H5a Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák) özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in closed steppes on loess, clay and tufas
H5a - Kötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák):

Előfordulási területének 31%-án veszélyeztetik az özöngyomok. Nagyobb állományai a Tiszántúlon és a Borsodi Mezőségben még alig vagy egyáltalán nem fertőzöttek özöngyomokkal, de a kisebb és/vagy az ország más részein található foltjai általában valamennyire veszélyeztettek. A kedvező talajviszonyok miatt sokféle inváziós faj képes megélni ezen a termőhelyen, de a legfontosabb közülük az akác (Robinia pseudoacacia) és a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia).


H5a - Closed steppes on loess, clay and tufas:

31% of its area is endangered by plant invasion, but stands in the Tiszántúl and Borsodi Mezőség region are almost free from alien species. Due to the favorable soil conditions, many alien species can occur in this habitat, but the most dangerous ones are black locust (Robinia pseudoacacia) and Russian olive (Elaeagnus angustifolia).