OC - Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok - Uncharacteristic dry/semi-dry grasslands and tall herb communities

Nyomtatóbarát változatPDF version

MÉTA Program >>> Élőhelyek elterjedési térképei
OC – Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok:
Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok, amelyek a természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be. A jellegtelenség oka és a terület eredete igen sokféle lehet. Ide taroznak pl. a regenerálódó, régebben felhagyott szántók, szőlők és gyümölcsösök gyepjei, a korábbi kezelésektől, műtrágyázástól, túllegeltetéstől, helytelen kaszálástól stb. eljellegtelenedett vagy elgyomosodott szárazabb kaszálók és legelők, a gátak, mezsgyék szárazgyepjei, az árvízvédelmi töltések és az azok mentén található szárazgyepek, a regenerálódó vetett szárazgyepek, a kunhalmok egy része, a régóta teljesen kiszáradt és befüvesedett csatornák, a száraz gyepeket, felhagyott szőlőket, mezsgyéket borító Calamagrostis és terresztris nád állományok, a tepelülésszéli zavart szárazgyepek, a szúrós gyomok által uralt legelőrészek, az alacsonyfüvű, fajszegény csillagpázsitos gyepek, a száraz csalánosok vagy a felhagyott foci- és golfpályák is. Jelenlegi hazai kiterjedése mintegy 157000 ha. Az állományok zöme parlag, kiszárított rét, degradált legelő és/vagy gyepjavításon átesett terület. Bár az egész országban elterjedt, a Dunántúl nyugati része felé ritkábbá válik. A legnagyobb állományok az Északi-középhegységben vannak (48000 ha), ezek zöme parlag, illetve degradált legelő. A Tiszai- és a Dunai-Alföldön egyaránt 34000 ha van belőle, csak a vegetációban amúgy is szegény tájrészletekből hiányzik. A Dunántúli-középhegységben is gyakori (17700 ha). A Dunántúli-dombságban (13400 ha) egyes tájakban szintén hiányzik, ami részben térképezési hiba lehet, itt a regenerálódó parlagokat nem OB-be, hanem pl. E1-be sorolták. Kisebb kiterjedésű a Kisalföldön (4000 ha) és a Nyugat-Dunántúlon (6100 ha). Értelmezési nehézségek miatt az OB, OC, D34, E1, F2 élőhelyek átmeneteinek besorolása bizonytalan.OC – Uncharacteristic dry/semi-dry grasslands and tall herb communities:
Uncharacteristic dry and semi-dry grasslands and tall herb communities that can not be categorized to any semi-natural habitat type. The cause of their uncharacteristic nature and the origin of their site can be diverse. For example, regenerating grasslands of abandoned arable fields, vineyards and orchards; drier pastures and hay meadows that have become uncharacteristic or weedy because of former management, fertilization, overgrazing, incorrect mowing, etc; dry grasslands of dikes and road verges; regenerating sowed dry grasslands; certain kurgans; grassy channels that completely dried out long ago; Calamagrostis and terrestrial reed stands invading dry grasslands; disturbed dry grasslands around settlements; patches of pastures dominated by thorny weeds; low, species poor, Cynodon dominated grasslands; and the abandoned football grounds and golf courses belong to this habitat type. The actual area of the habitat is 157000 ha in Hungary. Most of the stands are oldfields, dried-out meadows, degraded pastures and/or grassland areas that have undergone amelioration. Although this habitat is widespread in the country, it becomes more infrequent on the western part of Dunántúl. The most of stands are in the Északi-középhegység (48000 ha), the majority of them are oldfields and degraded pastures. There are 34000 ha both on Tiszai- and Dunai-Alföld, it is missing from those regions that are anyway poor in vegetation. It is also common in the Dunántúli-középhegység (17700 ha), but is missing from some parts of the Dunántúli-dombság (13400 ha), which can be partly explained by incorrect mapping; since the regenerating oldfields were classified for example to E1 instead of OC. The habitat covers smaller areas on Kisalföld (4000 ha) and on Nyugat-Dunántúl (6100 ha). Due to interpretational problems the categorization of transitional stands to OB, OC, and degraded D34, E1, and F2 habitats is uncertain.Molnár, Zs., M. Biró, J. Bölöni & F. Horváth (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I.: Marshes and grasslands, Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl): 59-105. >>> letöltés (5,4 MB, PDF)MÉTA Program,
MÉTA Fotótár

MÉTA Élőhely-Ismereti Útmutató (ÉIÚ),
MÉTA Adatlap-Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)

meta-informatika [at] botanika.hu ((C) MÉTA Informatika, 2005-2009),
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete<

Csatolt dokumentum: