P2a Üde cserjések özöngyomos fertőzöttsége - Plant invasion in mesic shrub vegetation
P2a - Üde cserjések:

Előfordulási területének 58%-án veszélyeztetik az özöngyomok. Számos özönfaj előfordul ezen az élőhelyen. Legfontosabb közülük az aranyvessző (Solidago spp.), jelentős még a süntök (Echinocystis lobata), a zöld juhar (Acer negundo) és az akác (Robinia pseudoacacia) inváziója is.


P2a - Mesic shrub vegetation:

58% of its area is endangered by plant invasion. Many alien species can occur in this habitat. The most dangerous is goldenrod species (Solidago spp.), but invasion of wild cucumber (Echinocystis lobata), boxelder (Acer negundo) and black locust (Robinia pseudoacacia) is also important.Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227. >>> letöltés (139 KB, PDF)