/30/2
M3 Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki …2401452331116358045Elae,Fra, Rob46/44/0
M4 Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki …43193540172411178975Rob, Asc, Cel23/13/0
M5 Homoki borókás-nyárasok2032  
 
430392812287158349Rob, Asc, Ail96/90/65
M6 Sztyepcserjések129036382778456212Rob69/59/7
M7 Sziklai cserjések16241669129748450Rob89/13/0
M8 Száraz-félszáraz erdő- és …552262520292971745722Rob, Asc, Sol94/63/17
N13 Mészkerülő lombelegyes feny...1254148464677252893Rob, Sol71/53/56
N2 Mészkedvelő erdeifenyvesek6805936536139877Rob, Sol, Ail80/17/0
OA Jellegtelen fátlan vizes élő-...694755441024213948549Sol, Amo, Rob- / - / -
OB Jellegtelen üde gyepek és …782284851102819847268546Sol, Rob, Amo- / - / -
OC Jellegtelen száraz- vagy fél- …1800616139106082794568750Rob, Sol, Asc- / - / -
P2a Üde cserjések189091863145859825787658Sol, Rob, Amo98/80/34
P2b Galagonyás-kökényes-…4722616691502099250956546Rob, Sol, Elae99/88/65
P45 Fáslegelők, fáskaszálók …5999352387319412418844Rob, Sol, Amo- / - / -
P7 Ősi fajtájú, gyepes és / vagy …3645136224016964618957Rob, Sol, Fra- / - / -
RA Őshonos fajú, elszórva álló fák …752530655030045926953Rob, Sol, Elae- / - / -
RB Puhafás pionír és jellegtelen erdők521103459602060141608672Sol, Rob, Fra- / - / -
RC Keményfás jellegtelen vagy …957214255303581464728755Rob, Fra, Sol- / - / -
RD Tájidegen fafajokkal elegyes …987966137203349353688356Rob, Sol, Fra- / - / -


Ter* - az élőhely országosan becsült összes területe  
V** - az egy vagy több tényező által veszélyeztetett állományok részaránya  
Reg*** - a jó/közepes regenerációs potenciállal rendelkező állományok részaránya  
h/sz/x - (regenerációs potenciál) helyben / szomszédságban / felhagyott szántón  
lin - az NCI(lin)-nel számított "ökoszisztéma-fenntartó" természeti tőke   
exp - az NCI(exp)-pel számított "élővilág-gazdagság" szempontú természeti tőke  
3 leg - a három legveszélyesebb özöngyom, veszélyességük sorrendjében:  
Ace Acer negundo - zöldjuhar,   
Ail Ailanthus altissima - bálványfa,   
Amo Amorpha fruticosa - gyalogakác,   
Asc Asclepias syriaca - szíriai selyemkóró,   
Cel Celtis occidentalis - keleti ostorménfa,   
Ech Echinocystis lobata - süntök,   
Elae Elaeagnus angustifolia - ezüstfa,   
Fra Fraxinus pennsylvanica - amerikai kőris,   
Rey Reynoutria spp. - japánkeserűfű fajok,   
Rob Robinia pseudoacacia - akác,   
Phy Phytolacca spp. - alkörmös fajok,   
Sol Solidago spp. - aranyvessző fajok

 


VEGETÁCIÓS TÁJAK SZERINTI ÁTTEKINTÉS

ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS |   
ÉLŐHELYENKÉNT |   
VEGETÁCIÓTÁJANKÉNT |   
HIVATKOZÁSOK

 

VegetációsTáj ter.ÉH* ter.Term.ség (%)Term. tőke (ha)V**ÖzöngyomReg***
tájak []haha
2345
linexp
%
%3 leg
h/sz/x

 

