G1 Nyílt homokpusztagyepek özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in open sand steppes
G1 - Nyílt homokpusztagyepek:

Előfordulási területének 69%-án veszélyeztetik az özöngyomok. Szinte minden 5x6 km-es négyzetben valamilyen mértékben fenyegeti az invázió ezt a pannon jellegű élőhelyet. Leginkább a selyemkóró (Asclepias syriaca) és az akác (Robinia pseudoacacia) inváziója veszélyezteti. Kisebb, de nem elhanyagolható a bálványfa (Ailanthus altissima) és a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) által elözönléssel fenyegetett terület.


G1 - Open sand steppes:

It is one of the most endangered habitats, 69% of its area is threatened by plant invasion. The most important invaders are common milkweed (Asclepias syriaca) and black locust (Robinia pseudoacacia). The area threatened by invasion of tree of heaven (Ailanthus altissima) and Russian olive (Elaeagnus altissima) is smaller, but not negligible.