LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in mixed relic oak forests on rocks
LY4 - Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők:

Előfordulási területének 7%-án veszélyeztetik az özöngyomok. A vizsgált fajok közül csak az akác (Robinia pseudoacacia) fordul elő számottevő mennyiségben.


LY4 - Mixed relic oak forests on rocks:

7% of its area is endangered by plant invasion. Only black locust (Robinia pseudoacacia) covers considerable area.Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)