1 Fertőmelléki-dombsor70971365243550866299206Ail, Amo, Sol27/19/6
2-4 Alpokaljai hegyek13413493234056032241134725Sol, Rob, Rey81/34/0
5 Répce- és Ikva-sík85737112714344120529211779444Sol, Rob, Fra21/5/4
6 Gyöngyös- és Pinka-sík117736142051560241807222319144Sol, Rob, Aneg26/6/1
7 Rába-völgy3538358481051381349011128250Sol, Rob, Aneg21/6/1
8 Vendvidék9364459136034327279009821Sol, Rob, Rey70/7/1
9 Őrség4320311820652411827226917328Sol, Rob29/11/1
10 Göcsej és Hetés708921902820582111034027759750Sol, Rob, Fra25/9/2
11 Vasi- és Zalai-hegyhát …970901992220601901055826988260Sol, Rob, Aneg13/1/0
12 Zalai-dombság22891054821114937234036110149659Sol, Rob, Rey28/2/0
13 Balaton-vidék1328252157033392711163532968168Sol, Rob, Ech32/16/4
14 Marcali-hát227503198173844118336109243Sol, Rob, Aneg10/6/3
15 Belső-Somogy2318394441619502912714179828663Sol, Phy, Rob23/3/1
16 Külső-Somogy2953654111939471401990945098761Sol, Rob, Aneg19/4/1
17 Zselic909652093615226211290848177532Sol, Rob, Phy73/12/3
18 Mecsek, Völgység …1800054925317433912758488008435Sol, Rob, Asc50/16/4
19 Tolnai-dombság6468082702845271426611937143Rob, Sol, Aneg49/36/3
20 Baranyai-dombság1157807941335512037748418960Sol, Rob, Ail38/8/3
21 Villányi-hegység124951716242840910174207361Rob, Sol, Ail59/4/0
22 Keszthelyi-hegység121803973222945423888738931Sol, Ail, Rob45/0/0
23-26 Balaton-felvidék54600170131948331945728139029Rob, Sol, Ail36/9/1
27 Nyugati-Bakonyalja810601864020611811032126559159Sol, Rob, Ail16/6/1
28 Déli-Bakony51310259237543811521147819630Sol, Rob, Ail16/0/0
29 Belső-Bakony55685266356355901728061709423Sol, Rob, Rey58/1/1
30 Keleti-Bakony5684025803651421179285866818Sol, Rob, Ail55/2/0
31 Központi-Bakonyalja5033078542657170462411139641Sol, Rob, Rey44/1/0
32 Pannonhalmi-dombság220503283216612016393747544Sol, Rob, Ail2/1/1
33 Velencei-hegység8925220625696010612209648Rob, Ail, Sol18/2/1
34 Bársonyos207203588185725119025249937Sol, Rob, Ail12/2/1
35 Dél-Vértes183409262547453642022796817Rob, Sol, Amo34/4/4
36-7 Vértes és Gerecse32480170388603021000731218552Rob, Sol, Aneg51/2/1
38 Keleti-Gerecse4714472863252151428510347446Rob, Sol, Ail25/5/8
39 Északi-Vértes (nyugati)10360370964250325429187824Sol, Rob, Ail28/1/1
40 Pilis, Budai-hegység42805135502131435867432338714Sol, Rob, Ail35/5/4
41 Zsámbéki-medence és …345453045305613017513987543Sol, Rob, Ail27/3/2
42 Fertő-medence1441964561046431387212557214Sol, Elae, Rob82/59/47
43 Győr - Tatai-teraszvidék …1264203342354519116194148145Sol, Rob, Aneg34/4/3
44 Mosoni-sík364321423583940579997263Sol, Rob, Aneg1/0/0
45 Hanság3355867302943252352510516556Sol, Rob, Aneg33/16/1
46 Kisalföldi Duna-völgy183764180102456173962326767454Sol, Rob, Aneg24/10/4
47 Marcal-medence151550132033257110656714427051Sol, Rob, Aneg18/7/4
48 Dráva-sík1678422558313562921445043838539Sol, Rob, Ech50/23/11
49 Sárvíz és Sió-völgy67655158842257201847322748545Sol, Elae, Rob48/18/12
50 Nyugat-Mezőföld102795405749429020924189247Rob, Sol, Elae19/15/5
51 Észak-Mezőföld9278511865315990570712207952Sol, Rob, Elae23/10/3
52 Dél-Mezőföld548453790275516219015138251Sol, Rob, Asc34/25/21
53 Velencei-tó6650159773751410073884719Sol, Rob, Elae71/52/21
54 Kelet-Mezőföld1387756929404811132867258652Sol, Rob, Ail28/14/4
55 Közép-Duna-völgy7892563723642184345310298566Rob, Sol, Aneg36/14/2
56 Alsó-Duna-völgy117432154461546337916434108551Sol, Ast, Rob55/20/7
57 Őrjeg1168652567614433491929176317333Sol, Rob, Asc44/29/10
58 Duna-sík17209526380929372520403114606825Rob, Sol, Elae74/54/22
59 Homokhátság2512302761232382561750660158244Rob, Elae, Ail38/26/9
60 Öreg-Homok2881552247541381461224638708757Rob, Sol, Asc29/13/9
61 Dorozsma - Majsai-hát1827224125642342222024057859451Rob, Elae, Asc42/33/20
62 Felső-Bácska1179954204602416121164919270Rob, Sol, Asc23/13/17
63-65 Duna - Tisza közi …14505319738182838161275961548526Elae, Rob, Asc65/51/32
66,69 Észak-Bánság és …5007613061218433621844360207415Rob, Fra, Elae55/33/26
67-68 Maros-ártér és a …350456600762535281236190151957947Amo, Fra, Rob48/35/22
70 Nagykunság194705112182639279703727147924Elae, Rob, Fra45/22/16
71 Berettyó - Körös-vidék40579666542195225536967120937930Amo, Fra, Rob48/31/25
72 Bihari-sík12778417362143835121125149385414Rob, Amo, Elae72/35/27
73 Hortobágy1173205899212374383880215862616Rob, Amo, Elae80/61/47
74 Érmellék15021288550406181685937Rob, Sol, Asc61/0/0
75 Hajdúság1990107407344816236179247419Rob, Elae, Amo43/22/10
76 Észak-Nyírség238385142132355221764820368541Sol, Rob, Ech38/13/4
77 Dél-Nyírség190656148331553275839128318051Rob, Sol, Asc43/3/1
78 Taktaköz és Alsó-Bodrog…1395193130517482771833366998156Amo, Sol, Rob51/12/14
79 Bereg - Szatmári-sík1723023138122502621691749557718Amo, Rob, Fra44/19/12
80 Sajó és Hernád völgye46705693530647032636668938Rob, Sol, Ech23/8/3
81 Tápió - Sajó hordalékkúp-…358680420242631271527304125958627Rob, Elae, Amo57/33/11
82 Visegrádi-hegység2555015277823635100654201837Rob, Sol, Ast76/8/2
83 Dél-Börzsöny és Naszály21313101411139481731325209421Rob, Sol, Ast75/11/2
84 Észak-Börzsöny287131749411355311208841829114Rob, Ast79/4/1
85 Ipoly-völgy171584765225222326047907734Rob, Sol, Vit43/21/13
86 Kosdi- és Csővári-dombság3342578221367190447311427030Rob, Sol, Elae17/5/4
87 Észak-Cserhát843371784841451411005024147950Rob, Sol, Asc19/14/13
88 Központi-Cserhát34090100812957150753717568245Rob, Sol34/9/9
89 Dél-Cserhát541457896355214038298648742Rob, Sol, Aneg38/7/3
90 Karancs és Medves2064860623749140636014656748Rob, Sol16/1/0
91-93 Hegyalják8358019672667609832097335Rob, Amo, Sol21/11/5
94 Gödöllői-dombvidék7567069853042262363910529065Rob, Sol, Ail26/14/6
95 Déli-Mátra561401917811474111173937819126Rob, Aneg, Sol57/17/7
96 Heves - Borsodi-dombság …15696573425185724141963114767837Rob, Sol, Rey41/11/5
97-100 Hegytetők2898322734330643148075821646Rob, Sol81/2/0
101 Déli-Bükk1022354556213444212640686807925Rob, Sol, Amo56/11/8
102 Putnoki-dombság404261821725462901137831676019Rob, Sol, Ech27/9/8
103 Gömör - Tornai-karszt32980135641649341100333082679Rob, Sol, Ail44/10/8
104 Cserehát87577285263266201314824308319Rob, Sol, Ech43/16/5
105-106 Harangod és Dél-…5243039718866020394419235Rob, Sol, Ech36/22/2
107-109 Hegyalja, Abaúji …1047804301094248129698100306821Rob, Sol, Amo57/13/11

