Élőhelyek özöngyomos fertőzöttsége

 

Élőhelyek inváziós fertőzöttségi térképei - Plant invasion of habitat types

 

Az özönnövények terjedése (a növényi invázió) egyike a legfontosabb veszélyeztető tényezőknek, ezért kiemelten kezeljük. Az alábbiakban az özöngyomosodás földrajzi mintázatát és az egyes inváziós fajok jelentőségét mutatjuk be azokon a természetes élőhelyeken, amelyek jelentős területet borítanak, és inváziós fertőzöttségükről megbízható adatok vannak a MÉTA adatbázisban (pl. a hínárnövényzet fertőzöttsége valószínűleg alulbecsült).


 

B1aNem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Non peaty reed and Typha beds>
B1bNádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok - Peaty reed beds and floating fens>
B2Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds>
B4Lápi zsombékosok - Peaty tussock sedge communities>
B5Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock beds of large sedges>
B6Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak - Salt marshes >
D2Kékperjés rétek - Molinia meadows>
D34Mocsárrétek - Colline and lowland eu- and mesotrophic meadows>
E1Franciaperjés rétek - Arrhenatherum hay meadows>
E2Veres csenkeszes hegyi rétek - Festuca rubra hay meadows and related communities>
F1aÜrmöspuszták - Artemisia salt steppes>
F1bCickórós puszták - Achillea salt steppes>
F2Szikes rétek - Salt meadows>
F4Üde mézpázsitos szikfokok - Dense and tall Puccinellia swards >
F5Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik növényzete - Annual salt pioneer swards of steppes and lakes >
G1Nyílt homokpusztagyepek - Open sand steppes>
G2-G3Mészkedvelő nyílt sziklagyepek - Calcareous open rocky grasslands>
H2Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek - Calcareous rocky steppes>
H3aKöves talajú lejtősztyepek - Slope steppes on stony soils>
H4Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok - Semi-dry grasslands, forest-steppe meadows>
H5aKötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák) - Closed steppes on loess, clay and tufas>
H5bHomoki sztyeprétek - Closed sand steppes>
J1aFűzlápok, lápcserjések - Willow mire shrubs>
J3Folyómenti bokorfüzesek - Riverine willow shrub>
P2aÜde cserjések - Mesic shrub vegetation>
P2bGalagonyás-kökényes-borókás cserjések - Dry shrub vegetation with Crataegus monogyna, Prunus spinosa and Juniperus communis>
J2Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők - Alder swamp woodlands>
J4Fűz-nyár ártéri erdők - Riverine willow-poplar woodlands>
J5Égerligetek - Riverine ash-alder woodlands >
J6Keményfás ártéri erdők - Riverine oak-elm-ash woodlands>
K1aGyertyános-kocsányos tölgyesek - Lowland Quercus robur-Carpinus betulus woodlands>
K2Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek - Pannonic Quercus petraea- Carpinus betulus woodlands>
K5Bükkösök - Beech woodlands>
K7aMészkerülő bükkösök - Acidofrequent beech woodlands>
K7bMészkerülő gyertyános-tölgyesek - Acidofrequent oak-hornbeam woodlands >
L1Mész- és melegkedvelő tölgyesek - Closed termophilous oak woodlands>
L2aCseres-kocsánytalan tölgyesek - Quercus petraea – Quercus cerris woodlands>
L2bCseres-kocsányos tölgyesek - Quercus robur – Quercus cerris woodlands>
L2xHegylábi és dombvidéki elegyes tölgyesek - Foothill mixed oak woodlands>
L4aZárt mészkerülő tölgyesek - Closed acidofrequent oak woodlands>
L5Alföldi zárt kocsányos tölgyesek - Closed lowland Quercus robur woodlands>
M1Molyhos tölgyes bokorerdők - Quercus pubescens scrub woodlands>
M5Homoki borókás-nyárasok - Poplar-juniper steppe woodlands >
LY1Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők) - Forests of ravines (mesic rocky forests rich in Acer pseudoplatanus)>
LY2Törmeléklejtő-erdők - Mixed forests of slopes and screes>
LY3Bükkös sziklaerdők - Limestone beech forests >
LY4Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők - Mixed relic oak forests on rocks>