MÉTA Program - Magyarország növényzeti öröksége

A MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) általános célkitűzése, hogy egy országos térképezéssel megismerjük és leírjuk Magyarország növényzeti örökségének, természetközeli növényzetének mai állapotát, majd ezzel a tudással segítsük a tudományos kutatást, a gyakorlati természetvédelmet és a környezeti nevelést.

Bár az elmúlt évtizedekben sokféle könyv jelent meg az ország jellegzetes és különleges növényzeti típusairól, meglepő lehet, de eddig alig rendelkeztünk átfogó térképekkel. A MÉTA program ezt a hiányt kívánja pótolni - eredményeink nyomán a hazai táj aktuális növényzetének és természeti, ökológiai állapotának eddig soha nem látott, új és sokdimenziójú képe bontakozik ki. Van, ahol ez a kép örömre és reménységre ad okot, másutt aggodalomra.

Reméljük, hogy ezután minél több tantervbe, tankönyvbe, atlaszba bekerülnek növényzeti örökségünk legfontosabb térképei, adatai. Így mindannyiunké lesz az a tudás, amit a 199 magyar botanikus az utóbbi években megismert és összegyűjtött. Óvjuk és vigyázzuk értékeinket!