J3 Folyómenti bokorfüzesek özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in riverine willow shrub
J3 - Folyómenti bokorfüzesek:

Előfordulási területének 41%-án veszélyeztetik az özöngyomok. A lombkorona szintben a zöld juhar (Acer negundo) és az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), a cserje szintben a gyalogakác (Amorpha fruticosa), a gyepszintben pedig az aranyvessző (Solidago spp.) a legfontosabb terjedő idegenhonos faj. Rajtuk kívül jelentős még az egyéves lián süntök (Echinocystis lobata) inváziója is.


J3 - Riverine willow shrub:

29% of its area is endangered by plant invasion. In the tree layer boxelder (Acer negundo) and green ash (Fraxinus pennsylvanica), in the shrub layer false indigo (Amorpha fruticosa), in the herb layer goldenrod species (Solidago spp.) most dangerous invaders. Beyond them invasion of the wild cucumber (Echinocystis lobata), an annual liana is also important.
Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)