 

ÉH* ter. - az élőhelyek becsült összes területe a tájban  
V** - az egy vagy több tényező által veszélyeztetett állományok részaránya  
Reg*** - a jó/közepes regenerációs potenciállal rendelkező állományok részaránya  
h/sz/x - (regenerációs potenciál) helyben / szomszédságban / felhagyott szántón  
lin - az NCI(lin)-nel számított "ökoszisztéma-fenntartó" természeti tőke   
exp - az NCI(exp)-pel számított "élővilág-gazdagság" szempontú természeti tőke  
3 leg - a három legveszélyesebb özöngyom, veszélyességük sorrendjében:  
Ace Acer negundo - zöldjuhar,   
Ail Ailanthus altissima - bálványfa,   
Amo Amorpha fruticosa - gyalogakác,   
Asc Asclepias syriaca - szíriai selyemkóró,   
Cel Celtis occidentalis - keleti ostorménfa,   
Ech Echinocystis lobata - süntök,   
Elae Elaeagnus angustifolia - ezüstfa,   
Fra Fraxinus pennsylvanica - amerikai kőris,   
Rey Reynoutria spp. - japánkeserűfű fajok,   
Rob Robinia pseudoacacia - akác,   
Phy Phytolacca spp. - alkörmös fajok,   
Sol Solidago spp. - aranyvessző fajok


ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS |   
ÉLŐHELYENKÉNT |   
VEGETÁCIÓTÁJANKÉNT |   
HIVATKOZÁSOK