Természetes-e?

Nyomtatóbarát változatPDF version
MÉTA TERMÉSZETESSÉG-MÉRŐ MINDENKINEK
Ez a Természetesség-mérő segít annak az eldöntésében, hogy a körülöttünk lévő táj növényzete mennyire természetes vagy leromlott.

A becslés lépései:

1. Első lépésként válaszd ki az alábbiakból, milyen típusú növényzetben állsz!

"erdők", "cserjések", "gyepek", "mocsarak, vízpartok" vagy "egyéb élőhely"

2. A választott csoporton belül karikázd be minden igaz állítás pontszámát!

3. Add össze ezeket a pontokat!

4. Olvasd el az értékelésből, mennyire természetes az élőhely, ahol állsz!

A határozáshoz néhány olyan gyakori növény ismerete szükséges, mint pl. a nád, a tölgyfa, a csipkerózsa vagy az akác.

Ezek képeit ebben a kis NÖVÉNYHATÁROZÓBAN találod. A teljes növény mellett a levél, a virág, a termés és a kéreg képét is feltettük erre az oldalra.

Használhatsz határozókönyveket is, mint pl. Simon-Seregélyes: Növényismeret című könyvét (Nemzeti Tankönyvkiadó).

Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni egy növényzeti foltról, hogy mennyire természetes állapotú, tudnunk kellene, hogy az ember tájátalakító munkája előtt milyen volt a hazai növényzet. Mivel ezt nem ismerjük, a botanikusok különböző módokon becslik a természetességet (zavarást kerülő, specialista és ritka fajokban való gazdagsággal, a gyomok alárendeltségével, a gyep- és az erdőszerkezet összetettségével).

Az alábbi adatlap azoknak nyújt segítséget, akik nem ismerik annyira a vizsgált élőhely növényeit, hogy a fenti szempontok alapján értékeljenek. Ez a módszer nem állít fel pontos és komplex diagnózist (mint ahogy egy lázmérő sem), de segít abban, hogy észrevegyük a fontos, természetességre utaló bélyegeket.

Ha a hazai növényzeti tipusok természetességéről többet is szeretnél megtudni, "lapozz bele" a MÉTA FOTÓTÁRBA. Itt több mint 400 élőhelykép mellett olvashatsz leírásokat. Minden képnél megtalálod az Élőhelyismereti Útmutatót is, ahol megnézheted, milyen szempontok alapján mérik a botanikusok a növényzet természetességét terepmunkájuk közben.

A természetesség-mérésről bővebben ÍRÁSAINK között olvashatsz.
Nyomtatóbarát KÉTOLDALAS TEREPI ADATLAP
Nyomtatható FEKETE-FEHÉR TEREPI ADATLAP az OTTHON az ERDŐBEN projekthez
Nyomtatható SZINES TEREPI ADATLAP az OTTHON az ERDŐBEN projekthez
Nyomtatható ISMERTETŐ a MÉTA Természetesség-mérőhöz

TESZTELÉSEK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKA

Fontosnak tartjuk, hogy a Természetesség-mérő eljusson minél több iskolába és környezeti nevelőhöz, valamint a természetet kedvelő nem biológus érdeklődők is kipróbálhassák. Hogy a mérő jó működéséről megbizonyosodjunk, az ország számos pontján végeztünk teszteléseket. Először több, mint 200 helyszínen vizsgáltuk meg az adatlapokat botanikus szemmel.

Ezután a tesztelésbe bevontunk diákokat és felnőtteket is (környezeti nevelőket, botanikát vagy tájismeretet tanult és nem tanult felnőtteket). A több mint egy évig tartó izgalmas munka során az adatlapokon folyamatosan korrekciókat végeztünk, miközben a honlapunkon található teszt-verziót folyamatosan frissítettük.

Több mint 1000 adatlap készült el a különböző helyszíneken úgy, hogy kisebb-nagyobb csoportok párhuzamosan végeztek adatlapkitöltést. A diákok biológia szakkörökön, erdei iskolákban, nyári táborozások közben ismerkedtek a módszerrel, miközben sokan közülük megtanulták felismerni környezetünk értékes részeit, megkülönböztetni a természetközeli növényzetet a mesterséges, vagy különböző mértékben átalakított részletektől.

Az azonos helyszíneken kitöltött párhuzamos mintákat statisztikai módszerekkel elemezzük ki, miközben vizsgáljuk, hogy a különböző kérdéstípusok megválaszolása mennyire volt egyszerű, vagy ha nehézségekbe ütközött, ennek mi volt az oka. A tudományos munka is nagyrészt eredeti célunkat - a természetesség fogalmának egyszerű megértését, megérthetőségét, és a módszer finomítását - szolgálja.

