Á-NÉR 1997 LI/MA

Á-NÉR 1997 A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer számára kidolgozott első élőhely-osztályozási rendszer rövid listája, magyarul (FEKETE és mtsai 1997 alapján).

TERMÉSZETKÖZELI ÉLŐHELYEK

Hínarasok
A1 - Békalencsés, rucaörömös, tócsagazos úszóhínár
A2 - Rencés, kolokános lebegőhínár
A3 - Békaszőlős, süllőhínaras, tündérrózsás, vízitökös, tündérfátylas, sulymos rögzült hínár
A4 - Békaliliomos és más lápi hínár
A5 - Víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos szikes hínár

Mocsarak
B1 – Tavak zárt nádasai és gyékényesei
B2 - Tavi harmatkásás, békabuzogányos, tavi kákás, mételykórós mocsarak
B3 - Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös stb. mocsarak és nádasok
B4 - Zsombékosok
B5 - Nem zsombékoló magassásrétek
B6 - Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak

Forráslápok, átmeneti és dagadólápok
C1 - Mészkerülő, illetve meszes talajú forráslápok
C2 - Tőzegmohás átmeneti lápok
C3 - Tőzegmohalápok

Üde sík- és dombvidéki rétek és rétlápok
D1 - Üde és nádasodó láprétek-rétlápok
D2 - Kiszáradó kékperjés láprétek
D3 - Dombvidéki mocsárrétek
D4 - Alföldi mocsárrétek
D5 - Patakparti és lápi magaskórósok

Domb- és hegyvidéki gyepek
E1 - Franciaperjés domb- és hegyvidéki rétek
E2 - Veres csenkeszes hegyi rétek
E3 - Hegyvidéki sovány gyepek
E4 - Szőrfűgyepek
E5 - Csarabosok

Szikesek
F1 - Ürmöspuszták
F2 - Szikes rétek
F3 - Sziki magaskórósok
F4 - Mézpázsitos szikfokok
F5 - Padkás szikesek és szikes tavak iszapnövényzete

Nyílt szárazgyepek
G1 - Évelő nyílt homokpusztai gyepek
G2 - Mészkedvelő nyílt sziklagyepek
G3 - Mészkerülő nyílt sziklagyepek

Zárt száraz és félszáraz gyepek
H1 - Zárt sziklagyepek
H2 - Sziklafüves lejtősztyepprétek
H3 - Pusztafüves lejtősztyeppek és erdőssztyepprétek
H4 - Stabilizálódott félszáraz irtásrétek, gyepek és száraz magaskórósok
H5 - Alföldi sztyepprétek

Nem ruderális pionír növényzet
I1 - Árterek és zátonyok pionír növényzete
I2 - Löszfalnövényzet
I3 - Sziklafalak és kőfalak pionír növényzete
I4 - Görgeteg pionír növényzet

Liget- és láperdők
J1 - Fűz- és nyírlápok
J2 - Égerlápok és égeres mocsárerdők
J3 - Bokorfüzesek
J4 - Fűz- és nyárligetek
J5 - Égerligetek
J6 - Tölgy-kőris-szil ligetek

Üde lomboserdők
K1 - Alföldi gyertyános-tölgyesek és üde gyöngyvirágos-tölgyesek
K2 - Hegyvidéki gyertyános-tölgyesek
K3 - Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános-tölgyesek
K4 - Dél-dunántúli ezüst hársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek
K5 - Középhegységi szubmontán és montán bükkösök
K6 – Törmeléklejtő erdők, szurdokerdők és sziklai bükkösök
K7 - Üde mészkerülő tölgyesek és bükkösök

Zárt száraz lomboserdők
L1 - Mészkedvelő és melegkedvelő tölgyesek
L2 - Cseres-tölgyesek
L3 – Lombelegyes, tölgyes jellegű sziklai maradványerdők
L4 - Száraz mészkerülő tölgyesek

Fellazuló száraz lomboserdők és cserjések
M1 – Molyhos tölgyes bokorerdők
M2 – Tatárjuharos lösztölgyesek
M3 - Sziki tölgyesek
M4 - Pusztai tölgyesek
M5 - Borókás-nyárasok
M6 - Sztyeppcserjések
M7 - Sziklai cserjések
M8 - Száraz-meleg erdőszegélyek

Fenyőerdők
N1 - Mészkerülő erdeifenyvesek
N2 - Mészkedvelő erdeifenyvesek
N3 - Lucfenyvesek

TERMÉSZETKÖZELI BOLYGATOTT ÉS GYOMOS ÉLŐHELYEK

Másodlagos, illetve jellegtelen származék mocsarak, rétek és gyepek
O1 - Kiszáradó, jellegtelen és másodlagos mocsarak és sásosok
O2 - Zavart és degradált felszínek iszapnövényzete
O3 - Ártéri és mocsári ruderális gyomnövényzet
O4 - Ártéri félruderális gyomnövényzet
O5 - Alföldi gyomos száraz gyepek
O6 - Alföldi gyomos üde gyepek
O7 - Domb- és hegyvidéki gyomos szárazgyepek
O8 - Domb- és hegyvidéki gyomos üde gyepek
O9 – Másodlagos, egyéves homoki gyepek
O10 - Természetközeli mezsgyék, rézsűk és gátak növényzete
O11 - Természetközeli gyepek felhagyott szántókon
O12 - Felhagyott szőlők és gyümölcsösök
O13 - Taposott gyomnövényzet

Természetközeli, részben másodlagos gyep-erdő mozaikok
P1 - Zárt erdők helyén kialakult vágáscserjések és őshonos fafajú pionír erdők
P2 - Spontán cserjésedő-erdősödő területek
P3 – Fiatal erdősítés degradált természetközeli gyepmaradványokkal
P4 - Fáslegelők
P5 - Gesztenyeligetek
P6 – Kastélyparkok és arborétumok az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával

Másodlagos, illetve jellegtelen származékerdők és ligetek
R1 - Spontán beerdősödött területek részben betelepült cserje- és gyepszinttel
R2 - Tájidegen fafajokkal elegyes erdők részben túlélt/betelepült cserje- és gyepszinttel
R3 - Jellegtelen telepített erdők részben betelepült cserje- és gyepszinttel

ERDŐ-, MEZŐGAZDASÁGI ÉS EGYÉB ÉLŐHELYEK

Telepített erdészeti faültetvények és származékaik
S1 - Akácosok
S2 - Nemes nyárasok
S3 - Egyéb tájidegen lombos erdők
S4 - Erdei- és feketefenyvesek
S5 - Egyéb tájidegen fenyvesek
S6 - Nem őshonos fajokból álló spontán erdők és cserjések
S7 - Facsoportok, erdősávok és fasorok (faásítások)

Agrár élőhelyek
T1 - Egyéves szántóföldi kultúrák
T2 - Évelő szántóföldi kultúrák
T3 - Zöldség- és dísznövénykultúrák
T4 - Rizskultúrák
T5 - Vetett rétek és legelők
T6 - Kistáblás mozaikok
T7 - Nagyüzemi szőlők és gyümölcsösök
T8 - Kisüzemi gyümölcsösök és szőlők
T9 - Kiskertek

Egyéb élőhelyek
U1 - Belvárosok, lakótelepek
U2 - Kertvárosok
U3 - Falvak
U4 - Telephelyek, roncsterületek
U5 - Meddőhányók
U6 - Nyitott bányafelületek
U7 - Homok-, agyag- és kavicsbányák, csupasz löszfalak, digó- és kubikgödrök
U8 - Folyóvizek
U9 - Állóvizek

Kapcsolódó oldalak