LY2 Törmeléklejtő-erdők özöngyomos fertőzöttsége- Plant invasion in mixed forests of slopes and screes
LY2 - Törmeléklejtő-erdők:

Előfordulási területének 7%-án veszélyeztetik az özöngyomok. A vizsgált fajok közül csak az akác (Robinia pseudoacacia) fordul elő számottevő mennyiségben.


LY2 - Mixed forests of slopes and screes:

7% of its area is endangered by plant invasion. Only black locust (Robinia pseudoacacia) covers considerable area.Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)