Az eszköz jó működéséhez nagyon fontos nekünk, hogy továbbra is kapjunk visszajelzéseket. Ezért várjuk minden olyan pedagógus jelentkezését, aki szeretne diákokkal való csoportos teszteléseket végezni foglalkozásain.
Várjuk továbbá a visszajelzéseket azoktól is, akik terepen kipróbálták a MÉTA Mindenki Természetesség-mérőjét. Diák, pedagógus, botanikus és nem szakmabeli érdeklődők véleményét vagy kérdéseit az eddigiekhez hasonlóan szívesen fogadjuk (a letölthető természetesség mérőn található e-mail címen írhatnak nekünk).

ERDŐK | | |
CSERJÉSEK | | |
GYEPEK | | |
MOCSARAK, VÍZPARTOK | | |
EGYÉB ÉLŐHELYEK
E R D Ő K pontszám
Az erdő vízben vagy vízparton áll, sziklás vagy meredek 5
Szélesebb, mint 20 méter 5
Az erdő nem szemetes, nincs agyontaposva, nincs sok vaddisznótúrás 5
A legnagyobb fák törzsátmérője 60 cm feletti 15
20 cm-nél nagyobb átmérőjű halott fák állnak vagy fekszenek 10
Vannak benne kis tisztások, a lombkoronában fányi lékek 10
A fák törzsének átmérője változatos (kis fák, nagy fák) 10
A fák nem sorba ültetettek 10
Legalább háromféle fa alkotja 10
Legalább ötféle cserje (bokor) van benne 5
Legalább 20 féle növényt találsz benne 10x10 méteren 5
Uralkodik benne a tölgy, bükk, gyertyán, juhar, éger, nyár, fűz, hárs vagy más őshonos fa 10
Nem látsz az erdőben fenyőt, akácot, nemes nyarat, bálványfát vagy más tájidegen növényt 5
Feltehetően 150 éve is erdő volt * 10
Több kilométerre eltartanak az erdők 5
Természetvédelmi területen van 5
Összpontszám:


É R T É K E L É S az összpontszám alapján
70 pont felett természetközeli állapotú

40-70 pont között közepesen leromlott vagy részben regenerálódó állapotú

40 pont alatt mesterséges, degradált, nem természetes állapotúAhol bizonytalan vagy, számolj feleannyi pontot!

* segítségül használhatod az
1860-as években készült térképet (ARCANUM)ERDŐK | | |
CSERJÉSEK | | |
GYEPEK | | |
MOCSARAK, VÍZPARTOK | | |
EGYÉB ÉLŐHELYEK


CS E R J É S E K pontszám
A cserjés sziklás, meredek vagy vízállásos helyen van 15
A cserjés homokbuckás helyen van, nagy helyeken látszik a homokfelszín 15
Legalább száz méter hosszú vagy 40-50 méter széles 5
Nem szemetes, nincs megtaposva, nem műút szélén vagy csatornaparton van 5
Idősebb fák vannak benne vagy a szélében 5
A cserjést legalább 5 féle bokor alkotja 5
Nem uralkodott el egy vagy két cserjefaj 5
A cserjés gyepfoltokkal váltakozik, nem teljesen zárt 5
Legalább 20-féle növényt találsz benne 10x10 méteren 10
Kökény, galagonya, vadrózsa, fűz, som, boróka vagy más őshonos cserje (de nem bodza) alkotja, elszórva lehetnek benne fák is 15
Nem látható benne akác, gyalogakác, fenyő, bálványfa vagy más tájidegen növény 10
Látszólag 50 éve is cserjés, gyep vagy erdő lehetett 10
Főként erdők, gyepek vagy vizes élőhelyek veszik körül 5
Természetvédelmi területen van 5
Összpontszám:


É R T É K E L É S az összpontszám alapján
70 pont felett természetközeli állapotú

40-70 pont között közepesen leromlott vagy részben regenerálódó állapotú

40 pont alatt mesterséges, degradált, nem természetes állapotúAhol bizonytalan vagy, számolj feleannyi pontot!ERDŐK | | |
CSERJÉSEK | | |
GYEPEK | | |
MOCSARAK, VÍZPARTOK | | |
EGYÉB ÉLŐHELYEK


