LY1 Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők) özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in forests of ravines (mesic rocky forests rich in Acer pseudoplatanus)
LY1 - Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdők):

Előfordulási területének 10%-án veszélyeztetik az özöngyomok. A vizsgált fajok közül az akác (Robinia pseudoacacia) és az aranyvessző (Solidago spp.) fordul elő jelentősebb mennyiségben.


LY1 - Forests of ravines (mesic rocky forests rich in Acer pseudoplatanus):

10% of its area is endangered by plant invasion. Black locust (Robinia pseudoacacia) and goldenrod species (Solidago spp.) cover considerable area.Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)