Élőhelyek özöngyomos fertőzöttsége

Nyomtatóbarát változatPDF version

Élőhelyek inváziós fertőzöttségi térképei - Plant invasion of habitat types

Az özönnövények terjedése (a növényi invázió) egyike a legfontosabb veszélyeztető tényezőknek, ezért kiemelten kezeljük. Az alábbiakban az özöngyomosodás földrajzi mintázatát és az egyes inváziós fajok jelentőségét mutatjuk be azokon a természetes élőhelyeken, amelyek jelentős területet borítanak, és inváziós fertőzöttségükről megbízható adatok vannak a MÉTA adatbázisban (pl. a hínárnövényzet fertőzöttsége valószínűleg alulbecsült).


B1aNem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Non peaty reed and Typha beds
B1b Nádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok - Peaty reed beds and floating fens
B2 Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds
B4 Lápi zsombékosok - Peaty tussock sedge communities
B5 Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock beds of large sedges
B6 Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak - Salt marshes
D2 Kékperjés rétek - Molinia meadows
D34 Mocsárrétek - Colline and lowland eu- and mesotrophic meadows
E1 Franciaperjés rétek - Arrhenatherum hay meadows
E2 Veres csenkeszes hegyi rétek - Festuca rubra hay meadows and related communities
F1a Ürmöspuszták - Artemisia salt steppes
F1b Cickórós puszták - Achillea salt steppes
F2 Szikes rétek - Salt meadows
F4 Üde mézpázsitos szikfokok - Dense and tall Puccinellia swards
F5 Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik növényzete - Annual salt pioneer swards of steppes and lakes
G1 Nyílt homokpusztagyepek - Open sand steppes
G2-G3 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek - Calcareous open rocky grasslands
H2Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek - Calcareous rocky steppes
H3a Köves talajú lejtősztyepek - Slope steppes on stony soils
H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok - Semi-dry grasslands, forest-steppe meadows
H5a Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák) - Closed steppes on loess, clay and tufas
H5b Homoki sztyeprétek - Closed sand steppes
J1a Fűzlápok, lápcserjések - Willow mire shrubs
J3 Folyómenti bokorfüzesek - Riverine willow shrub
P2a Üde cserjések - Mesic shrub vegetation
P2b Galagonyás-kökényes-borókás cserjések - Dry shrub vegetation with Crataegus monogyna, Prunus spinosa and Juniperus communis
J2 Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők - Alder swamp woodlands
J4 Fűz-nyár ártéri erdők - Riverine willow-poplar woodlands
J5 Égerligetek - Riverine ash-alder woodlands
J6 Keményfás ártéri erdők - Riverine oak-elm-ash woodlands
K1a Gyertyános-kocsányos tölgyesek - Lowland Quercus robur-Carpinus betulus woodlands
K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek - Pannonic Quercus petraea- Carpinus betulus woodlands
K5 Bükkösök - Beech woodlands
K7a Mészkerülő bükkösök - Acidofrequent beech woodlands
K7b Mészkerülő gyertyános-tölgyesek - Acidofrequent oak-hornbeam woodlands
L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek - Closed termophilous oak woodlands
L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek - Quercus petraea – Quercus cerris woodlands
L2b Cseres-kocsányos tölgyesek - Quercus robur – Quercus cerris woodlands
L2x Hegylábi és dombvidéki elegyes tölgyesek - Foothill mixed oak woodlands
L4a Zárt mészkerülő tölgyesek - Closed acidofrequent oak woodlands
L5 Alföldi zárt kocsányos tölgyesek - Closed lowland Quercus robur woodlands
M1 Molyhos tölgyes bokorerdők - Quercus pubescens scrub woodlands
M5 Homoki borókás-nyárasok - Poplar-juniper steppe woodlands
LY1 Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők) - Forests of ravines (mesic rocky forests rich in Acer pseudoplatanus)
LY2 Törmeléklejtő-erdők - Mixed forests of slopes and screes
LY3 Bükkös sziklaerdők - Limestone beech forests
LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők - Mixed relic oak forests on rocks