F1b Cickórós puszták özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in achillea salt steppes
F1b - Cickórós puszták:

Előfordulási területének 12%-án veszélyeztetik az özöngyomok. A gyengébben és erősebben fertőzött állományok előfordulásának nincs felismerhető földrajzi mintázata. Az élőhely legfontosabb inváziós faja a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), szerencsére egyelőre csak az élőhely területének kis részét veszélyezteti. Fontos inváziós fajnak tűnik az akác (Robinia pseudoacacia) is, de a legtöbb olyan helyet, ahol az akác előfordul hibásan sorolták ebbe az élőhelyi kategóriába.


F1b - Achillea salt steppes:

According to the survey, 12% of its area is endangered by plant invasion, but it is probably an overestimation. The most important invader is the Russian olive (Elaeagnus angustifolia). Black locust (Robinia pseudoacacia) is also seems to be important invaders, but most of the stands where Robinia occurs should not have been classified into this habitat category.

Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)