A MÉTA adatbázis és informatikai szolgáltatásaink

A MÉTA adatbázist a MÉTA felmérési módszertanra (MOLNÁR és mtsai 2003, MOLNÁR et al. 2007) alapozva fejlesztettük ki. Összesen több, mint 260.000 hatszögben dokumentáltuk 86-féle növényzeti típus előfordulását és a táj 17-féle tulajdonságát. Az aktuális adatokat 199 szakember, mintegy 7000 napnyi terepmunkával gyűjtötte össze. E temérdek és sokféle adatot egy központi relációs adatbáziskezelő rendszerrel kezeljük (HORVÁTH et al. 2008). A hatékony, ugyanakkor ellenőrizhető adatfelhasználás érdekében kifejlesztettük a MÉTA SQL szakértő internetes szolgáltatásunkat (és további szolgáltatásokat), amelyeken keresztül az adatbázist nem csak belső munkatársaink, hanem külső munkatársaink és együttműködő partnereink is használhatják (HORVÁTH & POLGÁR 2008).

A MÉTA program eredményeit sokféle módon tesszük közzé, közkinccsé. A tudományos publikációk, a honlapon bemutatott eredmények mellett az alapadatok hozzáférhetőségét is fontosnak tartjuk, ugyanakkor ügyelnünk kell a közös munkával létrehozott adatvagyon és szellemi termék védelmére is. Az adatfelhasználást az intézet igazgatója által kinevezett MÉTA Kuratórium felügyeli. Az adatfelhasználás szabályait a MÉTA Kuratórium fektette le, az adatfelhasználást és azok eredményeit nyilván tartjuk.