IX. MÉTA-TÚRA – ERDÉLY (2007. augusztus 20–28.)

A IX. MÉTA-TÚRA PROGRAMJA (2007. augusztus 20–28.)

Augusztus 20. Kalotaszeg, Körösfő, Riszeg-tető; Sztána feletti Kós-házak.

Augusztus 21. Szék, mezőségi erdők, sztyeppek és szikesek; a bonchidai kastély.

Augusztus 22. Virágosvölgy: mezőségi sztyeppes táj szikesekkel.

Augusztus 23. Magyarszovát: mezőségi regenerálódó parlagok és egy szuperendemizmus, az Astragalus peterfii; Szováta, Medve-tó: fürdés és Aster tripolium subsp. tripolium. 

Augusztus 24. Kalonda-tető: bükkös fáslegelő szénégetőkkel; Farkaslaka: Tamási Áron síremléke; Szejkefürdő: Orbán Balázs síremléke; Székelyudvarhely: Soó Rezső szülőháza; Máréfalva: székelykapuk; Homoródfürdő: borvízforrás; Csíksomlyó: feredő.

Augusztus 25. Gyimesközéplok, Hidegségpataka: gyalogtúra az Orodikra.

Augusztus 26. egész napos kirándulás 10-12 fős csoportokban, helyi vezetőkkel.

Augusztus 27. választható programok: részvétellel történő etnobotanikai adatgyűjtés (a szállásadó családok napi munkájába való bekapcsolódással: kaszálás, esztenába menés, sajtkészítés, erdőlés stb.); a Naskalat megmászása, havasi legelők; Rákóczi-vár az ezeréves határon; egyéni botanizálás, túrázás, pihenés.

Augusztus 28. hazautazás Gyimesből.

A túravezető füzetben sok és sokféle tanulmányt gyűjtöttünk össze. Egyrészt a konkrét, meglátogatott tájakról szólókat, másrészt olyanokat, amelyek egy botanikus látókörét bővíthetik a néprajz, az antropológia és a történettudomány irányába. A tanulmányok közül néhány a diákoldalon található „Írásaink” című rovatban olvasható.


 

Kapcsolódó oldalak