Á-NÉR 2011 - a teljes élőhelylista és részletes leírás, magyarul

Á-NÉR 2011 - a teljes élőhelylista és részletes leírás, magyarul, amely a "Kapcsolódó publikációk"-nál teljes terjedelmében letölthető (2,4 MB, PDF).

Bevezető

Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR) Magyarország növényzetének és élőhelyeinek térképezéséhez napjainkban leggyakrabban használt, többszörösen tesztelt és javított élőhely-osztályozási rendszere.

Az ún. Á-NÉR 2007 célja a Magyarországon zajló vegetációtérképezések számára egy országosan koherens, teljes tájat fedő élőhely-osztályozási
rendszer biztosítása, a korábbi rendszer(ek) továbbfejlesztésével.

Mivel az Á-NÉR általános célú, országos rendszer, e helyen is szeretnénk hangsúlyozni, hogy helyi és/vagy speciális célú vegetációtérképezésekhez ennél finomabb, a helyi táji specialitásokhoz jobban illeszkedő kategóriákkal érdemes dolgozni. Ezen esetekben e térképek Á-NÉR kódolású változata a más térképekkel való összehasonlítást, kompatibilitást segíti.

Az Á-NÉR első változata 1997-ben jelent meg (Á-NÉR 1997, FEKETE és mtsai 1997) a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozási Rendszer fejlesztéseként. A kategóriarendszert 2001-ben, az Intenzív Botanikai Adatgyűjtés (IBOA) számára kissé módosítottuk (mÁ-NÉR, Gólyahír 13. szám). 2003-ban a
természetesebb kategóriákat a növényzeti örökséget térképező, ún. MÉTA-program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) számára teljesen átdolgoztuk (mmÁ-NÉR = Á-NÉR 2003, BÖLÖNI és mtsai 2003).

Jelen kiadás (Á-NÉR 2007) az Á-NÉR 2003 kiegészítése az Á-NÉR 1997 másodlagos és mesterséges felszíneket osztályozó kategóriáival, de egyben kisebb módosításokat, pontosításokat is elvégeztünk. Így az Á-NÉR 2007 (az Á-NÉR 1997-hez hasonlóan) ismét a teljes tájat fedő, koherens rendszer lett.

Legfontosabb módosítások

  • új kategóriák: OD, OF, P2c, T10, T11, T12, U10, U11
  • részben módosított kategóriák a P, S, T, U csoportokban
  • Natura2000 kompatibilitást biztosító új alítpusok beépítése
  • a korábbi logikát követő kódolás, a régi felhasználók számára jól érthetőek az új kódok, míg új felhasználók számára olykor esetleg szokatlanok lehetnek.


Az NBmR programjaiban ezen új rendszer használata kötelező, de más térképezések során is a megújított rendszert érdemes használni.

Javasoljuk, hogy használat előtt tanulmányozza át a teljes élőhelylistát, valamint olvassa el legalább az élőhelyek definícióit, valamint az altípusok listáját. Bár a rendszer újabb korrekciójára várhatóan csak 2015 körül kerül sor, kérjük, juttassa el hozzánk kritikáját, javító szándékú javaslatait. A mostani rendszer is több száz(!) ilyen írásbeli vélemény figyelembe vételével készült.

A szerkesztők
 

Csatolt dokumentum
Kapcsolódó oldalak