Czúcz, Kröel-Dulay, Rédei, Botta-Dukát & Molnár (2007) Éghajlatváltozás és biológiai ...

Czúcz B., Kröel-Dulay Gy., Rédei T., Botta-Dukát Z. és Molnár Zs. (2007): Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség – elemzések az adaptációs stratégia tudományos megalapozásához. Kutatási jelentés, kézirat. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 278 pp.

Publikáció
Összefoglaló

Az éghajlatváltozás ökológiai hatásai komoly veszélyt jelentenek a társadalom számára. A veszélyeztetettség mértékének csökkentéséhez két fő területen van szükség az ismereteink bővítésére: meg kell ismernünk veszélyeztetettségünk mértékét és az azt létrehozó folyamatokat, és erre alapozva fel kell deríteni a sebezhetőség mérséklésének, az alkalmazkodóképesség fokozásának a lehetőségeit. Ez a tanulmány elsősorban az első lépésre, a veszélyeztetettség jellegének és mértékének megismerésére helyezi a hangsúlyt. Mindazonáltal az ajánlások között az alkalmazkodóképesség javításának legfontosabb feltételeit és lehetőségeit is áttekintjük.

Csatolt dokumentum