H3a Köves talajú lejtősztyepek özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in slope steppes on stony soils
H3a - Lejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten:

Előfordulási területének 16%-án veszélyeztetik az özöngyomok. Hegységperemi, dombvidéki előfordulásai veszélyeztetettebbek. Elsősorban az akác (Robinia pseudoacacia) inváziója figyelhető meg ezen az élőhelyen.


H3a - Slope steppes:

16% of its area, first of all stands in foothill areas, are endangered by plant invasion. The most important invader is the black locust (Robinia pseudoacacia).