L2a Cseres-kocsánytalan tölgyesek özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in quercus petraea – Quercus cerris woodlands
L2a - Cseres-kocsánytalan tölgyesek:

Előfordulási területének 30%-án veszélyeztetik az özöngyomok, de az inváziós fajok borítása jelentős szórást mutat a kvadrátok között: helyenként nagyon magas, míg másutt teljesen hiányoznak az özöngyomok. Az élőhely legfontosabb inváziós faja az akác (Robinia pseudoacacia), mellette a bálványfa (Ailanthus altissima) inváziója érdemel még említést.


L2a - Quercus petraea – Quercus cerris woodlands:

50% of its area is endangered by plant invasion, but there is a high spatial variation in the cover of alien species. The most important alien species is the black locust (Robinia pseudoacacia), and tree of heaven (Ailanthus altissima) reaches considerable cover.


Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)