J6 Keményfás ártéri erdők özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in riverine oak-elm-ash woodlands
J6 - Keményfás ártéri erdők:

Előfordulási területének 48%-án veszélyeztetik az özöngyomok. Az összes vizsgált özönfaj előfordulhat ezen az élőhelyen. Legfontosabb közülük az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) és az akác (Robinia pseudoacacia). Gyakori inváziós faj még a gyalogakác (Amorpha fruticosa), a zöld juhar (Acer negundo) és az aranyvessző (Solidago spp.).


J6 - Riverine oak-elm-ash woodlands:

84% of its area is endangered by plant invasion. All studied alien species can occur in this habitat. Green ash (Fraxinus pennsylvanica) and black locust (Robinia pseudoacacia) are the most important of them, but false indigo (Amorpha fruticosa), a boxelder (Acer negundo) and goldenrod species (Solidago spp.) are also frequently occur.


Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)