Élőhelyek özöngyomos fertőzöttsége

 

Élőhelyek inváziós fertőzöttségi térképei - Plant invasion of habitat types

 

Az özönnövények terjedése (a növényi invázió) egyike a legfontosabb veszélyeztető tényezőknek, ezért kiemelten kezeljük. Az alábbiakban az özöngyomosodás földrajzi mintázatát és az egyes inváziós fajok jelentőségét mutatjuk be azokon a természetes élőhelyeken, amelyek jelentős területet borítanak, és inváziós fertőzöttségükről megbízható adatok vannak a MÉTA adatbázisban (pl. a hínárnövényzet fertőzöttsége valószínűleg alulbecsült).


 

B1aNem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Non peaty reed and Typha beds
B1bNádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok - Peaty reed beds and floating fens
B2Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds
B4Lápi zsombékosok - Peaty tussock sedge communities
B5Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock beds of large sedges
B6Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak - Salt marshes 
D2Kékperjés rétek - Molinia meadows
D34Mocsárrétek - Colline and lowland eu- and mesotrophic meadows
E1Franciaperjés rétek - Arrhenatherum hay meadows
E2Veres csenkeszes hegyi rétek - Festuca rubra hay meadows and related communities
F1aÜrmöspuszták - Artemisia salt steppes
F1bCickórós puszták - Achillea salt steppes
F2Szikes rétek - Salt meadows
F4Üde mézpázsitos szikfokok - Dense and tall Puccinellia swards 
F5Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik növényzete - Annual salt pioneer swards of steppes and lakes 
G1Nyílt homokpusztagyepek - Open sand steppes
G2-G3Mészkedvelő nyílt sziklagyepek - Calcareous open rocky grasslands
H2Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek - Calcareous rocky steppes
H3aKöves talajú lejtősztyepek - Slope steppes on stony soils
H4Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok - Semi-dry grasslands, forest-steppe meadows
H5aKötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák) - Closed steppes on loess, clay and tufas
H5bHomoki sztyeprétek - Closed sand steppes
J1aFűzlápok, lápcserjések - Willow mire shrubs
J3Folyómenti bokorfüzesek - Riverine willow shrub
P2aÜde cserjések - Mesic shrub vegetation
P2bGalagonyás-kökényes-borókás cserjések - Dry shrub vegetation with Crataegus monogyna, Prunus spinosa and Juniperus communis
J2Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők - Alder swamp woodlands
J4Fűz-nyár ártéri erdők - Riverine willow-poplar woodlands
J5Égerligetek - Riverine ash-alder woodlands 
J6Keményfás ártéri erdők - Riverine oak-elm-ash woodlands
K1aGyertyános-kocsányos tölgyesek - Lowland Quercus robur-Carpinus betulus woodlands
K2Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek - Pannonic Quercus petraea- Carpinus betulus woodlands
K5Bükkösök - Beech woodlands
K7aMészkerülő bükkösök - Acidofrequent beech woodlands
K7bMészkerülő gyertyános-tölgyesek - Acidofrequent oak-hornbeam woodlands 
L1Mész- és melegkedvelő tölgyesek - Closed termophilous oak woodlands
L2aCseres-kocsánytalan tölgyesek - Quercus petraea – Quercus cerris woodlands
L2bCseres-kocsányos tölgyesek - Quercus robur – Quercus cerris woodlands
L2xHegylábi és dombvidéki elegyes tölgyesek - Foothill mixed oak woodlands
L4aZárt mészkerülő tölgyesek - Closed acidofrequent oak woodlands
L5Alföldi zárt kocsányos tölgyesek - Closed lowland Quercus robur woodlands
M1Molyhos tölgyes bokorerdők - Quercus pubescens scrub woodlands
M5Homoki borókás-nyárasok - Poplar-juniper steppe woodlands 
LY1Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők) - Forests of ravines (mesic rocky forests rich in Acer pseudoplatanus)
LY2Törmeléklejtő-erdők - Mixed forests of slopes and screes
LY3Bükkös sziklaerdők - Limestone beech forests 
LY4Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők - Mixed relic oak forests on rocks