GY E P E K pontszám
A gyep sziklás, köves, meredek vagy vízállásos helyen van 15
Nem útmenti vagy csatornaszéli gyep 10
Nem szemetes, ember vagy jármű nyomai még nem sértették fel a gyepet 5
Több élő növény van, mint száraz fű 5
A talajfelszín foltokban fehér(szikes), ahol a növényzet ritkás 15
Homokbuckán állsz, a ritkás növényzet főként fűcsomókból áll 15
A növényzet a sziklás, köves vagy szikes talaj miatt ritkás 10
Főként erdők, gyepek vagy mocsarak veszik körül 5
A gyepet kaszálják vagy legeltetik 5
Öreg fák állnak rajta 5
A gyepen belül több féle típust is meg tudsz különböztetni 5
A gyep változatos, nem uralkodott el egy vagy két növényfaj 10
Legalább 20 féle növényt tudsz megszámolni 5 x 5 méteren 15
Feltehetően 150 éve is gyep vagy vizes élőhely volt* 10
Korábbi szántás nyomait nem látod a gyepen 5
Attól a ponttól, ahol állsz, még több száz méter távolságban is gyep van 5
Találtál védett növényt a gyepen 10
Természetvédelmi területen van 5
Sok a parlagfű, pipacs, selyemkóró (inkább az egyéb élőhelyek adatlapját érdemes kitöltened) 0
Összpontszám:


É R T É K E L É S az összpontszám alapján
70 pont felett természetközeli állapotú

40-70 pont között közepesen leromlott vagy részben regenerálódó állapotú

40 pont alatt mesterséges, degradált, nem természetes állapotúAhol bizonytalan vagy, számolj feleannyi pontot!

* segítségül használhatod az
1860-as években készült térképet (ARCANUM)ERDŐK | | |
CSERJÉSEK | | |
GYEPEK | | |
MOCSARAK, VÍZPARTOK | | |
EGYÉB ÉLŐHELYEK


M O CS A R A K, V Í Z P A R T O K pontszám
Öreg fák állnak a szélén, a partján vagy benne 5
Legalább száz lépés széles vagy hosszú 5
Partja nincs kiépítve, nem taposott 10
A part nem mesterségesen egyenes 10
Amit vizsgálsz nem mesterséges tó vagy víztározó, nem ásott gödörben van 15
Az élőhely nem szemetes. Ha vízfelület, akkor nem látsz szennyeződést, nem zöldes, algás 15
Nincs benne csatorna, nincs szabályozva 10
Az élőhelyet részben vagy egészben víz borítja 5
A víz felszínén nagy levelű vagy színes virágú növényeket is látsz 10
Legalább 3 féle hínárt tudsz felfedezni a vízben vagy a víz tetején 10
Az élőhelyet nád, gyékény, sás vagy változatos mocsári növényzet borítja 10
Az élőhelyen nem uralkodtak el a tájidegen növények (arany-vessző, gyalogakác, japán keserűfű) 5
Körülötte főként erdők, gyepek vagy vizes élőhelyek vannak 10
Feltehetően 150 éve is vizes élőhely volt * 10
Természetvédelmi területen van 5
Összpontszám:


É R T É K E L É S az összpontszám alapján
70 pont felett természetközeli állapotú

40-70 pont között közepesen leromlott vagy részben regenerálódó állapotú

40 pont alatt mesterséges, degradált, nem természetes állapotúAhol bizonytalan vagy, számolj feleannyi pontot!

* segítségül használhatod az
1860-as években készült térképet (ARCANUM)ERDŐK | | |
CSERJÉSEK | | |
GYEPEK | | |
MOCSARAK, VÍZPARTOK | | |
EGYÉB ÉLŐHELYEK


E GY É B - É L Ő H E LY E K pontszám
Amit vizsgálsz, az egy gyümölcsös, szőlő vagy kert területe 3
Amit vizsgálsz egy szántóföld 1
Egy idős parkot/ idős kertet vagy idős gyümölcsöst vizsgálsz 5
Amit vizsgálsz az feltehetően egy néhány éve felhagyott szántóterület (sok a parlagfű, pipacs, selyemkóró) 5
Amit vizsgálsz egy falu vagy városszél, mezőgazdasági telep, elhagyott tanya vagy út, vasút környéke 3
Nincs nyoma friss talajbolygatásnak, nem szemetes, nincs megtaposva 5
Legalább 10-féle vadnövényt (nem termesztett) tudsz megszámolni rajta 10x10 méteren (nincs nagyon vegyszerezve) 5
Ezen a helyen nem látsz akácot, gyalogakácot, fenyőt, bálványfát vagy más tájidegen fát (a távolabbi most nem számít) 5
Vannak fasorok, cserjesorok, füves, cserjés részek vagy ilyen útszélek a környezetedben 5
A környező táj kis parcellákból áll, vagy változatos, mozaikos 5
Azt a foltot, amit vizsgálsz, főként gyepek, erdők vagy vizes élőhelyek veszik körül 5
Ha körbenézel, a horizont több mint fele be van építve 1
Ha körbenézel, a horizont kevesebb mint fele van beépítve 4
Természetvédelmi területen van 3
Összpontszám:


É R T É K E L É S az összpontszám alapján
70 pont felett természetközeli állapotú

40-70 pont között közepesen leromlott vagy részben regenerálódó állapotú

40 pont alatt mesterséges, degradált, nem természetes állapotúAhol bizonytalan vagy, számolj feleannyi pontot!