Bartha, Király és Molnár (2002)

Nyomtatóbarát változatPDF version

Bartha Dénes, Király Gergely és Molnár Zsolt (2002) A botanikus szakma nagy terve: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése. In: SALAMON-ALBERT É. (ed.): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón, Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. –PTE Növénytani Tanszék, Pécs, pp. 309-342.

Összefoglaló: 

Célja, hogy bemutassa a mai botanikus szakma egyik legnagyobb tervét, amely hazánk teljes területének részletes florisztikai és növényzeti felmérését tűzte ki célul ...