G2-G3 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in calcareous open rocky grasslands
G2-G3 - Nyílt sziklagyepek:

Előfordulási területének 10%-án veszélyeztetik az özöngyomok, elsősorban a bálványfa (Ailanthus altissima).


G2-G3 - Siliceous open rocky grasslands - Calcareous open rocky grasslands:

10% of its area is endangered by invasive plants, first of all by tree of heaven (Ailanthus altissima).