H2 Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek özöngyomos fertőzöttsége- Plant invasion in calcareous rocky steppes
H2 - Felnyíló mészkedvelő lejtő és törmelékgyepek:

Előfordulási területének 18%-án veszélyeztetik az özöngyomok. Az elterjedési terület szélein lévő állományai valamivel erősebben kitettek az inváziónak. Három szárazságtűrő fafaj – a bálványfa (Ailanthus altissima), a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és az akác (Robinia pseudoacacia) – inváziója figyelhető meg ezen az élőhelyen.


H2 - Rock steppes:

10% of its area is endangered by plant invasion. Stands near to the border of its area are more threatened. Three drought-tolerant tree species – tree of heaven (Ailanthus altissima), Russian olive (Elaeagnus altissima) and black locust (Robinia pseudoacacia) – are the most invaders in this habitat.

Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)