Elkészült Magyarország potenciális természetközeli vegetációjának térképi becslése

Az MTA ÖK ÖBI munkatársainak vezetésével elkészült Magyarország potenciális természetközeli növénytakarójának többrétegű térképes becslése. A hazánk 39 szubklimax és klimax élőhelyének potenciális elterjedésére vonatkozó predikciós modellezés Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisának (MÉTA) alapján készült.

A modellek tanításához a MÉTA-ból származtak a megfigyelt vegetációs adatok. Az abiotikus környezeti tényezők pedig többek között finom felbontású éghajlati és talajadatokat tartalmaztak. A felépített modellek képesek megbecsülni, hogy a vizsgált élőhelyek hol mekkora valószínűséggel fordulhatnak elő akkor, ha valamilyen módon oda kerülnek (potenciális elterjedés). A potenciális előfordulást a becslések 0-tól 4-ig tartó, mind nagyobb valószínűséget kifejező kategóriákba sorolják (minden vizsgált földrajzi pontban).

A kutatás eredményei a Journal of Vegetation Science nevű nemzetközi tudományos lapban olvashatóak, a cikk innen igényelhető.

Hivatkozás: 
Imelda Somodi, Zsolt Molnár, Bálint Czúcz, Ákos Bede-Fazekas, János Bölöni, László Pásztor, Annamária Laborczi, Niklaus E. Zimmermann (2017): Implementation and application of Multiple Potential Natural Vegetation models – a case study of Hungary. Journal of Vegetation Science 28(6): 1260–1269. DOI: 10.1111/jvs.12564

Csatolt dokumentum