H4 Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok özöngyomos fertőzöttsége-Plant invasion in semi-dry grasslands, forest-steppe meadows
H4 - Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek:

Előfordulási területének 31%-án veszélyeztetik az özöngyomok. A hegységek belsejében, a művelt területektől távol található állományaik szinte teljesen mentesek az özöngyomoktól. Leginkább az akác (Robinia pseudoacacia) inváziója veszélyezteti, de a nedvesebb állományokban jelentős özönnövény az aranyvessző (Solidago spp.) is.


H4 - Forest steppe meadows and othetr semi-dry grasslands:

31% of its area are endangered by plant invasion, but stands in the inner part of mountainous areas, far from settlements are almost free from alien species. The most important invader is the black locust (Robinia pseudoacacia), but goldenrod (Solidago spp. )species are also frequent in the wet stands.