K7a Mészkerülő bükkösök özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in acidofrequent beech woodlands
K7a - Mészkerülő bükkösök:

Előfordulási területének 6%-án veszélyeztetik az özöngyomok. A vizsgált özönfajok közül csak az akác (Robinia pseudoacacia) fordul elő számottevő mennyiségben.


K7a - Acidofrequent beech woodlands:

Only 6% of its area is endangered by plant invasion and only black locust (Robinia pseudoacacia) invasion recorded here, the other studied alien species absent from this habitat.


Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)