NÖVÉNYZET a Magyar Nemzeti Atlasz új kiadásában

Elkészült, megjelent a Magyar Nemzeti Atlasz - természeti környezet kötet - új kiadása. Az új kiadás egy új és pontosabb szintézis lehetőségét is megteremtette, így számos izgalmas újdonsággal találkozhatunk, mint pl. a pannon vegetációrégió lehatárolása, a növényzet flórahatások tájanként eltérő mintázata, a pannon növényzet jellegzetességei, a természetszerű élőhelyek pusztulásának tendenciái nagytájanként az elmúlt 230 évben. A MÉTA Program és a Magyarországi Flóratérképezési Program legfontosabb eredményeit a "NÖVÉNYZET" önálló fejezet foglalja össze (szerk.: Molnár Zsolt, Király Gergely és Fekete Gábor, összesen 32 szerző), további új kutatási eredményekkel kiegészítve.

Érdemes vetni egy pillantást az alfejezetekre: A Pannon-régió és a pannon növényvilág - A pannon vegetációrégió növényzetének története a würm eljegesedés maximuma óta - Flórabeosztás, flóraelemek - Bennszülött fajok (endemizmusok) - A pannon növényzet térbeli elrendezésének szabályszerűségei, a tőlük való eltérések és a növényzet egyedi vonásai - A flóra jelen állapota és változása az elmúlt évszázadokban - A növényzet jelen állapota és változása az elmúlt évszázadokban - A mezőgazdálkodás hatása - A növényzetalapú természeti tőke - A flóra és a növényzet jövőbeli kilátásai és regenerációs képessége, összesen 39 térképen.

A többi nagyfejezet is remek, ezekből kiemelhetjük még a "TÁJAK"-ról, a "TERMÉSZETVÉDELEM"-ről szóló részeket, mint amelyekben áttételesen megjelentek az imént említett programok eredményei is.

Az atlasz minden térképe, ábrája és táblázata külön-külön is hivatkozható (ezek pontos listája a 172-174. oldalon található).

Hivatkozás: 
Molnár Zsolt, Király Gergely, ♰Fekete Gábor, Aszalós Réka, Barina Zoltán, Bartha Dénes, Biró Marianna, Borhidi Attila, Bölöni János, Czúcz Bálint, Csiky János, Dancza István, Dobor Laura, Farkas Edit, Farkas Sándor, Horváth Ferenc, Kevey Balázs, Lőkös László, Magyari Enikő, Molnár V. Attila, Németh Csaba, Papp Beáta, Pinke Gyula, Schmidt Dávid, Schmotzer András, Solt Anna, Sümegi Pál, Szmorad Ferenc, Szurdoki Erzsébet, Tiborcz Viktor, Varga Zoltán, Vojtkó András: Növényzet in Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország Nemzeti Atlasza: természeti környezet. Budapest, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet. pp. 94-103.

Az atlasz megjelenéséről és bemutatásáról szóló hír az akadémia honlapján.