X. MÉTA-TÚRA - VAJDASÁG (2008. május 17–23.)

A X. (SZERBIAI) MÉTA-TÚRA PROGRAMJA (2008. május 17–23.)

Május 17. Szelevényi-puszták: szoloncsák szikes sztyeppfoltokkal, vitézvirág, kosborok; Szelevényi-erdő és rétek: középkori templom alapja réti mészkőből, Kőlapos és egy kőrisláp. Rövid pihenő az erdészháznál: Betyárok, ökoturizmus és özöngyomok; Palics: séta a tóparton, szikes tavaink múltja és jelene, szecessziós fürdőépületek, a nyugati ostorfa inváziója a 150 éves parkban; szabadkai Városháza.

Május 18. Bácskai löszplató völgyei; Zobnatica: löszgyep-sáv a Betyár-völgy lejtőin; a Pilák-völgy – árvalányhajjal és bükkfával; Felső-Dunai Rezervátum: monostorszegi szikesek és zsombéksásos; Apatin: ártéri vegetáció.

Május 19. A Duna zátonyai és szigetei Beocsinnál; a Fruška gora növényzete; Podgorac-Inulo-Chrysopogonetum grylli sztyepp orchideákkal, beocsini-rétek és mezofil gyepek a hegygerinc közelében; Papratski do („páfrányos-völgy”) gyertyános-tölgyesek és szubmontán hársas-bükkösök.  

Május 20. Fruška gora, Stražilovo: Carpino orientalis; Zasavica, Valjevac: Aldrovanda vesiculosa és egyebek; A Titeli-fennsík lejtőinek növényzete Sajkáslaknál.

Május 21. A Delibláti homokvidék gyep- és erdőtársulásai.

Május 22. A Kazán-szoros (Vaskapu): Galambóc – várrom, felette Fagetum submontatum juglandetosum és Syringero-Fraxineto-Carpinetum orientalis; Vaskapu-szoros: Lepenski Vir, erdőtársulások, Celto-Juglandetum; Mali Štrbac.

Május 23. Hazautazás, közben Sóskopó: Tisza menti időszakos szikes tó és szikes legelő Salicornia europaea, Suaeda maritima, Suaeda pannonica előfordulásokkal.

Mivel ezen a túrán több helyen szerb vezetőnk volt, így a túravezető füzetben több angol nyelvű tanulmány is megjelent Szerbia növényzetéről, tájairól. A tanulmányok közül néhány a diákoldalon található „Írásaink” című rovatban is olvasható.

Kapcsolódó oldalak