J2 Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in alder swamp woodlands
J2 - Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők:

Előfordulási területének 55%-án veszélyeztetik az özöngyomok, leginkább az aranyvessző (Solidago spp.) és a zöld juhar (Acer negundo) terjedése.


J2 - Alder swamp woodlands:

46% of its area is endangered by plant invasion, first of all goldenrod (Solidago spp.) species and boxelder (Acer negundo).


Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)