F2 Szikes rétek özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in salt meadows
F2 - Szikes rétek:

Előfordulási területének 16%-án veszélyeztetik az özöngyomok. A gyengébben és erősebben fertőzött állományok előfordulásának nincs felismerhető földrajzi mintázata. Bár a nedves rétek inváziós fajai (pl. Solidago spp., Amorpha fruticosa) is előfordulnak itt, de a legfontosabb özönnövény ezen a élőhelyen – hasonlóan más szikes élőhelyekhez – a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia). Fontos inváziós fajnak tűnik az akác (Robinia pseudoacacia) is, de a legtöbb olyan helyet, ahol az akác előfordul hibásan sorolták ebbe az élőhelyi kategóriába.


F2 - Salt meadows:

12% of its area is endangered by plant invasion. Although invasive species of wet meadows (e.g. Solidago spp., Amorpha fruticosa) also occur here, the most important invaders – likely to other alkaline habitats – is the Russian olive (Elaeagnus angustifolia). Black locust (Robinia pseudoacacia) is also seems to be important invaders, but most of the stands where Robinia occurs should not have been classified into this habitat category.

Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)